DomůKariéra | CareerKvalita manažera = Kvalita výchovy rodičů

Kvalita manažera = Kvalita výchovy rodičů

Asi si říkáte, jestli si opravdu myslím, že výchova našich rodičů ovlivňuje kvalitu měkkých dovedností, kvalitu vztahů nebo snad to, jakým způsobem řídíme lidi, jaké máme osobní hodnoty a mohl bych pokračovat…

Když se stane řadový zaměstnanec manažerem, začnou se dít zajímavé věci. Hodně lidí mu tuto pozici samozřejmě přeje, ale také celá řada toto neguje. Řadový kolega se stává autoritou a teď přichází vysvětlení. To, jaký jste manažer často souvisí s tím, jaká výchova na vás byla uplatněna. V jedné úvaze amerického autora se tomu říká: „Vaše vnitřní dítě minulosti.“

Výchova mocí

Dost možná budete jedni z těch, kde všichni dospělí měli nad vámi moc a autoritu a většina z nich ji často používala. Všechny děti si vyzkoušejí různé chování, aby si poradily s těmito autoritami. Některé z jejich mechanismů zvládání se postupně ukázaly jako účinné, jiné zcela neúčinné. Ti, kteří zkoušejí různé modely si na ty fungující postupně zvyknou, a tak se stávají obvyklými odpověďmi na všechny ostatní dospělé, kteří se je snaží ovládat nebo manipulovat.

Jak říkám s oblibou: „Program je nahraný.“

Tyto mechanismy zvládání jsou zřídka vyřazeny, když děti přecházejí do dospívání nebo když vstoupí do dospělosti. Zůstávají nedílnou součástí dospělé osobnosti, která má být vyvolána nebo nevědomě spuštěna, kdykoli vstoupí do vztahu s někým, kdo má moc nebo autoritu. Takže všichni dospělí ve velmi reálném smyslu mají tzv. „Vnitřní dítě minulosti“, které silně ovlivní to, jak reagují na jakéhokoliv vůdce. Když se vrhnou do každého nového vztahu s autoritou, lidé přirozeně používají stejné mechanismy zvládání, které byly zabudovány obvyklým používáním po celý jejich život.

Další článek:  Tak vy chcete být dobrým manažerem?

Manažer na tlačítko

Být manažerem vás nic neudělá automaticky, protože manažeři automaticky nedostanou úctu a přijetí členů jejich skupiny. Aby si vedoucí mohli získat vedení své skupiny a mít pozitivní vliv na členy skupiny, musí se manažeři naučit určité specifické dovednosti a metody.

Z dnešních firem se vlivem tlaku trhu práce téměř vytrácí trend, který volal po vůdcích, aby veleli shora, pomocí přísných kontrol, tvrdých autorit a hromadění informací a jejich opakované kontroly. Dnes je tento autokratický model vedení, řízení, kontroly a rozčlenění nahrazen participativním stylem řízení, který podporuje rovnoprávné vztahy, týmovou práci, samozřejmě spolupráci, vzájemnou odpovědnost a určitý volný tok informací.

Dnes již existuje přesvědčivý důkaz, že participativní systémy překonávají hierarchické autokratické systémy. Také bylo v posledních letech realizováno mnoho výzkumů, které potvrzují myšlenku, že participativní pracovní praktiky jsou významně spojeny se zvýšenou produktivitou, zlepšenou finanční výkonností a sníženou fluktuací apod.

Řízení a výchova

Možná najdeme pro určitý styl řízení prapůvod již v rodičovské výchově. Stejně tak rodiče, kteří byli silně ovlivněni rodičovským výcvikem: „nezlob a poslouchej“, dnes začínají pociťovat to, že tento model výchovy dál nechtějí následovat.  Neautoritní, ne hierarchický a netrestající model začíná nacházet oporu jak ve výchově, tak v řízení organizací. Stále více rodičů začíná chápat škodlivé účinky autoritářského rodičovství na své děti a jejich vztah k nim. Učí se také, že permisivní rodičovství rozhodně není alternativou, rodič i dítě musí cítit, že jejich potřeby jsou uspokojovány. Děti jsou totiž také osobnosti!

Další článek:  Jak se učí svět?

