Má vaše firma syndrom mrtvého koně? Zakopejte ho!

Kmenová moudrost indiánů Dakota, předávaná z generace na generaci říká, že pokud zjistíte, že jezdíte na mrtvém koni, nejlepší strategií je z něho sesednout. V moderním byznysu se však vzhledem k těžkým investičním faktorům, které je třeba brát v úvahu, často musí u mrtvých koní zkoušet jiné strategie, včetně těch níže, než se podaří je opustit.

Pro každého podnikatele je to snadno srozumitelné tvrzení, pokud ví, že jeho kůň brzy umře, rychle sesedne, nechá ho umřít a najde nového koně. Přesto, když cestuji za klienty napříč naší krásnou republikou, jsem neustále ohromen tím, že mnoho majitelů a klíčových manažerů se drží archaických praktik a tradic, které již dávno přežily jejich užitečnost.

Milujeme našeho mrtvého koně

Namísto změny koně v organizaci, zbavení se zastaralých procesů, politik nebo celé firemní kultury, používající nevyzpytatelné metody, jak udržet „mrtvého koně“ naživu. Když navštívím různá HR oddělení a vidím, jak se neustále personálně vyplňují díry v organizaci a jak na určitých místech dochází k rychlejšímu opotřebení určitých pracovních pozic, říkám si vlastně proč.

Přesto se z nějakého důvodu firmy nezabývají hlavními problémy opotřebení určitých míst v organizaci. Na obranu managementu snad jen následující, tyto problémy jsou sice podrobně diskutovány, ale nikdy se skutečně neřeší.

Majitel mrtvého koně

Před několika měsíci ke mně přišel majitel velké organizace, abych jim pomohl opravit problémy s výkonem jeho firmy. Do té doby již utratil spousty peněz na nejrůznější poradce, bohužel s minimální změnou chování nebo výkonu, takže neustále měnili jednoho poradce za druhým.

Další článek:  Mikroagrese jež zmítají dnešní firmy a celou společnost

Bylo mi jasné, že se nejedná o nějaký konkrétní rámec problému a ani chybné procesy, ale o problém s dlouhodobým odporem v přístupu zaměstnanců. Bylo tak uklidňující pokračovat v jízdě na mrtvém koni a obviňovat mizerné konzultanty a poradce, ale hlavní problém mohl být vyřešen až poté, co byl mrtvý kůň popsán a uznán. Přesto se to nikdy nestalo.

Mrtvý kůň versus nový kůň

Je tak lákavé pokračovat v jízdě na mrtvém koni. Přesto se stále dost společností snaží u mrtvého koně ledacos zachránit a zkouší následující metody a doporučení:

 • Kupte silnější bič.
 • Vyměňte jezdce.
 • Jmenujte komisi pro studium koně.
 • Uspořádejte návštěvu jiných míst a podívejte se, jak jezdí na mrtvých koních ostatní.
 • Snižte vaše standardy, aby bylo možné zahrnout mrtvé koně.
 • Jmenujte zásahový tým, který oživí vašeho mrtvého koně.
 • Přemístěte mrtvého koně na jinou pozici.
 • Pošlete mrtvého koně do dalšího vzdělávacího kurzu.
 • Pošlete mrtvého koně na dovolenou.
 • Zvyšte podíl zatížení jezdce.
 • Překlasifikujte mrtvého koně na koně postiženého.
 • Zašlete formulář, který zní: „Tento kůň není mrtvý.“
 • Najměte externí dodavatele, aby jezdili na vašem mrtvém koni.
 • Poskytněte další finanční prostředky ke zvýšení výkonu mrtvého koně.
 • Spojte několik mrtvých koní dohromady pro zvýšení jejich rychlosti.
 • Darujte mrtvého koně uznané charitě, čímž se odečtou jeho plné původní náklady.
 • Poskytněte další finanční prostředky ke zvýšení výkonu koně.
 • Proveďte studii managementu, abyste zjistila, zda by lehčí jezdci nezvýšili jeho produktivitu.
 • Prohlašujte, že kvůli nižší režii má mrtvý kůň ve skutečnosti lepší výkon než kdy předtím.
 • Vytvořte kvalitní pozorovací skupinu pro nalezení výhodného využití mrtvých koní.
 • Přepište očekávané výkonnostní požadavky pro koně.
 • Povyšte vašeho mrtvého koně.
 • Znovu přiřaďte chybu chovu mrtvého koně.
 • Prohlaste mrtvého koně za obchodní tajemství.
 • atd.
Další článek:  Až vám robot sebere vaši práci bude už pozdě!

