Patří MBTI a další podobné testy osobnosti do koše?

Vědci se již několik let, a to opakovaně pokoušeli kategorizovat lidi podle různých typů osobnosti. Ačkoli některé z těchto testů, jako je typový indikátor Myers-Briggs, se staly široce přijatými naší společností, platnost a spolehlivost těchto hodnocení dnes dostává prvek pochybnosti.

Přečtěte si také: Odhalte svou osobnost. Co vidíte jako první?

Jaký jste typ osobnosti?

- Reklama -Institut rodinných firem

Po mnoho let vědci vynakládali obrovské úsilí a čas na to, aby pokládali lidi za nějaký typ. Během této doby vědci strávili velké množství času argumentováním o tom, zda vůbec existují nějaké typy. Profesor Luis Amaral se však rozhodl pracovat s kolegy na tom, aby zjistil, zda může být svět skutečně seskupen do poměrně málo ucelených typů.

Nový výzkum kombinoval alternativní výpočetní přístup s údaji ze čtyř dotazníků, který přilákal více než 1,5 milionu respondentů z celého světa. Dotazníky vyvinuté vědeckou komunitou během desetiletí mají 44 až 300 otázek. Lidé dobrovolně vyplní tento online kvíz, protože téměř každý chce získat zpětnou vazbu o své osobnosti.

Další článek:  Jak bojovat s depresí. Brát či nebrat antidepresiva?

Již v minulosti se vědci shodli na tom, že existuje pět osobnostních rysů. V druhé polovině 20. století vznikla v USA takzvaná Velká pětka (Big Five), kterou využívá řada psychologů pro určení struktury naší osobnosti. Zkoumá pět základních faktorů osobnosti a jejich protikladů.

Přečtěte si také: Test osobnosti dle MBTI Myers-Briggs Type Indicator

Velká pětka – Big five

 • Otevřenost vůči zkušenosti – zvědavost, vynalézavost versus opatrnost
 • Svědomitost – pečlivost versus bezstarostnost
 • Extraverze – iniciativa, otevřenost, sociabilita versus zdrženlivost a samotářství
 • Přívětivost – přátelskost, soucitnost versus chlad, antagonismus
 • Emocionální stabilita – citová stálost versus neurotismus

Nový směr testů osobnosti

Nově vyvinutý algoritmus klastrování našel průnik všech těchto typů do čtyřech základních osobnostních typů, jakými jsou typy sebestředný, rezervovaný, průměrný a vzorný příklad.

 

 

 

Čtyři osobnostní typy

 • Průměrný typ – průměrní lidé mají vysokou míru neuroticismu a extraverze, zatímco mají nízkou otevřenost. Jedná se o nejčastější typ osobnosti.
 • Rezervovaný typ – tento osobnostní typ je citově stabilní, ale ne otevřený nebo výrazně neurotický. Nejsou tolik extroverzní, ale jsou to příjemní a svědomití lidé.
 • Vzorový typ – typ příkladný vzor má nízkou úroveň neuroticismu. Tito lidé jsou dobrými vůdci, spolehlivými a jsou otevření novým myšlenkám.
 • Sebestředný typ – tito lidé dosahují velké míry extraverze a mají míru otevřenosti, spokojenosti a svědomitosti pod celkovým průměrem.
Další článek:  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Tyto typy osobnosti jsou založeny na pěti obecně přijímaných základních charakteristických rysech.

 • Neurotismus – tendence často projevovat negativní emoce, jako je hněv, strach a smutek, stejně jako interpersonální citlivost.
 • Extraverze – tendence být hovorný,  společenský a užívat si společnost druhých. Tendence být dominantní.
 • Otevřenost – tendence umět ocenit nové. Umění, myšlenky, hodnoty, pocity a chování.
 • Přívětivost a spokojenost  – tendence souhlasit a jít s ostatními, spíše než prosazovat své vlastní názory a volby.

Rozvoj metod testů osobnosti

Proč pracovat a rozvíjet téma osobnostních typů i nadále. Protože tato zjištění by mohla být zajímavá pro přijímání manažerů do klíčových pozic a kdy možná stávající druhy testů osobnosti navedou rozhodnutí o přijmutí pracovníka nebo sestavení týmu zcela nesprávným směrem. Jako se vyvíjejí i další studie oblasti psychologie osobnosti, pravděpodobně s větším množstvím dat a pokročilejším zpracováním algoritmy se v budoucnu dostaneme k další zajímavými výsledkům.

Přečtěte si také: Je test osobnosti skutečně v úpadku?

Projekt SAPA je společným výzkumným nástrojem pro studium vzorců lidského chování. Cílem je najít vzory mezi velkým počtem způsobů, jak se lidé mezi sebou liší, pokud jde o jejich myšlenky, pocity, zájmy, schopnosti, touhy, hodnoty a preference. Osobnostní psychologové teoretizují tyto oblasti rozdílu po celá desetiletí, ale údaje pomohou empiricky integrovat tyto domény do jediného komplexního rámce.

Další článek:  Objevte své skutečné povolání

Studie: www.northwestern.edu

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Patří MBTI a další podobné testy osobnosti do koše?Vědci se již několik let, a to opakovaně pokoušeli kategorizovat lidi podle různých typů osobnosti. Ačkoli některé z těchto testů, jako je typový indikátor Myers-Briggs, se staly široce přijatými naší společností, platnost a spolehlivost těchto hodnocení dnes dostává prvek pochybnosti. Přečtěte si také: Odhalte svou...