Spouštíme miniauditové služby pro malé firmy v krizi

584

Proč auditové služby pro firmy v krizi? Postupně jsme v dotazování s našimi klienty a specialisty na rozvoj organizací došli k názoru, že to, co firmy aktuálně potřebují jsou především rychlé, účinné a flexibilní služby, které jim pomohou vyřešit aktuální problémy v řízení a následném rozvoji jejich firem a nezatíží je jak procesně, tak nákladově.

Děláme služby pro postcovidovou dobu – sdílené know-how

Vybrali jsme ta témata, které jsou na trhu práce nejproblematičtější a pro malé firmy dobře uchopitelné. Doba se také výrazně mění a v ní se mění i náš podnikatelský postoj. Všichni musíme změnit náš přístup a začít jednat jinak, více sdíleně, více otevřeně, s větší snahou o vzájemné pochopení a pomoc. Přichází doba sdíleného know-how.

Institut rodinných firem
Další článek:  Neumíte to s lidmi? Neumíte komunikovat!

Tři služby personálního, procesního a manažerského auditu

Miniaudit personálního marketingu INT/EXT

Jak se daří v celkové externí personální komunikaci směrem k trhu práce? Jak se vyvíjí komunikace firmy směrem dovnitř? Mají vás kandidáti rádi nebo naopak máte problém s reputací? Jaká je celková vnitrofiremní komunikace?

Miniaudit náboru a výběru zaměstnanců

Jak se vám daří v náboru a výběru lidí do firmy? Potřebuje toto zlepšit? Mít více reakcí a lepší profily kandidátů? Jak vybrat ty správné?

Miniaudit manažerského a personálního řízení organizace

Jak úspěšně řídíte lidi ve firmě? Jsou nějaká bolavá místa? Větší konflikty, nižší kvalita, odchody a fluktuace? Slabá produktivita, nižší výkonnost?

Proč spouštíme miniauditové služby pro firmy v krizi?

Každý zaměstnavatel dnes ví, že není v pořádku, když sice obsadí své klíčové pozice, ale lidmi, kteří nejsou těmi nejlepšími v oboru anebo nejsou dostatečně motivovaní. Mít obsazenou židli člověkem, který z dlouhodobého hlediska nebude přínosem, je dost nákladné. Ještě nákladnější je situace, kdy se soustavně nabírají nekvalitní kandidáti a také osobou, která tuto problematiku nezná a potřebuje rychle vaši podporu.

Další článek:  Vizuální komunikace v náboru je klíčová!

To je pro krizi příznačné je, že se firmy koukají více dovnitř. Miniaudit manažerského a personálního řízení má za cíl nahlédnout do některé z oblastí manažerského nebo personálního řízení. Rychle identifikovat problémy, nalézt řešení a problém vyřešit. Lidé neodcházejí kvůli strojům, kancelářím nebo snad procesům, ale kvůli manažerům.

Primárním důvodem je poskytnutí našeho know-how k lepšímu, zdravějšímu a konsolidovanému řízení vaší firmy v těžké době, jakou probíhající krize jednoznačně je.

Proč miniaudit

 1. Vnímáme, že na klasický audit nejsou prostředky a dostatečný prostor
 2. Cenově nejdostupnější řešení pro rozvoj dané a specifikované oblasti
 3. Změny a doporučení si v praxi uvedete sami a dlouhodobě nezatěžuje zaměstnance
 4. Rozvojová soft-skill a hard-skill metoda pro váš management
 5. Vstup externího a nezaujatého pohledu s podloženým know-how v oboru
 6. Investice do znalostí je vždy přínosná a návratná
 7. Musíme si v těžké době pomáhat

Máte odpovědi na tyto otázky?

 1. Vědí vaši náboráři, personalisté, jak získat ty nejlepší kandidáty?
 2. Jste vnitřně přesvědčení a máte jistotu, že náborový proces je u vás v pořádku?
 3. Nebojíte se nějaké personální časované bomby?
 4. Máte obavy z náhlé fluktuace na nějakém oddělení nebo ztrátě klíčových lidí ve vaší firmě?
 5. Řešíte, jak se připravit manažersky a personálně na dobu po pandemii?
 6. Jaká je personální připravenost vaší firmy na krizi a dobu po ní?
Další článek:  Jaká je budoucnost online video pohovorů/ interview?

Jak probíhá proces miniauditu

Dobrá zpráva je, že existuje služba, která vám může pomoci tyto oblasti analyzovat. Já ji říkám miniaudit. Proces je jednoduchý. Po dobu jednoho dne nebo více dní, budu já nebo moji kolegové sledovat a analyzovat oblast, která vás trápí. Následně s kolegy vyhotovím zprávu a sdělím vám swotku a doporučení. Jak si stojíte, co musíte zlepšit a předám vám spoustu námětů, jak být v této oblasti úspěšnější a efektivnější.

Pojďme pomáhat a sdílet know-how

#sdilimknowhow

PS: pokud bude vznikat poptávka a potřeba dalších oborových specialistů, budeme téma miniauditů rozvíjet dále napříč dalšími obory.

- Reklama -