Ve starších i moderních knihách o řízení firem a managementu zjistíme, že neochota ke změně byla jedním z hlavních důvodů, proč majitelé firem často selhávají. Snad nejtrvalejší nepřítel úspěchu organizace je její nepružnost. Někteří ředitelé firem se v minulosti zdají být tak ztraceni, že se nedokáží vypořádat s přítomností.

Firma a konkurenceschopnost

Správa firmy a její důvěryhodnost je jednou z nejintimnějších, nejcitlivějších a nejkritičtějších funkcí v každém podnikání. Firma ale také musí udržet krok se svými konkurenty. Zde se dere také klíčová otázka její budoucnosti: „Reagujeme dostatečně rychle na trh? Odpověď je často krátká a také obvykle hořká…

Mrtvý kůň nebo snad štíhlý kůň

Teorie mrtvého koně je velmi důležitá jako protiklad lean přístupu, kdy přirozeným instinktem managementu je žádat lidi, aby pracovali tvrději, rychleji, efektivněji. Používáme oblíbené klišé výrazy jako „musíme pracovat chytřeji“, ale v podstatě děláme něco jiného než zastavení a vyřešení problému, který „zabil příslovečného koně“.

Jízda na mrtvém koni

Společnosti mají všechny pomyslné druhy způsobů, jak reagovat na špatné obchodní situace:

 • obviňovat ostatní ve společnosti
 • obviňovat konkurenty
 • obviňovat trhy
 • obviňovat jeden druhého a také
 • stále obviňovat všechny kolem

Popřením toho, že váš kůň je mrtvý pravděpodobně hraje největší roli. Když je kůň mrtvý, máme tři možnosti:

 1. spravujeme současnost
 2. selektivně opouštíme minulost
 3. vytváříme budoucnost

Potřeba opustit mrtvého koně

Toto považujeme za nejobtížnější, tzv. selektivně opustit nezávažné a nedůležité věci, protože věříme, že vedly společnost k úspěchu a raději bychom se bránili, než opustili našeho mrtvé koně. Říkáme, že tento náš mrtvý kůň je opravdu důležitý, protože přece:

 • Byl vytvořen námi.
 • Musí platit, protože pracoval dlouho a dobře nám sloužil.
 • Je hluboce zakořeněnou součástí naší kultury.
 • Co budeme bez něj dělat?
Další článek:  Když máte ve firmě problém s pracovní morálkou

Opouštíme mrtvého koně

Na našem sice ceněném, ale mrtvém koni pojedeme i nadále, co tedy raději volíme?
Spojíme několik mrtvých koní dohromady pro zvýšení rychlosti? Napodobujeme osvědčené postupy společností jezdících na mrtvých koních? Prohlásíme, že je levnější krmit mrtvé koně? Nakonec najmeme někoho, aby vyzkoušel a zajel našeho mrtvého koně?

Najděte svého mrtvého koně

Hlavním problémem našich rozhodnutí je, že nevidíme hlavní příčinu. Analýza kořene příčiny je jedním z nejzákladnějších konceptů pro zlepšení jakéhokoli firemního procesu. Ve skutečnosti jsou problémy nejčastěji mimo možnosti a povinnosti našeho týmu. Výsledkem bohužel často je, že se snažíme řešit špatné problémy.

Tak zastavte už vašeho mrtvého koně…

Vytvořte kulturu onoho zastavení, abyste vyřešili kořenové problémy vašeho podnikání. Vašeho koně zkrátka zastavte i mezi zaměstnanci, již žádný zbytečný běh, přesčas, práce na víc. Žádné další zbytečné opakované a dlouhé neefektivní schůzky. Již žádné další projekty mrtvého koně. Zastavení firmy bez kultury viny a strašení. Žádné další a neustálé hašení požáru.

Mrtvý kůň žije?
Nikoli…
Zakopejte ho!

Závěrem

Čím dříve začneme sesazovat mrtvé koně, tím rychleji se můžeme pohybovat s živými koňmi. Možná někteří z vás viděli některé z těchto mrtvých koní ve vaší společnosti? Možná je budete chtít hledat. Faktem je, že když je kůň mrtvý, pochovejte ho. Většina z nás nějak stále věří, že pokud budeme opakovat to, co fungovalo dříve, stanou se zázraky a věci se náhle změní.

Totéž platí pro mnoho firem, které byly v minulosti úspěšné, ale nepostupovaly vpřed. Minulost zašlé slávy omezuje potřebu změnit výzvy budoucnosti.

Zakopejte ho!

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Kmenová moudrost indiánů Dakota, předávaná z generace na generaci říká, že pokud zjistíte, že jezdíte na mrtvém koni, nejlepší strategií je z něho sesednout. V moderním byznysu se však vzhledem k těžkým investičním faktorům, které je třeba brát v úvahu, často musí u mrtvých...Má vaše firma syndrom mrtvého koně? Zakopejte ho!