Máte emoční inteligenci? Tak to máte vyhráno!

Jaký vliv má emoční inteligence na váš profesní úspěch?

497

Pokud jsou vaše emoční schopnosti omezené, pokud nedisponujete zdravým sebevědomím, pokud nejste schopni zvládnout své emoce, nemáte schopnost empatie a nedokážete rozvíjet osobní vztahy, pak bez ohledu na to, jak moc jste inteligentní, daleko se bohužel nedostanete.

Alespoň to je to, co říká Daniel Goleman, Ph.D., známý spisovatel a výzkumný pracovník v oblasti leadershipu, který napsal nejprodávanější knihu o emoční inteligenci. Proč má často EQ vyšší důležitost než IQ? Daniel Goleman věnoval svou práci hledáním toho, co dělá lidi úspěšnými. A jeho zjištění podporuje to, že jde o emoční inteligenci. Emoční inteligence vede člověka k určité formě dokonalosti.

Emoční inteligence = Prediktor úspěchu

Jaký vliv má emoční inteligence na váš profesní úspěch? Krátká odpověď zní: „hodně!“ Je to mocný způsob, jak soustředit svou energii jedním směrem s obrovským dopadem. Emoční inteligence je nejsilnějším prediktorem výkonu, což vysvětluje plných 58 % úspěchu ve všech typech pracovních míst.

 „Z aktuální studie bylo zjištěno, že až 90 % špičkových umělců má vysokou emoční inteligenci.

Proč úspěch souvisí s emoční inteligencí?

Emoční inteligence je schopnost přesně identifikovat své vlastní emoce a emoce ostatních. Je schopnost využívat emoce a aplikovat je na úkoly, jako je myšlení a řešení problémů. Je schopnost řídit své emoce, včetně ovládání vlastních, stejně jako schopnost rozveselit nebo uklidnit jinou osobu atd.

Trochu statistiky:

Podle zprávy „World Economic Forum’s Future of Jobs Report“ bude emoční inteligence v roce 2020 jednou z 10 top pracovních dovedností.

Podle jedné studie s názvem „Emoční inteligence v HR“ pouze 30 % společností hledá emoční inteligenci během náborového procesu.

Ve studii více než 2 000 manažerů z 12 velkých organizací, se 81 % kompetencí, které odlišovaly vynikající manažery, vztahovalo k emoční inteligenci.

Koncept emoční inteligence existuje již od roku 1990, kdy psycholog John D. Mayer a Peter Salovey představili tento koncept akademickému světu, ale Daniel Goleman dále zkoumal a našel tak přímý vztah mezi EQ zaměstnanců a úspěchem společnosti.

TIP:  Nová služba: Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Zaměstnanci s vysokým EQ = úspěch společnosti

Zaměstnanci s vysokou úrovní EQ mají zdravé sebevědomí, které jim pomáhá porozumět svým  spolupracovníkům a dodržovat termíny. Když mají vysoké EQ neobtěžuje je tak klientská kritika a zůstávají spíše zaměřeni na výsledky než na moment uražení. Pokud mají dva uchazeči o zaměstnání podobné IQ, bude pro společnost pravděpodobně vhodnější ten s vyšším EQ.

Jak řekl Goleman, žádné množství chytrolínů nevyrovná nedostatek stále důležitých emocionálních a sociálních schopností, zejména v rámci podnikatelského světa. Nejste si jisti, jak rozpoznat tuto základní vlastnost? Zde je několik charakteristik emočně inteligentních lidí.

Charakteristika emočně inteligentních lidí

Jsou to agenti změny. Lidé s vysokou EQ se nebojí změn. Chápou, že je to nezbytná součást života a ochotně se přizpůsobují. Jsou si vědomi sebe sama. Vědí, v čem jsou dobří a co se ještě musí naučit, slabiny je nezdržují. Vědí, jaká prostředí jsou optimální pro jejich pracovní styl.

Jsou empatičtí. Charakteristické znaky EQ, které se mohou vztahovat k ostatním, je činí na pracovišti nezbytnými. Díky vrozené schopnosti pochopit, co spolupracovníci nebo klienti procházejí, mohou projít obtížnými časy jednodušeji. Nejsou perfekcionisté. Přestože jsou lidé s EQ extrémně motivovaní, vědí, že dosažení dokonalosti je nemožné.

TIP:  Nebezpečná rovnováha pracovního a osobního života

Jsou vyrovnaní. Jejich sebevědomí znamená, že přirozeně znají důležitost, jak udržovat zdravou profesní a osobní rovnováhu ve svém životě. Jedí dobře, spí a mají mimo práci zájmy. Jsou zvědaví. Díky vrozenému pocitu hledání a zvědavosti je těší sledovat dění kolem. Nesoudí, spíše zkoumají možnosti. Ptají se a jsou otevřeni novým řešením.

Jsou laskaví. Lidé s vysokým EQ vědí, že každý den existuje něco, za co mohou být vděční. Cítí se dobře ve svém životě a nedovolují, aby to ovlivnila kritika, toxičtí lidé nebo momentální neúspěch.

Našel jsem pro vás nějaké testy emoční inteligence:

- Reklama -