Mladí a nezaměstnaní. Nejvíce zasažená generace Z!

974

Pandemií bude bohužel nejvíce zasažena generace Z narozena v letech 1997 až 2009. Ovšem dopad této krize bude mít vliv i na další generace po nich, jako je generace Alfa narozena po roce 2010 a postupně i generace Beta narozena od roku 2025.

Generace Z

Ve věkovém rozmezí generace Z jsou celosvětově více než 2 miliardy lidí. Tito reprezentanti generace Z se narodili v letech 1997 až 2009 a představují přibližně 30 % celkové světové populace. Předpokládá se, že do roku 2025 bude generace Z tvořit přibližně 27 % veškeré pracovní síly. Kvůli globální pandemii rostla nezaměstnanost plošně, ale tato generace byla zasažena nejvíce.

Institut rodinných firem
Porovnání generací
Porovnání generací

Jedná se o první plně globální generaci, formovanou v 21. století, propojenou prostřednictvím digitálních zařízení a zapojenou prostřednictvím sociálních médií.

Tento graf s využitím údajů z OECD zobrazuje rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti u generace Z a mírou u starších generací.

OECD definuje nezaměstnané jako lidi v zákonném produktivním věku, kteří nemají práci, jsou k dispozici pro práci a podnikli kroky k nalezení zaměstnání. Konečným údajem je počet nezaměstnaných jako podíl na celkové pracovní síle. Nejnovější údaje z roku 2020 ukazují, že Gen Z má téměř v každé zemi OECD téměř dvojnásobnou míru nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin ve věku 15–24 let,% pracovní síly, prosinec 2017 – únor 2021 Zdroj: Práce: Statistiky trhu práce

Další článek:  Snídaně: Jak na ně aneb černá skříňka manažerů | 3.5. - 8:30 - Praha

Generace Z vstupující na trh práce

Načasování pro nejmladší pracující generaci nemohlo být horší. Generace Z právě začíná maturovat na střední škole a pokračuje na vysokou školu nebo začíná intenzivně hledat práci a kariéru. Je to také věková skupina, která je nadměrně zastoupena v odvětví služeb, jako jsou restaurace a cestovní ruch, která byla stejně těžce zasažena pandemií.

Porovnání generace Z a generace Alfa
Porovnání generace Z a generace Alfa

Například v USA přibližně 25 % mladých lidí pracuje v pohostinství a službami pro volný čas. Jen mezi únorem a květnem 2020 se zaměstnanost v těchto odvětvích snížila o 41 %.

Země jako Španělsko čelí některým z největších problémů mezi zeměmi OECD. Země již má vysokou míru nezaměstnanosti ve věku 25 až 74 let, celých 14 %. Míra nezaměstnanosti u generace Z je však více než dvojnásobná, na více než 38 %.

Pokud jde o jejich budoucí vyhlídky na zaměstnání, někteří ekonomové očekávají, co nazývají „zjizvení“. Kvůli delší době nezaměstnanosti bude generaci Z chybět formativní roky získávání zkušeností a školení. To je může ovlivnit později v životě, protože to ovlivní jejich schopnost šplhat po kariérním žebříčku.

Dopad pandemie na příjem

Jedna studie zjistila, že dlouhá období nezaměstnanosti mladých lidí může snížit celoživotní příjem o 2 %. Nakonec se také předpokládá, že se současnou ekonomickou situací může generace Z přijmout méně placená pracovní místa, která je nastaví na cestu srovnatelně nižších výdělků po celou dobu jejich životnosti. Dostat se tak na lépe placená místa vlivem globálního dopadu nebude možné, je to jednoznačně krok zpět vzhledem k životní úrovni mladých lidí.

Další článek:  Jak se učí svět?

Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin ve věku 15–24 let,% pracovní síly, prosinec 2017 – únor 2021 Zdroj: Práce: Statistiky trhu práce

Generace bezpečí a jistoty

Jedním z mnoha pozitiv je to, že tato generace má větší averzi k riziku a jsou si vědomi financí více než jiné generace, a tomu tak bylo i před covidem. Mnozí z nich byli již během recese v roce 2008 dětmi a v důsledku toho byli velmi opatrní, zkrátka mají již zkušenost s krizí.

Jsou také první digitální generací a také tou první generací, která vyrostla bez jakékoli vzpomínky na dobu před internetem. Navíc se jim říká první globální generace. To by mohlo znamenat, že jsou průkopníky kariéry nezávislé na umístění, vytvářejí inovativní zdroje příjmů a hledají nové způsoby, jak definovat práci. Myslím si, že generace Z si s touto dobou poradí. Na nás ostatních je se naučit s různými generacemi pracovat a umět je motivovat v různých pracovních prostředích. Proč? Budou jednou tvořit 27 % veškeré pracovní síly na světě!

Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin ve věku 15–24 let,% pracovní síly, 2000–2020 Zdroj: Práce: Statistika trhu práce

Generace Alfa α

Generace alfa, někdy také označena „Generation glass“ je označení pro generaci lidí, která se narodila po roce 2010, tedy do doby dotykových obrazovek. Předcházející generace Z jsou někdy nazývání jako digitální domorodci, generace Alfa je generací svítících tabletů a mobilů.

Další článek:  Vzorový životopis je mrtvý !
Generace Alfa
Generace Alfa

Dle různých pohledů by generace alfa měla být nejvzdělanější generací a měla by trávit více času učením než jakákoliv jiná generace před nimi. Zástupci této generace se s informačními technologiemi setkávají už od svého narození.

Až se celá tato generace narodí do roku 2025, bude mít téměř 2 miliardy a stane se tak největší generaci v historii světa. I když jsou nejmladší generací, mají vliv na značku a kupní sílu nad rámec svých let. Formují prostředí sociálních médií, jsou ovlivňujícími populární kulturou, nově vznikajícími spotřebiteli.

Popis generace Alfa

  1. Technologicky nejchytřejší generace vůbec
  2. Dlouhodobá tendence ve vzdělávání
  3. Větší propojenost s rodinou, pozdější osamostatnění

Generace Beta β

Generační definice jsou nejužitečnější, pokud překračují stanovené věkové rozmezí a umožňují tak smysluplné srovnání napříč generacemi. Proto dnes každá generace pokrývá 15 let generací Mileniálů narozenou v letech 1980 až 1994, generace Z od roku 1995 do roku 2009 a generace Alfa od roku 2010 do roku 2024. Z toho tedy vyplývá, že generace Beta se zrodí od roku 2025 do roku 2039. Generace Beta bude jednozačně generací umělé inteligence AI.

Zdroje

Infografika ke stažení ze zdroje: https://generationz.com.au/

- Reklama -