… s těmi se asi v té či oné míře setkávají všichni živnostníci, majitelé nebo spolumajitelé firem, zkrátka ti, co se rozhodli být tzv. na „volné noze.“ Jsou problémy, které dokážete vyřešit sami nebo s pomocí svých nejbližších kolegů. U jiných ale třeba tápete, nevíte, nemáte jistotu a zároveň víte, že nesmíte udělat chybu.

Samozřejmě nerozumíme do detailu všem charakeristikám podníkání v tom či onom sektoru. K tomu abychom vám pomohli vyřešit nějaký problém v podnikání, ale nemusíme znát specifika podnikání v jednotlivých komoditách. Zcela postačí informace od vás, popis problému. Pak při společné diskuzi, konfrontaci hledáme jádro a východisko z nastalé problémové situace, která by mohla vaše podníkání fatálně ohrozit. A při jejím nevhodném řešení třeba i další podnikání znemožnit. Takové situace nazývejme mezní, kritické a jejich zvládnutí bývá pro každého podnikatele klíčové. Právě na tom se ukáže, zda obstojí nebo ne.

I to je role kariérního kouče, aby v tom podnikatel nebyl osamocen. Aby od nás dostal zpětnou vazbu. Ta pro něj totiž může mít zásadní význam. Může, a zpravidla tomu tak je, ovlivnit rozhodnutí, postup při řešení problémové situace. A to je to klíčové.    

Nebraňme se tedy pomoci kariérního kouče při problémech v podnikání. Neříkejme si, že tak jako tak jsme na vyřešení problémové situace sami. Vůbec tomu tak být nemusí. Záleží jen na vás, zda se na nás rozhodnete obrátit a třeba tímto přístupem i předčít vaši konkurenci. Z velké části právě ona problémy v podnikání působí. Můžete být před ní o krok napřed s naší pomocí, s naší zpětnou vazbou, s naším know how, které lze v krizových situacích využít. 

Tržní prostředí je náročné a dynamické, a to si žádá zejména pak u podnikatelů nový moderní přístup, nové metody práce, reflektování služeb, které jsou k dispozici. Služby nás kariérních koučů jsou nejen v zahraničí ale už i u nás proveřené. Stačí se o tom třeba právě při řešení vaší krizové situace v podnikání přesvědčit.  

Další článek: Kdo je kouč a jaký je jeho přínos?

    

- Reklama -