Kvalita manažera = Kvalita výchovy rodičů

Asi si říkáte, jestli si opravdu myslím, že výchova našich rodičů ovlivňuje kvalitu měkkých dovedností, kvalitu vztahů nebo snad to, jakým způsobem řídíme lidi, jaké máme osobní hodnoty a mohl bych pokračovat…

Když se stane řadový zaměstnanec manažerem, začnou se dít zajímavé věci. Hodně lidí mu tuto pozici samozřejmě přeje, ale také celá řada toto neguje. Řadový kolega se stává autoritou a teď přichází vysvětlení. To, jaký jste manažer často souvisí s tím, jaká výchova na vás byla uplatněna. V jedné úvaze amerického autora se tomu říká: „Vaše vnitřní dítě minulosti.“

Výchova mocí

Dost možná budete jedni z těch, kde všichni dospělí měli nad vámi moc a autoritu a většina z nich ji často používala. Všechny děti si vyzkoušejí různé chování, aby si poradily s těmito autoritami. Některé z jejich mechanismů zvládání se postupně ukázaly jako účinné, jiné zcela neúčinné. Ti, kteří zkoušejí různé modely si na ty fungující postupně zvyknou, a tak se stávají obvyklými odpověďmi na všechny ostatní dospělé, kteří se je snaží ovládat nebo manipulovat.

Jak říkám s oblibou: „Program je nahraný.“

Tyto mechanismy zvládání jsou zřídka vyřazeny, když děti přecházejí do dospívání nebo když vstoupí do dospělosti. Zůstávají nedílnou součástí dospělé osobnosti, která má být vyvolána nebo nevědomě spuštěna, kdykoli vstoupí do vztahu s někým, kdo má moc nebo autoritu. Takže všichni dospělí ve velmi reálném smyslu mají tzv. „Vnitřní dítě minulosti“, které silně ovlivní to, jak reagují na jakéhokoliv vůdce. Když se vrhnou do každého nového vztahu s autoritou, lidé přirozeně používají stejné mechanismy zvládání, které byly zabudovány obvyklým používáním po celý jejich život.

Další článek:  Proč manažeři selhávají? Co mají společného neúspěšní manažeři?

Manažer na tlačítko

Být manažerem vás nic neudělá automaticky, protože manažeři automaticky nedostanou úctu a přijetí členů jejich skupiny. Aby si vedoucí mohli získat vedení své skupiny a mít pozitivní vliv na členy skupiny, musí se manažeři naučit určité specifické dovednosti a metody.

Z dnešních firem se vlivem tlaku trhu práce téměř vytrácí trend, který volal po vůdcích, aby veleli shora, pomocí přísných kontrol, tvrdých autorit a hromadění informací a jejich opakované kontroly. Dnes je tento autokratický model vedení, řízení, kontroly a rozčlenění nahrazen participativním stylem řízení, který podporuje rovnoprávné vztahy, týmovou práci, samozřejmě spolupráci, vzájemnou odpovědnost a určitý volný tok informací.

Dnes již existuje přesvědčivý důkaz, že participativní systémy překonávají hierarchické autokratické systémy. Také bylo v posledních letech realizováno mnoho výzkumů, které potvrzují myšlenku, že participativní pracovní praktiky jsou významně spojeny se zvýšenou produktivitou, zlepšenou finanční výkonností a sníženou fluktuací apod.

Řízení a výchova

Možná najdeme pro určitý styl řízení prapůvod již v rodičovské výchově. Stejně tak rodiče, kteří byli silně ovlivněni rodičovským výcvikem: „nezlob a poslouchej“, dnes začínají pociťovat to, že tento model výchovy dál nechtějí následovat.  Neautoritní, ne hierarchický a netrestající model začíná nacházet oporu jak ve výchově, tak v řízení organizací. Stále více rodičů začíná chápat škodlivé účinky autoritářského rodičovství na své děti a jejich vztah k nim. Učí se také, že permisivní rodičovství rozhodně není alternativou, rodič i dítě musí cítit, že jejich potřeby jsou uspokojovány. Děti jsou totiž také osobnosti!

Další článek:  Snídaně: Jak na ně aneb černá skříňka manažerů | 3.5. - 8:30 - Praha

Řád a pravidla

Když jsem v roce 2010 začal podnikat, tak nějak jsem si připadal jako slon v porcelánu, když na hodnotové pojetí mé personální práce nebyla tak silná odezva. O deset let později jsem přítomen zásadní transformaci v organizacích a roli manažerů. Nyní je již všeobecně akceptováno, že klíčem k efektivitě manažerů je jejich schopnost budovat a rozvíjet kompetentní tým a pracovat ve spolupráci s manažery a týmy.