Řád a pravidla

Když jsem v roce 2010 začal podnikat, tak nějak jsem si připadal jako slon v porcelánu, když na hodnotové pojetí mé personální práce nebyla tak silná odezva. O deset let později jsem přítomen zásadní transformaci v organizacích a roli manažerů. Nyní je již všeobecně akceptováno, že klíčem k efektivitě manažerů je jejich schopnost budovat a rozvíjet kompetentní tým a pracovat ve spolupráci s manažery a týmy.

Interpersonální dovednosti

Manažeři se musí vzdělávat v interpersonálních dovednostech, které jsou nezbytné k vytvoření a vybudování týmu, ve kterém je plné zapojení a účast každého člověka hodnocena, očekávána a potřeba.

Do popředí jdou dovednosti, typu:

  • Schopnost vedení a efektivní řízení skupinových setkání a skupinové práce
  • Schopnost řešení konfliktů
  • Trénink empatického aktivního poslechu
  • Používání neohrožující konfrontace
  • Práce na efektivní komunikaci
  • Schopnost rozvoje alternativ hodnocení výkonu

Většina zaměstnanců hodně vnímá ze svých skupin a prací ve skupinách. Když pracují, když se podporují, respektují, když se učí. A také je evidentní, že všechny skupiny potřebují manažera, k lepšímu nebo k horšímu. Vedoucí mohou skupinu vytvořit nebo také rozbít. Jejich postoje a chování silně ovlivňují výkon skupiny a také míru spokojenosti členů skupiny.

Další článek:  Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Manažer – Rodič

Stejně tak je tomu i v naší společnosti a často se přehlíží zásadní skutečnost, že většina lidí je najednou schopna vést svou skupinu. Většina lidí se totiž stává rodiči, například ve vedoucím postavení ve vztahu k dětem.

Učitel je také manažerem své třídy studentů. Každá osoba je vlastně takovým manažerem, který je vybrán k řízení skupiny. Kolik lidí, kteří se ujímají těchto různých vůdčích rolí, považuje za skutečně obohacující a naplňující zážitek samotné vedení? Kolik z nich může upřímně posoudit jejich výkon jako dobře odvedenou práci? Kolik z nich se setká s obtížným odporem a pokusům nepřátelství nebo žárlivosti?

Pokud se ukáže, že být vůdcem je špatný zážitek, je to téměř vždy kvůli jeho neúčinnosti. A vzhledem k tomu, že jen málo lidí někdy získalo jakýkoli specifický výcvik v oblasti účinnosti manažerů, je snadné pochopit, proč je být manažerem tak obtížné, vyčerpávající a často bývá zklamáním.

Protože žádný rodič není trénován v požadovaných dovednostech pro budování dobrých vztahů nebo, jak budovat rovnoprávné nebo partnerské vztahy.

Vnitřní dítě minulosti

Nic nás tedy neopravňuje si myslet, že jsme dobří manažeři a že všemu v řízení lidí rozumíme. Do manažerské pozice se dostáváme s naší kompetenční výbavou, nasbíranou praxí a nahranou výchovou. Ovšem základ, z kterého často čerpáme je to, co jsme se naučili v našem dětství.

Naše vnitřní dítě minulosti nás předurčuje k tomu, jakými manažery a vlastně i rodiči jednou budeme…

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Jaké měkké dovednosti hledají personalisté?

Když se ucházíte o zaměstnání, můžete svůj životopis optimalizovat mnoha způsoby. Můžete se podívat do nabídky a zjistit, kde jsou priority zaměstnavatele. Pokud jde...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nebojte se stát S.O.S.

Nejdříve si asi každý dá z titulku dohromady, že bych mohl udělat článek o tom, jak zachraňuji firmy – SOS - „Save our souls“,...

Potřebujete udělat změnu? Jak dosáhnout změny

Když se potkávám s majiteli po nějaké době od našeho posledního konzultačního setkání je občas cítit pocit, že je zde něco ve vzduchu, něco na...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel před ziskem. Pro některé pracovní pozice je to zcela nemyslitelné, ale pro kreativce ano. Jde...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá...

Roboti nás nahradí. Trh práce je v ohrožení!

Roboti postupně proniknou do všech míst lidské společnosti a...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...