Máte svého specialistu na sociální-náborový marketing? SMMR: Social Media Marketing Recruiter

532

Sociální média jsou často citována v náboru jako „Další velká etapa“, ale skutečnost je dnes taková, že pouze ¼ kandidátů je umí používat pro hledání svého nového zaměstnání.

Social Media Marketing Recruiter

Podle průzkumu společnosti BIS, pouze 25 % uchazečů využije k hledání své práce sociální média a pouze 14 % zjistí, že je to účinný nástroj. 42 % zaměstnanců na administrativních pozicích využívá sociální sítě jako pracovní nástroj pro komunikaci a sdílení informací, tak pouze 1 z 10 těchto pracovníků by ho použil i k něčemu jinému, třeba k hledání práce.

Ve využití tohoto média jsou obrovské rozdíly, když se podíváme třeba na síť LinkedIn. Od demografie, po funkci a různosti ve věkových skupinách. Když nahlédneme na věkové skupiny, tak 38 % ukazuje využití věkovou skupinou 25-34 let a pouze 26 % pro skupinu ve věku mezi 18-24 let. Další zajímavý náhled je u manažerů. 46 % manažerů a celých 50 % výkonných ředitelů využije LinkedIn k hledání nového pracovního místa.

Specialista pro sociálně-náborový marketing

Stále je zde panuje šokující zjištění, že kandidáti se vyhýbají hledání práce, skrze sociální média. Obecným náhledem nad odpověďmi dotazovaných dojdeme k těmto procentům: 63 % uživatelů Facebooku tento způsob odmítají, stejně tak 30 % uživatelů Twitteru nebo Googlu. Pravděpodobně je to proto, že Facebook a Twitter jsou vnímány jako sítě pro sdílení osobního obsahu a jsou více zaměřeny na osobní život.

TIP:  Jak působí vaše firemní logo?

To, co já zjišťuji v rámci mé poradenské služby je zjištění, že firmy budou potřebovat specialisty na sociální média, ale také specialisty na sociální – náborový marketing. Trh sociálních médií bude nadále na vzestupu, a tak každá společnost bude potřebovat svého specialistu.

Máte už i vy svého specialistu na tuto problematiku? Sociální média jsou velkou příležitosti pro hledání zaměstnanců, ale vyžaduje to znalosti a disciplínu.

- Reklama -