DomůManažerské řízení | ManagementModerní řízení a jin jang management

Moderní řízení a jin jang management

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

V moderním řízení podniku existují současně vždy dvě protichůdné síly řízení. Jedním z nich je mít rovný sdílený a otevřený systém. Druhou silou je jasné oprávnění, odpovědnost a hierarchie mezi jednotlivci a odděleními.

Čínský pohled na svět je holistický, dynamický a také dialektický. Tento pohled na svět nejlépe ztělesňuje princip jin a jang. Starověký čínský filozofický princip a pravděpodobně nejznámější symbol Východní Asie. Symbol jin a jang je označen jako kruh rozdělený na dvě stejné poloviny zakřivenou čarou, z nichž jedna strana je černá jin a další bílá.

Dle čínské filosofie má vše své aspekty jin a také jang, například stín nemůže existovat bez světla. Jin a jang lze považovat za komplementární, spíše než protikladné síly, které komunikují a vytvářejí dynamický systém, ve kterém je celek větší než shromážděné části. Zásady obsažené v jin a jang lze také aplikovat na organizační sktrukturu.

Bílá tečka v černé oblasti a černá tečka v bílé oblasti znamenají koexistenci a jednotu protikladů k vytvoření celku. Křivka v symbolu znamená, že neexistuje absolutní separace mezi protiklady. Princip jin a jang tedy ztělesňuje dualitu, paradox, jednotu v rozmanitosti, změně a harmonii a nabízí holistický přístup k řešení manažerských problémů.

Jin a jang symbol

Vnější kruh představuje celý vesmír a všechno v něm. Obklopuje dualitu všeho, co existuje. Černá oblast, černá část jin představuje ženu, emoce, měsíc, tmu, noc, klid a intuici. Bílá oblast, bílá část jang představuje mužský, logický, světelný, sluneční, expanzní, také dominanci a aktivaci.

Malé černé a bílé kruhy, malé kruhy ve tvaru S představují, jak ve vesmíru není nic definitivního ani absolutního. Pro každou zlou sílu je trochu té dobré. S tvar, obě strany se tlačí proti sobě, což ukazuje, jak existuje odliv a proudění k univerzální rovnováze. Když se jang stane příliš silným, jin se obepíná a tlačí dozadu a naopak. Oba přispívají k síle druhého.

Další článek:  Lidé vám odchází z firmy kvůli vašim manažerům, co s tím uděláte?

Pokusím se to zjednodušit

Mužská energie – Jang

 1. Přijímající a spravující sílu
 2. Dodržující pravidla
 3. Vyjadřující agresivitu
 4. Akceschopná
 5. Emočně potlačená a pocitově upozaděná
 6. Orientovaná na budoucnost

Ženská energie – Jin

 1. Ochranná
 2. Empatická
 3. Pečující
 4. Citlivá na osobní vztahy
 5. Umožňující schopnost mluvit o pocitech tváří v tvář
 6. Konzultační a podporující

Jin a Jang v organizaci

Energie firmy a její působení je založeno na principu jin a jang. Jin totiž představuje odstředivé tendence, rozpínání, lze přirovnat ke vzduchu. V rámci silných jin jedinců nalezneme stavy jako je pasivita, pomalé pohyby, obvykle preferují barvy v chladné části barevného spektra atd. Osobnosti jang mají naopak dostředivé tendence, jsou aktivnější, rychlejší a celkově preferují teplé barvy spektra.

George Ohsawa vytipoval sedm základních pravidel, které popisují tyto síly.

Vše se mění. Protiklady se doplňují. Nic není identické s druhou věcí. Co má přední stranu, má i stranu zadní. Čím větší je přední strana, tím větší je strana zadní. Co má začátek, má i konec. Energie firmy a její působení může také být vnímáno dle principu jin a jang navzájem protikladných.

Jin a Jang a management

Dopad mužské a ženské energie na organizační vedení je obrovský. Pro některé typy je obtížné vést lidi svou intuicí, určitou opatrností a skepticismem. Pole ovládaná muži mají tendenci odměňovat agresivní osobnosti a tento typ kultury může naopak odsunout ženy i muže, kteří jsou více sebe pozorující.

Přechod z dominantního jang a silného stylu vedení na zdravý a intuitivní se může zdát být náročný. Oproti tomu přechod od pasivního a introspektivního stylu vedení k asertivnějšímu a dominantnějšímu může být také dosti obtížný.

Překročení naší úrovně komfortu nám umožňuje hlouběji se spojit se zaměstnanci a zúčastněnými stranami, kteří mají oproti sobě vlastní rysy osobnosti. Poskytuje také vzácný pohled do perspektivy ostatních ve společnosti. Existuje mnoho způsobů, jak rozpoznat rizika, ale pochopit, jak nás ostatní vnímají jako vůdce, je nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak opravit strategické hrozby.

Další článek:  Jsme národem špatných manažerů?

