Je to tak a stejně si to musíme připustit, že peníze řídí rozhodnutí o naší kariéře. Jako odborník na lidské zdroje nemohu tento fakt ignorovat. Peníze jsou stále důležité a musíme nalézt způsoby, jak se s tímto tématem vypořádat, což znamená, že zaměstnanci potřebují pocit, že jsou placeni dobře a také konkurenčně. Chtějí také užitečné výhody, které mohou náležitě využít.

Není překvapením, že benefity, prostor ke kariérnímu rozvoji a podpora manažera, včetně flexibilní práce, dohromady tvoří úspěšný recept. Někdy vidím, že všechny tyto oblasti jsou vzájemně propojeny. Podporuje management flexibilní práci? Jsou manažeři koučováni ve vedení zaměstnanců? Mají zaměstnanci transparentní příležitost k lepší kariéře nebo postupu? Vyvstává celá řada otázek, jak to skutečně je s firemními benefity a úrovní platů v porovnání s konkurencí.

Zatímco jsem se snažil nalézt jednoduché vysvětlení odchodu lidí z firem, zjistil jsem, že je to vždy mix důvodů, proč odcházejí. Ukazuje se také, jak je nezbytné, aby manažeři a personální ředitelé prováděli pravidelné rozhovory a aby pochopili, co jejich zaměstnanci mají na své společnosti a práci skutečně rádi. Potřeba objektivního vhledu dovnitř organizace začíná být čím dál důležitější v řízení organizací.

Je jedna oblast tohoto zjištění, která mě překvapila, která citovala, že 5 % zaměstnanců odchází, protože chtějí lepší vzdělávání a kariérní rozvoj. Zajímalo by mě, jaké jsou skutečná očekávání zaměstnanců, pokud jde o firemní školení a vzdělávání. Je možné, že celý rozhovor o vlastnění vaší kariéry znamená, že zaměstnanci se cítí naprosto zodpovědní za svůj vlastní vývoj.

Nechápejte mě prosím špatně. Jsem obhájcem pro částečné sebevzdělávání zaměstnanců. Každá organizace má však také povinnost školit své zaměstnance a vzdělávat je. Nakonec organizace přece chtějí, aby jejich pracovníci byli připraveni převzít další povinnosti, zodpovědnosti nebo pracovní role. Zaměstnanci chtějí příležitosti ke kariérnímu postupu.

Uvědomuji si, že je to spíše má úvaha, ale dává nám to několik zajímavých ukazatelů o tom, co zaměstnanci oceňují ve své práci.

Co zaměstnanci uvádějí jako hlavní důvody k odchodu:

  • 30 % zaměstnanců očekávalo manažera, který je bude aktivně podporovat, mentorovat nebo koučovat
  • 15 % zaměstnanců preferovalo možnost flexibilního úvazku
  • 20 % zaměstnanců preferovalo lepší benefity
  • 15 % uvedlo, že má jiné důvody, které si nepřeje zveřejňovat
  • 5 % zaměstnanců očekávalo lepší vzdělávání a osobní rozvoj
  • 15 % uvedlo, že očekávalo lepší příležitost k povýšení a kariérní příležitost

Ví skutečně vaše organizace, proč ji lidé odchází? Co jsou hlavní důvody jejich odchodu? Jaké z těchto zjištění vznikla nová opatření? Jak pracujete na tom, aby se snížila křivka vaší fluktuace. Co děláte proto, abyste nepřišli o klíčové lidi?…

Lidé vám odchází z firmy

Zdroj grafiky: www.bamboohr.com

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -