Jak naše potřeby ovlivňují naši angažovanost? Shlédněte tuto zajímavou infografiku.

  • K nejvýznamnějším příspěvkům Abrahama Maslowa v psychologii patří hierarchie potřeb, kterou obvykle zobrazoval jako pyramidu:
  • potřeba seberealizace (naplnit své možnosti růstu a rozvoje)
  • potřeba uznání, úcty (být vážený, mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sám sebou kladně hodnocen)
  • potřeba lásky, sounáležitosti (vedou k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a milován)
  • potřeba bezpečí, jistoty (projevuje se především vyhýbáním se všemu neznámému, neobvyklému či hrozivému)
  • fyziologické potřeby (potřeba potravy, tepla, vyměšování)

Odkaz: Abraham Maslow

- Reklama -