Nalezení rovnováhy vedení

Jak znovu objevit organizační strukturu, aby byly splněny tyto dvě protichůdné potřeby a síly v řízení firem? Jinými slovy, každá organizace by měla sestávat ze dvou částí, tj. jang – z formální hierarchické organizace a neformálního stylu řízení jin, v podobě otevřené a sdílené komunikace, která je primárně zaměřena na komunikaci, sdílení, učení, diskusi, navrhování, poradenství, průzkum, testování, soutěžení a inovace.

Dva extrémy řízení

Každá organizace má jedinečný základní soubor přijatelných přesvědčení a akcí. Často tomu říkáme „firemní kultura“. A ať už si to uvědomujeme manažeři mají jedinečnou sadu osobních přesvědčení, která řídí jejich rozhodování. Naše osobní filozofie je složitou kombinací osobnostního stylu, temperamentu, silných stránek a zkušeností. Dohromady tyto prvky mají obrovský dopad na to, jak myslíme a jednáme.

I ten nejopatrnější manažer má určitá omezení ve způsobu, jakým vnímá svět. Nazval bych tato omezení slepými místy. Jsou to oblasti, kde nemůžeme nebo nevidíme to, co ostatní vnímají. Obecně všichni máme sklon k chování jang, tedy autoritativní – diktátorský nebo jin kolaborativní – spolupracující.

Ale pokud jsou slepá místa dostatečně velká, manažer by mohl snadno chybně posoudit rovnováhu a posunout se k určitému extrému. To může poškodit jak profesionálně, tak i celkově růst organizace, kterou řídí.

Moderní řízení –  Jang management

Extrémem silného řízení jang je autoritativní přístup. Jedná se o velmi strukturovaný, dominantní komunikační styl shora dolů. Můžeme si ho pro sebe nazvat management jang, protože se více zaměřuje na rychlé a přímé dosahování výsledků.

Z mé praxe vám mohu sdělit, že velká většina společností se sídlem v České republice pracuje s tímto stylem řízení.

Moderní řízení – Jin management

Na druhé straně spektra nalézáme přístup založený na spolupráci, v němž jsou zaměstnanci a další zúčastněné strany vyzvány k účasti na rozhodovacím procesu. V tomto pečlivějším stylu řízení se mohou pracovní role a povinnosti vyvíjet se změnou potřeb organizace.

Lídři podporují otevřené sdílení a zapojení. Tento nazvaný management jin zahrnuje nejvíce reflexe, flexibilitu a stálý kontinuální růst. Ačkoli to v západním světě není běžné, stále více organizací tento styl řízení začíná aktivně používat, neboť se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejúspěšnější.

Další článek:  Když vaše podnikání selhává

Jin a jang management

Vedoucího manažera definujeme jako někoho, kdo ovlivňuje lidi. Někdo, kdo dokáže řešit problémy a řídit rozhodování. Někdo, kdo přebírá plnou odpovědnost za výsledky, ať už pozitivní nebo negativní.
Jak známe z mnohé literatury existuje mnoho typů manažerů, vůdců nebo lídrů.

Mnoho studií ukazuje, že zapojení zaměstnanců je do značné míry ovlivněno vztahem mezi manažery a zaměstnanci. Bez ohledu na to, zda je vůdce ve stylu řízení více jin – spolupracovník nebo jang – autorita, je důležité rozpoznat a vyřešit nedorozumění a nevyslovená očekávání.

Jin versus jang

 • Aktivita psychologická versus fyzická.
 • Zpomalení pohybu versus zrychlení.
 • Přizpůsobení ke změně versus rozšíření.
 • Aktivita, která vychovává versus iniciuje.
 • Reakce na výzvy versus dominance.
 • Citlivost, která je pasivní versus aktivní.
 • Expresivní emoce versus racionální myšlení.
 • Introspektivní dispozice versus asertivní.
 • Zpracování informací, které je intuitivní versus logické.
 • Skeptická důvěra a víra versus absolutní jistota.
 • Bdělé rozhodování versus impulzivní.
 • Výsledky zaměřené na kvalitu versus množství atd.

Závěrem

V rámci mého blogu nemohu zacházet do podrobností skrze uplatňovaní tohoto principu v každodenním životě firem nebo manažerů. Je to téma na celý workshop nebo školení. Proč řešit téma sil a celé firemní energie je především důležitost rovnováhy, tedy nalezení optimální cesty.

Téma energetické rovnováhy organizace je komplexní. I když neexistuje absolutní rovnovážný bod, nejzdravější kultury si vytvářejí rovnováhu mezi jin a jang, což umožňuje příslovečné kyvadlo kývat oběma směry. Na osobní úrovni to znamená vyvážení pohybu a odpočinku, ženského a mužského rázu, cílů a pocitů, kreativity a produktivity, práce a hry atd.

Není náhodou, že sociálně odpovědné organizace, které jsou si vědomy dalších souvislostí jejich podnikání jako je společnost jako celek, okolí, lidi, planeta mají sklon dosahovat mimořádně dobrých výsledků, pokud jde o zisky, ceny akcií, loajalitu zúčastněných stran, inovace, týmovou práci a další.

Další zdroje:

Fotografie

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Moderní řízení a jin jang managementKaždá mince má dvě strany...