Měkké dovednosti – soft skills jsou pro nábor zaměstnanců klíčové

1559

Aktuální studie ukazují, že personalisté mají mnohem větší šanci na to, aby vybrali vhodného uchazeče, když se primárně zaměřují na jejich měkké dovednosti, jejich soft skills.

Z jednoho průzkumu německé společnosti, kde bylo zapojeno 3 300 personálních manažerů bylo prokázáno, že u 800 z nich byl výrazný úspěch v náborových aktivitách, pokud byl kladen důraz na interpersonální a motivační otázky během procesu interview a ty byly následně ověřovány na základě konkrétních situací a momentů z života zaměstnance.

Bez dobré analýzy měkkých dovedností u kandidátů toho moc v náboru nedokážete.

46 % nových zaměstnanců v prvních 18 měsících selže a pouze 11 % z důvodu nedostatků svých tvrdých kompetencí a dovedností. Interpersonální dovednosti a motivační prvky jsou v personální oblasti skutečným klíčem k úspěchu v personálním řízení.

Institut rodinných firem

Dle jiného výzkumu 25 % nových zaměstnanců neuspělo na svém pracovním místě, protože 23 % z nich není schopno přijmout jakoukoli zpětnou vazbu, 22 % nemělo dostatečnou úroveň emoční inteligence. 16 % zaměstnanců má problém s vnitřní motivací pro pracovní výkon a 14 % má nevhodné návyky související s jejich temperamentem a ovládáním emocí.

Není divu, že mezilidské dovednosti v posledních letech posunuli nábor na vyšší level. Čím dál více vnímáme to, jak je důležité mít dobře rozvinuté měkké dovednosti pro fungování v organizaci. HR manažeři dokonce spíše najmou uchazeče pro jeho úroveň měkkých dovedností – soft skills, než pro jeho technickou zdatnost.

Další článek:  Sociální síť nebo profesní síť? Kdo je vítěz?

Měkké dovednosti soft skills v náboru zaměstnanců

Organizace dnes mohou využívat různé analýzy měkkých dovedností k přeměně svých náborových a adaptačních procesů. Doba, kdy firmy vybíraly své zaměstnance podle naleštěného životopisu jsou pryč. To, co dnes musí každá společnost udělat je, řídit se dle měkkých dovedností svých kandidátů a vhodně je doplňovat do organizačního stromu a to tak, aby dohromady vytvářeli komplexní soubor.

Při náboru zaměstnanců hodnotíme celou řadu kritérií, ale často je pro náš klíčové, aby se kandidát uměl sebe motivovat, chtěl být součástí svého týmu a přispíval k úspěchu organizace. Zaměstnavatelé chtějí, aby jejich lidé uměli a chtěli přebírat vlastní iniciativu.

Řídíte vaši firmu podle kompetencí? Víte, jaké měkké dovednosti jsou pro růst vaší organizace důležité? Co děláte proto, aby váš nábor zaměstnanců byl úspěšnější?

Stojíme na prahu transformace HR a trhu práce. Mění se nám generace a s tím i potřeby a hodnoty. Přežijí ty organizace, které se budou umět přizpůsobit a budou intenzivně pracovat se svými lidskými zdroji. Klaďte důraz na měkké dovednosti svých kandidátu a na to, jak vám zapadají do firmy jako celku, uvidíte, že budete více úspěšní.

- Reklama -