Malé a střední podniky bijí na poplach kvůli nedostatku zaměstnanců

352

V jeden okamžik byl úspěch pro téměř každého zaměstnance růst ve firemním žebříčku a s tím i zvyšování mzdy. Dlouholetá kariéra zahrnovala celoživotní závazek s jednou firmou, která byla srostlá s kariérou zaměstnance a někdy i rodinou. Dnešní zaměstnanci a nastupující generace na trh práce mají různé ideály o úspěchu a mnozí nemají stejné priority, jako generace před nimi. Nedávná studie analyzovala více než 11 000 uchazečů o zaměstnání s cílem zjistit, jak definují kariérní úspěch. Získali jsme zajímavé zjištění, co se výrazně ve vnímání kariéry změnilo.

Tři klíčová zjištění o vnímání kariéry

Peníze nejsou vše

Peníze jsou spíše vnímány jako slabší prostředek k naplnění a pracovnímu uspokojení. Ukázalo se, že tradiční ukazatele úspěchu, jako je plat, nejsou jedinou motivací pro dnešní zaměstnance. Studie, která byla rovnoměrně rozdělena mezi zaměstnané a nezaměstnané uchazeče o zaměstnání ukázala, že silná většina 77 % věří, že dosáhla kariérního úspěchu. Nejčastějším důvodem byla hrdost na jejich práci 48 %. Na hodnotě peněz, kterou se stále hodně společností prezentuje na trhu práce záleží méně, než si zaměstnavatelé stále myslí.

Dlouhodobá kariéra nefunguje

Studie také zjistila, že dlouhodobá kariéra na jednom pracovním místě je neobvyklá, přičemž pouze 8 % zaměstnanců tvrdí, že pracovalo pouze pro jednu společnost. Možná slýcháváte, jak vaši rodiče vzpomínají na ty časy, kdy zaměstnanci pobývali na jednom pracovišti po dobu třiceti let a dostali zlaté hodinky a diplom při odchodu do důchodu. Ale ty dny jsou už dávno pryč. Na otázku, jak se jejich situace v příštích šesti měsících změní více respondentů uvedlo, že pravděpodobně opustí své současné zaměstnání z důvodu nové pracovní příležitosti 35 %. Problém se zaměstnanci v malých a střední společnostech není ojedinělý a krátkodobý, problémem nedostatku specializovaných kandidátů pociťují i velké a nadnárodní společnosti, s robustními HR odděleními a vysokými náklady na HR. Pro tyto podniky zde existuje reálný potenciál, že se tyto společnosti z důvodu své velikosti a slabé flexibilitě zhroutí.

Více podpory a nadšení

Zaměstnanci se chtějí cítit podporovaní vedením a především manažerem. Dnešní zaměstnanci jsou nejen méně netrpěliví a očekávají nejen finanční, ale i osobní odměny. Chtějí se cítit nadšeni, že každý den chodí do práce a pracuji pro onoho zaměstnavatele. Pokud firmy chtějí zaměstnance udržovat dlouhodobě, musí nabídnout jak potenciální k růstu, tak transparentní nástroje kariérního rozvoje. Pokud se dnes ptáte zaměstnavatelů, zdali váš současný nebo nový zaměstnavatel nabízí jakýkoliv kariérní vývoj, 60 % respondentů řeklo, že ne. Přesto z těch, kteří se účastnili programů kariérového rozvoje 50 % uvedlo, že jejich celkový pracovní výkon se zlepšil, a ze stejného segmentu, 32 % uvedlo, že mají větší jistotu ve své práci.

Co se změnilo ve vnímání kariéry

Většina zaměstnanců usiluje o to, aby se stala jejich lepším já, ale potřebují podporu od vedení. Díky zaměstnavatelům a jejich sponzorovaným vzdělávacím programům, jako jsou workshopy, konference a otevřený trh pracovních příležitosti, mohou zaměstnavatelé naplňovat potřebu, po které pracovníci touží. Zatímco častá změna práce u nových zaměstnanců začíná být normálním jevem, malé podniky se budou muset výrazněji bránit, aby si své zaměstnance udržely.

Doporučení pro malé a střední podniky?

Podniky by měly být více otevření tomu, co přichází z venku. Mění se nejen jejich podnikání, ale i trh práce a kandidáti, budete se muset více přizpůsobit. Výrazná změna trhu práce požaduje více energie do rozvoje a řízení lidských zdrojů. Zaměstnavatelé stojí před jinými problémy než je válka o nové trhy, inovace výrobků a hledání rychlejších služeb, stojí před problémy změny procesů, řízení lidí a jejich rozvoje, tvorbou image na trhu práce a jejich tvorby firemní kultury.

Nedostatek zaměstnanců

- Reklama -