Mikroagrese jež zmítají dnešní firmy a celou společnost

812

Začal jsem s rodinou hrát takovou hru. Když někdo přistihne toho druhého, že někoho kritizuje verbálně, obdrží od druhé strany jeden bod. Když jsme si sčítali naše body navzájem, měl jsem jich za víkend 14. Sice se jednalo o projevy v rodinném prostředí, ale právě toto jednání má dopad jak na děti, tak na naši výchovu atd. Sice se nemusíme dopouštět přímo mikroagrese, ale vytváříme pro něj vhodné prostředí.

Mikroagrese – Mikro agrese

Mikroagrese nebo také mikro-agrese je verbální, nepřímé až úmyslné nebo nepřátelské chování, se známkou předsudku nebo necitelnosti vůči jedincům či skupině. Slovo mikroagrese bylo poprvé použito již v 70. letech 20. století k popisu příležitostných projevů rasismu. Jeví se jako poměrně jednoduché odmítnutí třeba potřesení rukou až po složité případy, jako třeba příslib podpory na nějakém meetingu, které se ale obrátí proti vám. Toto chování má již významný emoční dopad. Právě nenadálá negativní drobnost – anomálie v chování druhé strany je důležitou součástí mikroagrese.

Mikroagrese je jednoznačně záludná silová hra, která dokáže rozehrát velké věci. Najednou nepřemýšlíte o dalším důležitém setkání s klientem nebo o plánu na večer. Skrytá povaha tohoto typu chování vás nejen emocionálně rozbije, ale také vás vyzývá k opakování incidentu znovu a znovu ve vaší hlavě. Naštěstí existují profesionální dovednosti pro přežití, které mohou obnovit vaše sebevědomí a posílit vaši schopnost účinně reagovat na mikroagresi třeba v práci. Říká se jí emoční obratnost.

TIP:  Špatný životopis vám práci nezíská

Emoční obratnost

Cvičením emocionální obratnosti se vracíte do jakési mezery v chování, která je nezbytná k přesměrování nárůstu adrenalinu. Spíše než dovolit, aby tento adrenalin vyvolal erupci pocitů, které mohou snížit profesionalitu, jsou emocionálně agilní profesionálové schopni použít tento adrenalin k posílení jejich povědomí o tom, co se ve vnitřním světě spouští a co se odehrává ve vnějším světě současně.

„Znamená to se zastavit uvnitř sebe a přemýšlet o vnitřním světě emoce, která se touží prodrat nahoru a ukázat svou sílu. Emoční obratnost vám může pomoci i tak, že od sebe tzv. ustoupíte a snažíte se nebýt uvnitř sebe sama, jakoby odstoupit od konkrétní emoce, která se aktuálně ve vás odehrává.“

Lidé, kteří zvládli umění emoční rovnováhy si uvědomují, že nejdůležitější vztah, který budou mít během své kariéry a života, je vždy vztah, který mají se sebou samými tedy My a naše Ego. Místo toho, aby přemýšleli o tom, co se děje s emocionálně nepřátelským spolupracovníkem, se sami cvičí, aby se zaměřili na to, co se odehrává v jejich vnitřním světě a proč.

„Dokážou rozpoznat a spravovat vlastní emocionální reakci a formulovat plán pro řešení vnějších výzev poté, co uvedou své pocity do dlouhodobější perspektivy.“

Emoční teplota

Pokud jste v práci prožili záludný a neočekávaný okamžik podkopávání autority, anomálii v chování a začne vás to vnitřně znepokojovat, je pravděpodobné, že toto nešťastné setkání vyvolalo emocionální paměť z vaší minulosti. Možná vám tato situace připomíná něco z dětství, dospívání nebo z dřívější doby, ale každopádně to má dopad na vaši emoční reakci. Pozor emoce = nemoce.

TIP:  Skrytý potenciál kariérového poradenství

Používání mikroagresi

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste vy původcem mikro agrese máte několik možností řešení. Vyslechněte druhou stranu a poslouchejte její obavy. Snažte se pochopit dopad, který jste měli na někoho jiného, ​​a vyhýbejte se říkat, že jste to nemysleli vážně nebo že jste si dělali jen pouhý vtip. Ústně uznávejte, že jejich pocity jsou platné a zdůrazňujte, že to nebyl váš záměr, ale chápete, že to mělo negativní dopad. Tyto věci se stávají a je důležité si pamatovat, že jsme lidé a děláme chyby. Vždy se již od nyní snažte včasně detekovat to, že se jich aktivně dopouštíte.

Přijímání mikroagrese

Pokud zjistíte, že jste příjemcem mikro agrese, je nadechnutí a pauza prvním krokem při hledání vaší odpovědi. Poté se rozhodněte, zda chcete s danou osobou mluvit o tom, co se stalo. Může být vhodné to udělat v tuto chvíli, ale také nemusí. Je důležité si uvědomit, že dynamika moci zde může být, takže pokud se rozhodnete před někoho postavit, chcete si být jisti, že se cítíte dostatečně bezpečně. Zeptejte se, jak se člověk cítí poté, co se podělíte o dopad jejich jednání na vás. Počkejte a poslouchejte. Pochopte také, že nemusíte dostat od druhé strany požadovanou reakci. Přijměte výsledek a pokračujte. Ať už se vám to povede nebo ne, udělali jste to, co můžete, abyste problém vyřešili.

Mikroagrese v práci

Mikroagrese v práci a zaměstnání probíhají neustále, takže je důležité vědět, jak je účinně řešit. Existují způsoby, jak je zmírnit pozitivním a produktivním způsobem prostřednictvím zdravého dialogu, pokory a empatie. Strávíme spoustu času v práci a to, jak se k sobě chováme v kancelářském nebo výrobním prostředí, je důležité pro to, jak se cítíme celkově. Pokud nemá vaše firma možnost získávání zpětné vazby z vnitřního a vnějšího prostředí, často se o mikroagresích ani nedozví a přitom v mezilidských vztazích a komunikaci celkově hrají tak důležitou a zásadní roli.

TIP:  Jak na negativní reputaci, pověst nebo reference zaměstnavatele


Když si zpětně přečtu některé komentáře z prostředí firem nalézám následující:

Výběr druhů mikroagresí v práci

Rasová mikroagrese

„Ať to vyloží ten černej, co stojí  vzadu!“

Mikroagrese z důvodu sexuální orientace

„Oni si to tam hošani nahoře v patře vyřeší!“

Mikroagrese z důvodu zlehčování kompetencí a odbornosti

„Maruška z recepce to zařídí, Jirka na tohle nemá hlavu!“

Generační mikroagrese

„Starej ať tam nechodí, bude tam šrumec. Překážel by mladým…“

Stereotypní mikroagrese

„Mladej je ještě blbej, hlavně ho nepouštějte k té nové mašině.“

Mikroagrese skrze pohlaví a sexismus nebo těhotenství

„Jiřinko usmějte se a narovnejte se, ať nám to tu svítí.“

Mikroagrese skrze chování

„Pepo ty seš cholerik, počkej vzadu v kantýně.“

Někdy stačí poukázat na to, jak dokáže být naše chování pro naše okolí toxické a jak někdy dokáže významně ublížit. O mikroagresích se musí mluvit a musí se řešit, právě oni mohou často za poklesem firemní kultury, atmosféry, produktivity a vzájemného sdílení hodnot společnosti a nejen to. To jakým způsobem jednáme formuje ostatní a to nesmíme dopustit!

Další odkazy:

- Reklama -