emocni inteligence
emocni inteligence

Pokud jsou vaše emoční schopnosti omezené, pokud nedisponujete zdravým sebevědomím, pokud nejste schopni zvládnout své emoce, nemáte schopnost empatie a nedokážete rozvíjet osobní vztahy, pak bez ohledu na to, jak moc jste inteligentní, daleko se bohužel nedostanete.

Alespoň to je to, co říká Daniel Goleman, Ph.D., známý spisovatel a výzkumný pracovník v oblasti leadershipu, který napsal nejprodávanější knihu o emoční inteligenci. Proč má často EQ vyšší důležitost než IQ? Daniel Goleman věnoval svou práci hledáním toho, co dělá lidi úspěšnými. A jeho zjištění podporuje to, že jde o emoční inteligenci. Emoční inteligence vede člověka k určité formě dokonalosti.

Emoční inteligence = Prediktor úspěchu

Jaký vliv má emoční inteligence na váš profesní úspěch? Krátká odpověď zní: „hodně!“ Je to mocný způsob, jak soustředit svou energii jedním směrem s obrovským dopadem. Emoční inteligence je nejsilnějším prediktorem výkonu, což vysvětluje plných 58 % úspěchu ve všech typech pracovních míst.

 „Z aktuální studie bylo zjištěno, že až 90 % špičkových umělců má vysokou emoční inteligenci.

Proč úspěch souvisí s emoční inteligencí?

Emoční inteligence je schopnost přesně identifikovat své vlastní emoce a emoce ostatních. Je schopnost využívat emoce a aplikovat je na úkoly, jako je myšlení a řešení problémů. Je schopnost řídit své emoce, včetně ovládání vlastních, stejně jako schopnost rozveselit nebo uklidnit jinou osobu atd.

Trochu statistiky:

Podle zprávy „World Economic Forum’s Future of Jobs Report“ bude emoční inteligence v roce 2020 jednou z 10 top pracovních dovedností.

Podle jedné studie s názvem „Emoční inteligence v HR“ pouze 30 % společností hledá emoční inteligenci během náborového procesu.

Ve studii více než 2 000 manažerů z 12 velkých organizací, se 81 % kompetencí, které odlišovaly vynikající manažery, vztahovalo k emoční inteligenci.

Koncept emoční inteligence existuje již od roku 1990, kdy psycholog John D. Mayer a Peter Salovey představili tento koncept akademickému světu, ale Daniel Goleman dále zkoumal a našel tak přímý vztah mezi EQ zaměstnanců a úspěchem společnosti.

Zaměstnanci s vysokým EQ = úspěch společnosti

Zaměstnanci s vysokou úrovní EQ mají zdravé sebevědomí, které jim pomáhá porozumět svým  spolupracovníkům a dodržovat termíny. Když mají vysoké EQ neobtěžuje je tak klientská kritika a zůstávají spíše zaměřeni na výsledky než na moment uražení. Pokud mají dva uchazeči o zaměstnání podobné IQ, bude pro společnost pravděpodobně vhodnější ten s vyšším EQ.

Jak řekl Goleman, žádné množství chytrolínů nevyrovná nedostatek stále důležitých emocionálních a sociálních schopností, zejména v rámci podnikatelského světa. Nejste si jisti, jak rozpoznat tuto základní vlastnost? Zde je několik charakteristik emočně inteligentních lidí.

Charakteristika emočně inteligentních lidí

Jsou to agenti změny. Lidé s vysokou EQ se nebojí změn. Chápou, že je to nezbytná součást života a ochotně se přizpůsobují. Jsou si vědomi sebe sama. Vědí, v čem jsou dobří a co se ještě musí naučit, slabiny je nezdržují. Vědí, jaká prostředí jsou optimální pro jejich pracovní styl.

Jsou empatičtí. Charakteristické znaky EQ, které se mohou vztahovat k ostatním, je činí na pracovišti nezbytnými. Díky vrozené schopnosti pochopit, co spolupracovníci nebo klienti procházejí, mohou projít obtížnými časy jednodušeji. Nejsou perfekcionisté. Přestože jsou lidé s EQ extrémně motivovaní, vědí, že dosažení dokonalosti je nemožné.

Jsou vyrovnaní. Jejich sebevědomí znamená, že přirozeně znají důležitost, jak udržovat zdravou profesní a osobní rovnováhu ve svém životě. Jedí dobře, spí a mají mimo práci zájmy. Jsou zvědaví. Díky vrozenému pocitu hledání a zvědavosti je těší sledovat dění kolem. Nesoudí, spíše zkoumají možnosti. Ptají se a jsou otevřeni novým řešením.

Jsou laskaví. Lidé s vysokým EQ vědí, že každý den existuje něco, za co mohou být vděční. Cítí se dobře ve svém životě a nedovolují, aby to ovlivnila kritika, toxičtí lidé nebo momentální neúspěch.

Našel jsem pro vás nějaké testy emoční inteligence:

- Reklama -