DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRMetodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview. Další etapou je práce s onou zpětnou vazbou. Problém u většiny mnou pozorovaných exit interview byl v tom, že se personalisté neumí správně ptát, často, a to je chápu padá trochu té negace i na témata týkající se jejich oblasti a s řadou manažerů mají také přímý kontakt.

Proto je více než důležité realizovat tyto pohovory profesionálně, metodicky správně a eticky.

Otázky pro výstupní pohovor

Výstupní pohovor vede obvykle personalista nebo externí konzultant, když chce zaměstnanec opustit firmu nebo jí plánovitě opouští. Otázky kladené během výstupního pohovoru se nazývají otázky pro výstupní pohovor, někdy také jako exit interview.

Jak se ptát

Rozhodněte se klást vždy spíše více otevřených otázek než méně. Umožníte tak odcházejícím zaměstnancům poskytnout upřímnou zpětnou vazbu. Umět se ptát, je základní dovednost pro úspěšné vedení exit interview.

Odcházející zaměstnanci se cítí dobře, když jsou otázky kladeny zdvořile, slušně a přátelsky. Dejte odcházejícím zaměstnancům možnost zvolit si čas, datum nebo formu (online nebo osobní) výstupního pohovoru. Zlepšíte tím zážitek z odchodu zaměstnanců. Dbejte na to, aby to byl rozhovor podpořený vzájemnou důvěrou. Vám jde o zpětnou vazbu, odcházejícímu zaměstnanci o klidný odchod, někdy ale také může jít o rozhovor plný emocí, i na to se připravte.

Další článek:  Náborové trendy od roku 2015 do 2025

Nesnažte se někoho udržet

Nesnažte se přesvědčovat o setrvání ve firmě, na to je již pozdě. Toto měla být příležitost pro manažera, jako personalista nebo osoba realizující pohovor už máte jen sebrat zpětnou vazbu. Také nenuťte zaměstnance odpovídat na otázky, na které zjevně nechtějí a kterým se vyhýbají. Při kladení otázek se především vyhněte jmenování nebo vyžadování jmen kohokoli. V ostatních případech bude přímá otázka na to, proč se zaměstnanec rozhodl odejít, kontraproduktivní.

Nezapomeňte však, že cílem není grilovat odcházející zaměstnance ohledně důvodů jejich odchodu nebo je žádat, aby zůstali. Případně je jakkoli zpochybňovat. Jde o získání konstruktivní zpětné vazby a cenných informací, díky nimž se dozvíte o silných a slabých stránkách vaší organizace. Údaje vám mohou pomoci analyzovat, co děláte špatně, a okamžitě začít vytvářet akční plán.

Úvodní otázky

 • Proč jste se rozhodl/a pro novou práci?
 • Co je na práci u nás nejlepší? Co vás tu bavilo? Chodili jste do práce rádi?
 • Která část vaší práce nebo úkolů ve vás vyvolala pocit stresu?
 • Jaké změny by se měly provést v platové politice, benefitů?
 • Cítil/a jste se při práci v bezpečí, spokojeni a respektováni?
 • Kdybyste mohli na firemní kultuře něco změnit, co by to bylo?
 • Co by vás mohlo přesvědčit, abyste se do naší firmy vrátili pracovat?
 • Myslíte si, že zdejší manažerské postupy potřebují nějaké zlepšení?
 • Byl zde dostatek příležitostí ke kariérnímu růstu, abyste se mohl/a profesně rozvíjet?

Když se podíváte na úvodní otázky naleznete několik oblastí. Důvod, náplň, osobní rovnováha, stres, odměňování, bezpečnost a důvěra, firemní kultura, procesy, postupy, a nakonec kariérní růst. Toto jsou zhruba v souhrnu oblasti, v kterých se budete točit v otázkách výstupního pohovoru.

Otázky kolem náplně práce a rovnováhy pracovního života

Zde je několik otázek pro výstupní pohovor, které vám pomohou zjistit, zda je důvodem odchodu zaměstnance z organizace nedostatečná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

 • Bylo na této pozici (v naší firmě) těžké zvládat osobní a pracovní život?
 • Musel/a jste často zůstávat přesčas nebo si nosit práci domů?
 • S jakou formou pracovního uspořádání jste byl/a nejspokojenější a nejproduktivnější?
 • Přišli jste kvůli práci o důležité osobní zážitky?
 • Jak často jste museli upřednostňovat práci před osobním životem?
 • Jakou radu byste nám mohli dát, abychom našim zaměstnancům pomohli dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?
Další článek:  Exit interview. Pohovor, když vám odchází vaši zaměstnanci!