Interpersonální dovednosti

Manažeři se musí vzdělávat v interpersonálních dovednostech, které jsou nezbytné k vytvoření a vybudování týmu, ve kterém je plné zapojení a účast každého člověka hodnocena, očekávána a potřeba.

Do popředí jdou dovednosti, typu:

  • Schopnost vedení a efektivní řízení skupinových setkání a skupinové práce
  • Schopnost řešení konfliktů
  • Trénink empatického aktivního poslechu
  • Používání neohrožující konfrontace
  • Práce na efektivní komunikaci
  • Schopnost rozvoje alternativ hodnocení výkonu

Většina zaměstnanců hodně vnímá ze svých skupin a prací ve skupinách. Když pracují, když se podporují, respektují, když se učí. A také je evidentní, že všechny skupiny potřebují manažera, k lepšímu nebo k horšímu. Vedoucí mohou skupinu vytvořit nebo také rozbít. Jejich postoje a chování silně ovlivňují výkon skupiny a také míru spokojenosti členů skupiny.

Další článek:  Leonardo DiCaprio a jeho oskary vyhrávající životopis!

Manažer – Rodič

Stejně tak je tomu i v naší společnosti a často se přehlíží zásadní skutečnost, že většina lidí je najednou schopna vést svou skupinu. Většina lidí se totiž stává rodiči, například ve vedoucím postavení ve vztahu k dětem.

Učitel je také manažerem své třídy studentů. Každá osoba je vlastně takovým manažerem, který je vybrán k řízení skupiny. Kolik lidí, kteří se ujímají těchto různých vůdčích rolí, považuje za skutečně obohacující a naplňující zážitek samotné vedení? Kolik z nich může upřímně posoudit jejich výkon jako dobře odvedenou práci? Kolik z nich se setká s obtížným odporem a pokusům nepřátelství nebo žárlivosti?

Pokud se ukáže, že být vůdcem je špatný zážitek, je to téměř vždy kvůli jeho neúčinnosti. A vzhledem k tomu, že jen málo lidí někdy získalo jakýkoli specifický výcvik v oblasti účinnosti manažerů, je snadné pochopit, proč je být manažerem tak obtížné, vyčerpávající a často bývá zklamáním.

Protože žádný rodič není trénován v požadovaných dovednostech pro budování dobrých vztahů nebo, jak budovat rovnoprávné nebo partnerské vztahy.

Vnitřní dítě minulosti

Nic nás tedy neopravňuje si myslet, že jsme dobří manažeři a že všemu v řízení lidí rozumíme. Do manažerské pozice se dostáváme s naší kompetenční výbavou, nasbíranou praxí a nahranou výchovou. Ovšem základ, z kterého často čerpáme je to, co jsme se naučili v našem dětství.

Naše vnitřní dítě minulosti nás předurčuje k tomu, jakými manažery a vlastně i rodiči jednou budeme…

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel před ziskem. Pro některé pracovní pozice je to zcela nemyslitelné, ale pro kreativce ano. Jde...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se do tohoto místa dostal téměř každý, možná v něm i někdo aktuálně je, možná se do...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené na vypořádání se s vlastním stresem. Jedná se o celkovou schopnost identifikovat stresory, ovládnout různé metody...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli rozhovoru s Matthiasem Burchardtem, který mě oslovil svým způsobem, jakým zachycuje dnešní dobu. Dá se říct,...

Kariéra dle TAO – rovnováha pracovního života

Znak Tao (道) znamená v základě „cestu“, přeneseně též metodu, normu nebo princip“, případně i „rozum nebo smysl“, další jeho význam je „mluvit, říct...

Osobní značka = značka na celý život

„Nebojte se ukázat světu své skutečné já, autenticita je jádrem úspěchu vaší osobní značky“ – Petr Kmošek. Osobní značka je forma, jakou se propagujete, to...

Budoucnost je naše, jaká bude? Co se stane v roce 2022?

Blíží se nový rok a já jsem se zeptal Knihy proměn, jaké změny nás čekají. Moudrost Číny nám pomůže najít odpovědi nejen pro nás...

Pracujete dlouho a jste přepracovaní? Běžte do vězení!

V některých firmách poměrně časté téma, pracovní doba a přesčasy, přetížení a práce na víc. Stálá diskuse, jestli je třeba atd. Někdy také slýchávám,...

V jaké zemi se pracuje nejlépe? Evropa nebo USA?

„Tady žít nebudu“ Tuto větu nyní slyším poměrně často, ve stále se polarizující společnosti, začínají vznikat různé názory, že snad v USA je lépe nebo snad...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás