Manažerské mistrovství podle „Ušlechtilé osmidílné stezky“

891

Měl jsem teď několik dotazů, co je vlastně správné a vůbec v dnešní době vyvstává řada různých etických a hlubších témat. Je také cítit, že hodně manažerů vnímá své jednání a jejich dopad jednání na každého zaměstnance. Manažerské téma je někdy citlivé, jedním krokem lze spálit most a někdy celou firmu, proto jde tak do popředí potřeba dělat věci správně nebo mít alespoň ten vnitřní pocit.

Správné manažerské mistrovství

Na dotaz, jak správně manažersky jednat asi neexistuje jednotná a obecná poučka, ale jakýsi souhrn pohledů. Od vnímání toho, jak může naše jednání být vnímáno druhou stranou až po tu věc, že musíme manažersky nějaké téma dotáhnout do konce. Vedení po nás něco chce a my můžeme mít různý pohled na věc. Také je před námi doba, která často nutí k nepopulárním a někdy nesprávným krokům.

V předchozím článku jsem se zabýval pojetím ovládnutí vlastního myšlení tím, že je vystaveno neustálému pozorování směrem dovnitř. Další přirovnání a zároveň námět, jak zvládnout práci ať už jako manažer nebo kdokoli, je mít pod kontrolou náš vnější svět. Myslím tím podrobit kontrolou naši řeč, chování, ale také jaké zvolíme řešení, jaké do tématu vkládáme úsilí, jak jsme pozorní k okolí atd.

Další článek:  Pěstujte svou vůli a zbavte se své závislosti!

Přečtěte si také: Jak se neztratit a nepos*** v dnešním náročném světě?

Protože se rád inspiruji kromě západu také východem, jako zajímavé přirovnání je pro mě kolo Dharmy. Jeden ze základních buddhistických symbolů.

Kolo Dharmy – Dharmačakra – Dhammačakka

Dharma

Slovo pocházející ze základního slova „dhr“, což značí udržovat nebo podepřít, tedy to, co podepírá vesmír jak velký (kosmos), tak malý (lidskou bytost). Značí „pravdu o sobě“. Dharma označuje Buddhovo učení.

Dovolte mi nejdříve vysvětlit to, co vlastně kolo dharmy „Dharmačakra“ je. Slovo dharmačakra se skládá ze dvou slov: dharma – Buddhova nauka a čakra. V celém svém rozsahu symbolizuje Buddhovo učení.  Kolo se skládá z obruče, ráfku a svého středu. Střed připomíná etiku, která pomáhá zachovat vyrovnanou mysl. Obruč je soustředěnou meditací, a kolu umožňuje pohyb vpřed.

Když člověk praktikuje Dharmu, praktikuje učení Buddhy a chrání se před utrpením a eliminuje nevědomost, čímž zlepšuje kvalitu svého života. Tato učení byla popsána jako kolo, protože se pohybuje a cestuje po celé zemi a lidé si pak mohou procvičovat kontrolu nad svou myslí.

Další článek:  Rituály slavných. Jak přicházejí na své nápady?

Buddhistická symbolika kola dharmy je posvátná. Jedná se o starověký buddhistický symbol a představuje buddhistickou víru všeobecně. Poté, co dosáhl Buddha osvícení předal svá první učení a kázal na prvním kole Dharmy. Tato tři učení jsou známá jako tři otočení kola Dharmy.

Přečtěte si také: Jste terčem kritiky? Buďte jako lev!

Ušlechtilá osmidílná stezka

Dharma čakra

Točení se kola zákona, koloběh životů. Je to symbol pro koloběh reinkarnací, v němž je nejvýš rozhodujícím faktorem karma.

Dharma kolo začalo jako indický symbol svrchovanosti, moci a ochrany. Osm paprsků kola má představovat aspekty „Ušlechtilé osmidílné stezky“. Cesta vznešené stezky je rané shrnutí cesty buddhistických praktik vedoucích k osvobození. Osmidílná správná cesta manažera může být tedy určitým vodítkem, jak správně jednat.

Osmidílná cesta nebo stezka se skládá z osmi správných postupů:

  1. Správný náhled, nazírání a pochopení – Pochopit utrpení, jeho vznik a příčiny.
  2. Správný záměr, rozhodování a myšlení, včetně správného rozhodnutí – Myšlení bez žádosti, zloby a závisti, zbavené vše zlého.
  3. Správná řeč a mluva – Vyvarovat se lhaní, pomluv, ale i soudu.
  4. Správné chování, konání a jednání – Vyvarovat se se neetického a nemorálního jednání.
  5. Správné žití a způsob živobytí – Zvolit morální cestu k nabytí živobytí.
  6. Správné úsilí a snažení – Vložit do své stezky dostatek energie a snahy.
  7. Správné uvědomění a bdělost – Být si vědom svého jednání, pocitů, myšlenek a dopadu.
  8. Správné soustředění – Zaměřit svoji pozornost na odvrácení od lpění a touhy.
Další článek:  Odhalte svou osobnost. Co vidíte jako první?

 

Pokud má kolo osm paprsků, představuje osminásobnou cestu a buddhismus. Deset paprsků na kole Dharma znamená deset směrů a dvanáct paprsků symbolizuje dvanáct odkazů závislého původu. Pokud má kolo Dharmy dvacet čtyři paprsků symbolizuje dvacet čtyři ideálních vlastností stoupence buddhismu.

Zpátky k tématu. Pokud má naše jednání v našem každodenním pracovním životě být proloženo tím zdravým a správným jednáním a konáním, musí být protknuto minimálně souborem nějakých zásad a pravidel, dobrých hodnot a norem. Osmidílná stezka může být pro vás jedním z možných vzorů, jak manažerskou práci zvládnout v této těžké době.

Je více než jasné, že pokud budete chtít poznat sebe sama, budete muset jít hlouběji v samostudiu.

Přečtěte si také: Řízení firem dle principu Tao. Tao jako zdroj a cesta managementu

- Reklama -