Motivace je základ úspěchu

99

Teze, která platí a kterou lze jen těžko něčím zpochybnit. V dnešní době se coby karierní kouči setkáváme ale s lidmi, kteří jsou demotivování, tzv. vyhořelí. Nedokáží sami v sobě najednou nalézt impuls, který by je poháněl dopředu, motivoval je k další práci. Na sobě, na svých kariérních předpokladech, na svém profesním růstu atd.

Ti lidé nám pak často říkají, že jejich úsilí není patřičně oceněno. Že nic nemá smysl, že nejlépe je nechat se vést, podřídit se pravidlům a doufat, že se něco změní. Ono se ale samo nezmění nic. Chyba totiž není ve vašem okolí, ale ve vás. Třeba nejste tam, kde byste měli být. Třeba děláte práci, která nekoresponduje zcela s vašimi představami. Třeba jen potřebujete někde znovu začít. A abyste toto mohli dokázat, potřebujete k tomu impuls, motivaci.

Zní to jednoduše, ale my kariérní kouči víme, že to jednoduché není. Jsme zvyklí pracovat s lidmi, kteří chtějí znovu začít, ale neví kde a jak, postrádají i ten základ – motivaci. Od té se lze ale teprve někam odrazit. A to je kámen úrazu. Jak tu motivaci v sobě probudit? Jak se nastartovat a chtít zase za něčím jít? Za něčím, co nás bude naplňovat a co pro nás bude smysluplný a zároveň dosažitelný cíl? Nebuďte na to sami. Pohovořte sii o tom s námi. Dokážeme pomoci v profesně složitých situacích. Jsme schopní ve vás znovu vyvolat motivaci jít za něčím, o čem jste třeba dříve snili. A hlavně, dokážeme vás nasměrovat tak, abyste vy sami tomu, že můžete být úspěšní a spokojení uvěřili.

Motivovat nás mohou podněty vnější a podněty vnitřní. Ty vnitřní podněty jsou zpravidla trvalejší a motivace z nich plynoucí je pro nás nejen subjektivně ale i objektivně významější. Obtíž je v tom, že naše motivace vnitřní se někdy neslučuje s tou motivací vnější. Podlehneme tlaku okolí. Vidíme mnoho různých příležitostí. Lidé kolem nás přesvědčují, že to či ono nejde a chceme pak být jako oni. Výsledek ale je, že děláme práci, která nám není vlastní. Může být atraktivní sebevíc, ale záhy zjistíme, že nás jednoduše nebaví, že pro ni nejsme osobnostně a jinak disponovaní. Že při práci nezažíváme pocit uspokojení. A to vše proto, že jste upozadili vaše vnitřní kariérní potřeby ve prospěch vnějších, které mohou na oko působit reprezantativně, ale vy sami postupně ztrácíte, jak již bylo řečeno to zásadní – motivaci.  

Karérní kouči vám v takové situaci mohou pomoci. Vrátí vás k vaší vnitřní motivaci, k vašim vnitřním potřebám, k vaší dříve vysněné práci, o kterou jste třeba dříve stáli, ale v důsledku vnějších tlaků, trhu práce, který je náročný, tlaku okolí, které vás zrazovalo od toho, jít si za svým, jste se stali „otroky“ sebe samých. Když si toto uvědomíte, bude pro vás mnohem snažší znovu začít. Snáz zdoláte překážky, snáz přijmete nižší mzdové ohodnocení, snáz budete čelit negativním reakcím, protože budete mít svou vlastní osobní motivaci. V té chvíli se mohou stran vaší kariéry začít dít věci. V té chvíli se může dostavit uspokojení z vlastní práce a s ním ruku v ruce úspěch, v který jste už třeba ani nedoufali.

Další článek: Kariéra jako předpoklad růstu

 

- Reklama -