Otázky kolem kariéry a jejího vývoje

 • Odpovídá původní pracovní náplň povinnostem a odpovědnosti, které jste musel/a vykonávat?
 • Dostával/a jste včasnou a konstruktivní zpětnou vazbu ke své práci?
 • Byly předané cíle a úkoly realistické a dosažitelné?
 • Měl/a jste dostatečný přístup ke zdrojům a nástrojům potřebným ke splnění konkrétního úkolu?
 • Jaké změny byste provedl/a v popisu práce pro svého nástupce?
 • Domníváte se, že vám tato pracovní pozice poskytovala dostatečné možnosti rozvoje?

Otázky kolem týmové práce

 • Cítil/a jste se při práci se členy týmu šťastná/ý?
 • Pracovalo se vám nejlépe samostatně, nebo s týmem?
 • Jaké byly nejsilnější stránky vašeho týmu?
 • Jaké byly nedostatky vašeho týmu? (SWOT)
 • Co pro vás bylo největší výzvou při práci v týmu?
 • Co bylo pro váš tým největší výzvou na cestě k dosažení větších cílů?
 • Byly mezi členy vašeho týmu nějaké problémy v komunikaci?

Otázky kolem firemní kultury

U témata firemní kultury si dejte pozor na to, že řada firem tento pojem bohužel nejenom nezná, ale také ani nesleduje a nevyhodnocuje. Zaměstnanci budou potřebovat do tohoto tématu více zasvětit, než naleznou správná slova pro její popis. Určitě se snažte definovat to, co pro vás znamená firemní kultura.

 • Jaké jsou nedostatky, a naopak silné stránky naší současné firemní kultury? (SWOT)
 • Podporuje naše firemní kultura respekt a bezpečnost všech zaměstnanců?
 • Máte pocit, že ve firmě panuje nezdravá konkurence mezi kolegy?
 • Kdybyste měl/a popsat naši firemní kulturu třemi slovy, jaká by to byla?
 • Myslíte si, že důvěra a týmová práce jsou nedílnou součástí naší firemní kultury?
 • Máte nějaké návrhy, jak bychom mohli naši firemní kulturu učinit poutavější?
Další článek:  Podvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxi

Otázky kolem manažerského řízení

 • Byl/a jste svým šéfem respektováni a oceňováni?
 • Jednal s vámi váš nadřízený férově a bez odsuzování?
 • Poskytoval vám váš nadřízený včasnou a konstruktivní zpětnou vazbu?
 • Jak efektivně váš nadřízený zpracovával hodnocení vaší výkonnosti?
 • Podporoval vás váš nadřízený v náročných obdobích?
 • Poskytoval vám váš nadřízený potřebnou podporu k dosažení vašich cílů?
 • Když jste se rozhodli odejít, konzultovali jste to se svým nadřízeným? Musíte tuto otázku dále rozebírat

Otázky kolem kariérního růstu

 • Dostali jste během práce u nás potřebné možnosti školení a rozvoje?
 • Co našemu současnému vzdělávacímu programu chybí?
 • Byl/a jste schopni plnit své osobní cíle spolu s cíli společnosti?
 • Jaké nové možnosti zvyšování kvalifikace a rozvoje bychom měli zavést?
 • Považujete svou pracovní pozici za stagnující bez možnosti růstu?
 • Je kvalita školení, která poskytujeme, na úrovni oborových standardů?
 • Dostávali jste včasnou, častou a konstruktivní zpětnou vazbu ke svému výkonu?

Otázky kolem angažovanosti

 • Byl/a jste svým nadřízeným včas oceněni za své úspěchy?
 • Je nabízený balíček odměňování a zaměstnaneckých výhod vyhovující?
 • Myslíte si, že naše společnost nabízí konkurenceschopné prostředí pro vaši pozici?
 • Jaký je váš názor na kulturu zpětné vazby v naší společnosti?
 • Byl/a jste spokojen/a s prací, kterou jste vykonávali?
 • Myslíte si, že vaše názory a stanoviska byly brány v úvahu?

Závěrem

Mohli bychom v tématech dále pokračovat, ale možností je téměř nekonečno. Cílem těchto rozhovorů je najít řadu témat, které stojí za rozvoj. Když obdržíte zpětnou vazbu je před vámi další úkol a tím je formulovat ji pro další postup a řešení.

Kde je nejvíce problémů, v jaké oblasti, jaká bude další strategie řešení, kdo bude řešit a jak. Zpětná vazba je krásná věc, ale také musíte nalézt napříč firmou snahu a ochotu jí aktivně uplatňovat. Přeji vám hodně štěstí.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...