Pátek, 24 června, 2022

Manažerské mistrovství podle „Ušlechtilé osmidílné stezky“

Měl jsem teď několik dotazů, co je vlastně správné a vůbec v dnešní době vyvstává řada různých etických a hlubších témat. Je také cítit, že hodně manažerů vnímá své jednání a jejich dopad jednání na každého zaměstnance. Manažerské téma je někdy citlivé, jedním krokem lze spálit most a někdy celou firmu, proto jde tak do popředí potřeba dělat věci správně nebo mít alespoň ten vnitřní pocit.

Správné manažerské mistrovství

Na dotaz, jak správně manažersky jednat asi neexistuje jednotná a obecná poučka, ale jakýsi souhrn pohledů. Od vnímání toho, jak může naše jednání být vnímáno druhou stranou až po tu věc, že musíme manažersky nějaké téma dotáhnout do konce. Vedení po nás něco chce a my můžeme mít různý pohled na věc. Také je před námi doba, která často nutí k nepopulárním a někdy nesprávným krokům.

- Reklama -Institut rodinných firem

V předchozím článku jsem se zabýval pojetím ovládnutí vlastního myšlení tím, že je vystaveno neustálému pozorování směrem dovnitř. Další přirovnání a zároveň námět, jak zvládnout práci ať už jako manažer nebo kdokoli, je mít pod kontrolou náš vnější svět. Myslím tím podrobit kontrolou naši řeč, chování, ale také jaké zvolíme řešení, jaké do tématu vkládáme úsilí, jak jsme pozorní k okolí atd.

Další článek:  Najděte svou inteligenci a uspějete!

Přečtěte si také: Jak se neztratit a nepos*** v dnešním náročném světě?

Protože se rád inspiruji kromě západu také východem, jako zajímavé přirovnání je pro mě kolo Dharmy. Jeden ze základních buddhistických symbolů.

Kolo Dharmy – Dharmačakra – Dhammačakka

Dharma

Slovo pocházející ze základního slova „dhr“, což značí udržovat nebo podepřít, tedy to, co podepírá vesmír jak velký (kosmos), tak malý (lidskou bytost). Značí „pravdu o sobě“. Dharma označuje Buddhovo učení.

Dovolte mi nejdříve vysvětlit to, co vlastně kolo dharmy „Dharmačakra“ je. Slovo dharmačakra se skládá ze dvou slov: dharma – Buddhova nauka a čakra. V celém svém rozsahu symbolizuje Buddhovo učení.  Kolo se skládá z obruče, ráfku a svého středu. Střed připomíná etiku, která pomáhá zachovat vyrovnanou mysl. Obruč je soustředěnou meditací, a kolu umožňuje pohyb vpřed.

Když člověk praktikuje Dharmu, praktikuje učení Buddhy a chrání se před utrpením a eliminuje nevědomost, čímž zlepšuje kvalitu svého života. Tato učení byla popsána jako kolo, protože se pohybuje a cestuje po celé zemi a lidé si pak mohou procvičovat kontrolu nad svou myslí.

Další článek:  Co je angažovanost zaměstnanců? Aktuální trend

Buddhistická symbolika kola dharmy je posvátná. Jedná se o starověký buddhistický symbol a představuje buddhistickou víru všeobecně. Poté, co dosáhl Buddha osvícení předal svá první učení a kázal na prvním kole Dharmy. Tato tři učení jsou známá jako tři otočení kola Dharmy.

Přečtěte si také: Jste terčem kritiky? Buďte jako lev!

Ušlechtilá osmidílná stezka

Dharma čakra

Točení se kola zákona, koloběh životů. Je to symbol pro koloběh reinkarnací, v němž je nejvýš rozhodujícím faktorem karma.

Dharma kolo začalo jako indický symbol svrchovanosti, moci a ochrany. Osm paprsků kola má představovat aspekty „Ušlechtilé osmidílné stezky“. Cesta vznešené stezky je rané shrnutí cesty buddhistických praktik vedoucích k osvobození. Osmidílná správná cesta manažera může být tedy určitým vodítkem, jak správně jednat.

Osmidílná cesta nebo stezka se skládá z osmi správných postupů:

  1. Správný náhled, nazírání a pochopení – Pochopit utrpení, jeho vznik a příčiny.
  2. Správný záměr, rozhodování a myšlení, včetně správného rozhodnutí – Myšlení bez žádosti, zloby a závisti, zbavené vše zlého.
  3. Správná řeč a mluva – Vyvarovat se lhaní, pomluv, ale i soudu.
  4. Správné chování, konání a jednání – Vyvarovat se se neetického a nemorálního jednání.
  5. Správné žití a způsob živobytí – Zvolit morální cestu k nabytí živobytí.
  6. Správné úsilí a snažení – Vložit do své stezky dostatek energie a snahy.
  7. Správné uvědomění a bdělost – Být si vědom svého jednání, pocitů, myšlenek a dopadu.
  8. Správné soustředění – Zaměřit svoji pozornost na odvrácení od lpění a touhy.
Další článek:  Jak je to s Jin a Jang?

 

Pokud má kolo osm paprsků, představuje osminásobnou cestu a buddhismus. Deset paprsků na kole Dharma znamená deset směrů a dvanáct paprsků symbolizuje dvanáct odkazů závislého původu. Pokud má kolo Dharmy dvacet čtyři paprsků symbolizuje dvacet čtyři ideálních vlastností stoupence buddhismu.

Zpátky k tématu. Pokud má naše jednání v našem každodenním pracovním životě být proloženo tím zdravým a správným jednáním a konáním, musí být protknuto minimálně souborem nějakých zásad a pravidel, dobrých hodnot a norem. Osmidílná stezka může být pro vás jedním z možných vzorů, jak manažerskou práci zvládnout v této těžké době.

Je více než jasné, že pokud budete chtít poznat sebe sama, budete muset jít hlouběji v samostudiu.

Přečtěte si také: Řízení firem dle principu Tao. Tao jako zdroj a cesta managementu

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...