Lidé vám odchází z firmy kvůli vašim manažerům, co s tím uděláte?

888

Je to tak a stejně si to musíme připustit, že peníze řídí rozhodnutí o naší kariéře. Jako odborník na lidské zdroje nemohu tento fakt ignorovat. Peníze jsou stále důležité a musíme nalézt způsoby, jak se s tímto tématem vypořádat, což znamená, že zaměstnanci potřebují pocit, že jsou placeni dobře a také konkurenčně. Chtějí také užitečné výhody, které mohou náležitě využít.

Není překvapením, že benefity, prostor ke kariérnímu rozvoji a podpora manažera, včetně flexibilní práce, dohromady tvoří úspěšný recept. Někdy vidím, že všechny tyto oblasti jsou vzájemně propojeny. Podporuje management flexibilní práci? Jsou manažeři koučováni ve vedení zaměstnanců? Mají zaměstnanci transparentní příležitost k lepší kariéře nebo postupu? Vyvstává celá řada otázek, jak to skutečně je s firemními benefity a úrovní platů v porovnání s konkurencí.

Zatímco jsem se snažil nalézt jednoduché vysvětlení odchodu lidí z firem, zjistil jsem, že je to vždy mix důvodů, proč odcházejí. Ukazuje se také, jak je nezbytné, aby manažeři a personální ředitelé prováděli pravidelné rozhovory a aby pochopili, co jejich zaměstnanci mají na své společnosti a práci skutečně rádi. Potřeba objektivního vhledu dovnitř organizace začíná být čím dál důležitější v řízení organizací.

Institut rodinných firem
- Reklama -