Patří MBTI a další podobné testy osobnosti do koše?

1583

Vědci se již několik let, a to opakovaně pokoušeli kategorizovat lidi podle různých typů osobnosti. Ačkoli některé z těchto testů, jako je typový indikátor Myers-Briggs, se staly široce přijatými naší společností, platnost a spolehlivost těchto hodnocení dnes dostává prvek pochybnosti.

Přečtěte si také: Odhalte svou osobnost. Co vidíte jako první?

Institut rodinných firem

Jaký jste typ osobnosti?

Po mnoho let vědci vynakládali obrovské úsilí a čas na to, aby pokládali lidi za nějaký typ. Během této doby vědci strávili velké množství času argumentováním o tom, zda vůbec existují nějaké typy. Profesor Luis Amaral se však rozhodl pracovat s kolegy na tom, aby zjistil, zda může být svět skutečně seskupen do poměrně málo ucelených typů.

Nový výzkum kombinoval alternativní výpočetní přístup s údaji ze čtyř dotazníků, který přilákal více než 1,5 milionu respondentů z celého světa. Dotazníky vyvinuté vědeckou komunitou během desetiletí mají 44 až 300 otázek. Lidé dobrovolně vyplní tento online kvíz, protože téměř každý chce získat zpětnou vazbu o své osobnosti.

Další článek:  20 důvodů proč tu práci nezískáte!...:-)

Již v minulosti se vědci shodli na tom, že existuje pět osobnostních rysů. V druhé polovině 20. století vznikla v USA takzvaná Velká pětka (Big Five), kterou využívá řada psychologů pro určení struktury naší osobnosti. Zkoumá pět základních faktorů osobnosti a jejich protikladů.

Přečtěte si také: Test osobnosti dle MBTI Myers-Briggs Type Indicator

Velká pětka – Big five

 • Otevřenost vůči zkušenosti – zvědavost, vynalézavost versus opatrnost
 • Svědomitost – pečlivost versus bezstarostnost
 • Extraverze – iniciativa, otevřenost, sociabilita versus zdrženlivost a samotářství
 • Přívětivost – přátelskost, soucitnost versus chlad, antagonismus
 • Emocionální stabilita – citová stálost versus neurotismus

Nový směr testů osobnosti

Nově vyvinutý algoritmus klastrování našel průnik všech těchto typů do čtyřech základních osobnostních typů, jakými jsou typy sebestředný, rezervovaný, průměrný a vzorný příklad.

 

 

 

Čtyři osobnostní typy

 • Průměrný typ – průměrní lidé mají vysokou míru neuroticismu a extraverze, zatímco mají nízkou otevřenost. Jedná se o nejčastější typ osobnosti.
 • Rezervovaný typ – tento osobnostní typ je citově stabilní, ale ne otevřený nebo výrazně neurotický. Nejsou tolik extroverzní, ale jsou to příjemní a svědomití lidé.
 • Vzorový typ – typ příkladný vzor má nízkou úroveň neuroticismu. Tito lidé jsou dobrými vůdci, spolehlivými a jsou otevření novým myšlenkám.
 • Sebestředný typ – tito lidé dosahují velké míry extraverze a mají míru otevřenosti, spokojenosti a svědomitosti pod celkovým průměrem.
Další článek:  Grafika: Jak 16 úspěšných podnikatelů startuje svůj den?

Tyto typy osobnosti jsou založeny na pěti obecně přijímaných základních charakteristických rysech.

 • Neurotismus – tendence často projevovat negativní emoce, jako je hněv, strach a smutek, stejně jako interpersonální citlivost.
 • Extraverze – tendence být hovorný,  společenský a užívat si společnost druhých. Tendence být dominantní.
 • Otevřenost – tendence umět ocenit nové. Umění, myšlenky, hodnoty, pocity a chování.
 • Přívětivost a spokojenost  – tendence souhlasit a jít s ostatními, spíše než prosazovat své vlastní názory a volby.

Rozvoj metod testů osobnosti

Proč pracovat a rozvíjet téma osobnostních typů i nadále. Protože tato zjištění by mohla být zajímavá pro přijímání manažerů do klíčových pozic a kdy možná stávající druhy testů osobnosti navedou rozhodnutí o přijmutí pracovníka nebo sestavení týmu zcela nesprávným směrem. Jako se vyvíjejí i další studie oblasti psychologie osobnosti, pravděpodobně s větším množstvím dat a pokročilejším zpracováním algoritmy se v budoucnu dostaneme k další zajímavými výsledkům.

Přečtěte si také: Je test osobnosti skutečně v úpadku?

Projekt SAPA je společným výzkumným nástrojem pro studium vzorců lidského chování. Cílem je najít vzory mezi velkým počtem způsobů, jak se lidé mezi sebou liší, pokud jde o jejich myšlenky, pocity, zájmy, schopnosti, touhy, hodnoty a preference. Osobnostní psychologové teoretizují tyto oblasti rozdílu po celá desetiletí, ale údaje pomohou empiricky integrovat tyto domény do jediného komplexního rámce.

Další článek:  Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Studie: www.northwestern.edu

- Reklama -