📖 3 min. čtení

Je jedna oblast tohoto zjištění, která mě překvapila, která citovala, že 5 % zaměstnanců odchází, protože chtějí lepší vzdělávání a kariérní rozvoj. Zajímalo by mě, jaké jsou skutečná očekávání zaměstnanců, pokud jde o firemní školení a vzdělávání. Je možné, že celý rozhovor o vlastnění vaší kariéry znamená, že zaměstnanci se cítí naprosto zodpovědní za svůj vlastní vývoj.

Nechápejte mě prosím špatně. Jsem obhájcem pro částečné sebevzdělávání zaměstnanců. Každá organizace má však také povinnost školit své zaměstnance a vzdělávat je. Nakonec organizace přece chtějí, aby jejich pracovníci byli připraveni převzít další povinnosti, zodpovědnosti nebo pracovní role. Zaměstnanci chtějí příležitosti ke kariérnímu postupu.

Uvědomuji si, že je to spíše má úvaha, ale dává nám to několik zajímavých ukazatelů o tom, co zaměstnanci oceňují ve své práci.

- Reklama -