Manažerské zásady Jacka Welche

764

Jack Welch byl a stále je jednoznačně výraznou ikonou manažerského světa. Svou celou profesní dráhu spojil s americkým podnikem General Electric (GE), dnes druhým nejúspěšnějším podnikem světa. Pokud jde o čísla, operuje General Electric asi ve stovkách zemí světa a aktuálně zaměstnává přes 300 tisíc lidí. Více zde

Na vrcholu své kariéry se držel celých dvacet let. Jeho profesní dráha je příkladem přímo vzestupné kariérové profesní dráhy. Welch ve vedení společnosti učinil tolik zásadních a klíčových změn a kroků, že je stále zdrojem inspirace i pro dnešní manažery.

Tak třeba hned jedna na úvod. Každý rok propustil Welch v rámci GE spodních 10 % manažeru. Styl jeho vedení mu vynesl pověst drsného, až krutého šéfa a na poradách s nižším vedením byla známá jeho až brutální otevřenost.

Své manažery nutil k výkonu, ale na druhou stranu horních 20 % odměnil bonusy a předkupním právem na akcie. Welch se rovněž ve svých strukturálních změnách proslavil snížením počtu manažerských úrovní firmy a vnesením smyslu neformálnosti do podnikové firemní kultury.

„Nálada vůdce je nakažlivá.“ — Jack Welch

Čtyři typy manažerů dle Welche

Welch věří, že existují čtyři typy manažerů. Manažerské typy se točí kolem hodnot a závazků, ať už se jedná o závazek finanční, výkonnostní nebo jiný.

 1. Manažer typ jedna. Manažer tohoto typu se zaměstnanci zachází s respektem a dosahuje výsledků, jeho mise je udržet je.
 2. Druhý typ manažera s kolegy sice zachází s respektem, ale výsledků nedosahuje. Razí cestu udržet a koučovat.
 3. Manažer typu tři ostatní kolem sebe nerespektuje a výsledků také nedosahuje. Doporučuji propustit.
 4. Problematickým typem manažera je vždycky typ 4, který sice dosáhne výsledků, ale s lidmi nezachází s respektem.
TIP:  Proč přátelství do managementu nepatří?

Welch věří, že tito manažeři čtvrté skupiny, i přes jejich vysoký výkon, nemají ve společnosti co dělat. Dokonce se v jedné zprávě Welch zmiňuje, že čtvrtý typ manažerů ve společnosti nebude již nadále tolerován.

„Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo.“ — Jack Welch

Pro inspiraci přidávám i další zásady vedení lidí

Zásady pro vedení lidí a společností

 1. Zapřáhněte sílu změny.
 2. Čelte realitě.
 3. Méně řídit znamená lépe řídit.
 4. Vytvořte vizi a pak uhněte z cesty.
 5. Nesledujte jedinou centrální ideu, namísto toho nastavte podnikatelskou strategii jako několik málo jasných obecných cílů.
 6. Pečujte o zaměstnance, kteří sdílí firemní hodnoty.
 7. Sledujte cesty, jak vytvářet příležitosti ke zlepšení vaší konkurenceschopnosti.
 8. Buďte jedničkou, nebo dvojkou a stále předefinovávejte váš trh.
 9. Redukujte, dokud není příliš pozdě.
 10. Dělejte akvizice, které pro vás znamenají kvantový skok.
 11. Učící se kultura 1: neomezujte lidi, avšak zmocňujte je, aby pěstovali učící se kulturu.
 12. Učící se kultura 2: nejlepší nápady dejte do businessu, a to bez ohledu na to, odkud nápady pocházejí.
 13. Vítězové jednadvacátého století budou globální.
 14. Brzda –zbavte se svého tuku.
 15. Zažeňte produktivitu třemi nástroji –rychlostí, jednoduchostí a sebedůvěrou.
 16. Chovejte se jako malá firma.
 17. Odstraňte hranice.
 18. Uvolněte energii svých lidí.
 19. Naslouchejte lidem, kteří vykonávají finální činnost.
 20. Jděte před lidi a odpovídejte na jejich dotazy.
 21. Strečink – překračujte své cíle tak často, jak je to jen možné.
 22. Udělejte z kvality prioritu číslo jedna.
 23. Zajistěte, aby kvalita se stala prací každého pracovníka.
 24. Přesvědčte se, že každý rozumí tomu, jak SixSigma funguje.
 25. Zajistěte, aby vaši klienti kvalitu pocítili.
 26. Rozšiřujte služby klientům, to je vstupenka do budoucnosti.
 27. Využijte výhod a příležitostí e-businessu.
 28. Vaše současné podnikání připravte na internet.
 29. Nepředpokládejte, že najdete odpověď v nových business modelech.
 30. Použijte e-business jako poslední hřebík do rakve byrokracie.
„Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe.“ — Jack Welch

Dalších jedenáct zásad vedení lidí a týmů

Vůdcové:

 1. Neúnavně zdokonalují svůj tým.
 2. Využívají každého setkání jako příležitosti k hodnocení, koučování a posilování sebedůvěry.
 3. Zajišťují, aby lidé měli nejen vizi, ale také, aby touto vizí žili a dýchali.
 4. Dostávají se každému pod kůži a vyvolávají v něm pozitivní energii a optimismus.
 5. Získávají důvěru otevřeností, průhledností a uznáním.
 6. Mají odvahu prosazovat nepopulární opatření.
 7. Mají intuici.
 8. Zkoumají a pronikají do všeho se zvědavostí doprovázenou skepsí.
 9. Žádají, aby lidé na jejich pobídky odpovídali činy.
 10. Podněcují riskování a ponaučení z příkladu.
 11. Oslavují.
TIP:  Existuje spirituální dynamika firmy?

Další odkazy:

 

- Reklama -