Manipulace na pracovišti, ve vztahu, v rodině

Pozor na manipulaci ve vztahu a manipulaci mezi lidmi, stejně tak v rodině nebo zaměstnání.

1914

Téměř každý člověk, zaměstnanec, partner se může dostat do situace, kdy jím bude jiný manipulovat. Silné téma je zejména v manipulaci ve vztazích a rodině. Také se toto téma zmiňuje i v souvislosti s pracovním prostředím. Dopad manipulace dokáže být fatální. Při našich vztazích, vazbách a kontaktech, bychom nikdy neměli podceňovat signály, které nám dává naše intuice.

Manipulátor v rodině a ve vztahu

Manipulace je definována jako chování, jež umožňuje manipulátorovi, aby cíleně ovlivňoval ostatní, na jejichž úkor dosahuje svých vlastních cílů. Také se dá popsat jako nekalé zacházení a skryté až podvodné ovlivňování lidí. Samotný původ slova manipulace je z latiny slovo manus, neboli ruka, manipulátor přeměňuje osoby kolem sebe na pouhé objekty, které je schopen přemísťovat a modifikovat, jak potřebuje.

Manipulace je ovlivňování za účelem mého osobního prospěchu. Motivace je ovlivňování za účelem společného prospěchu. | Fred Smith

Manipulovat lze třeba přesvědčováním. Argumentace manipulátora je vždy postavena na věrohodných informacích a důkazech. Máte pocit, že tyto informace jsou pravdivé a také se těžko vzdoruje při zpochybňovaní těchto informací. Dalším možným druhem je lež. Když chce manipulátor dosáhnout svého, je velmi pravděpodobné, že bude lhát, aby člověka přinutil jednat určitým způsobem.

TIP:  Jak na vzájemnou důvěru ve vztahu?

Emoční manipulátor a vztahový manipulátor

Manipulátor lže z vypočítavosti, egocentrismu a také sobectví. Podvést druhé je přece tak snadné. Vsugerovat něco je nejnebezpečnější forma manipulace. Sugesce je taková tendence, která vede člověka k tomu, aby jednal podle toho, co mu bylo řečeno. Manipulátor podsouvá, nešeptává. Lze jednoduše podlehnout myšlence, přání nebo názoru někoho druhého, ale také sama sebe. Potlačení individuality a svobody člověka ovládnutím jeho myšlenek a hodnot, takto se dá definovat brainwashing. Ztráta jistoty, pocit viny a strachu.

Manipulátor ve vztahu

Manipulátoři nejčastěji manipulují, protože si tím, že mají nad někým moc, chtějí zvýšit své sebevědomí a mohou si tím léčit jisté druhy komplexů. Z nedávné studie vyplývá, že 20 % manipulátorů ovlivňuje chování ostatních vědomě a cíleně a 80% si své chování neuvědomuje a myslí si, že to co dělají je správné. Manipulátor obvykle poučuje, moralizuje, vysvětluje, kritizuje a často mění názory, vše nakonec popře a zpochybní.

Většina lidí nevidí ve svém okolí nic dobrého a krásného a zná jen to, co jim přináší nějaký prospěch. | Cicero

Jak se bránit emoční manipulaci a manipulátorovi

Když zjistíte manipulaci, máte na půl vyhráno, nyní je nutné se tomuto chování postavit.

TIP:  Jste závislí na práci?

1. Važte si sami sebe, svých schopností a dovedností. Vaše nízké sebevědomí nebo slabina může manipulátorovi otevřít cestu do vašeho nitra. Slabé stránky rozpracuje a využije ve svůj prospěch.

2. Naučte se vymezit, nastavit si hranice, odmítnout požadavek. Naučte se říkat ne. Je proto vhodné dát jasně najevo, že o manipulaci víme a že s tím nesouhlasíme. Nepřistupujeme na jeho hru a pravidla.

3. Omezte empatii, buďte pragmatičtí! Vždy se držte pevně daného tématu, jádra věci.

Ten, kdo se upírá výhradně k svým zájmům a prospěchu, nadělá si spoustu nepřátel. Konfucius

Tagy

Manipulace ve vztahu, manipulace s lidmi, manipulace mysli, jak se bránit manipulaci, manipulace lidí, manipulace v lásce, manipulace v rodině, manipulace citát, manipulace co to je, manipulace člověkem, jak poznat manipulaci, emoční manipulace, jak se bránit manipulaci, manipulace na pracovišti, nevědomá manipulace

- Reklama -