Náborové problémy roku 2016, ale i roku 2017

533

Dnešní trh práce vypadá hodně odlišné, než tomu bylo před 10 lety. Chcete-li držet krok s moderním uchazečem o zaměstnání, musíte výrazně změnit váš náborový proces. Čemu čelí dnešní personalisté a jak se na novou dobu připravit?

Hledání a získávání kandidátů

 1. Pouze 55 % firem má proaktivní zaměstnavatelskou značku.
 2. 46 % vedoucích manažerů říká, že vysoko poptávkové pozice po určitém druhu kandidátů jsou jejich hlavní překážkou v řízení organizace.
 3. Jako úspěšné řešení tohoto problému se naskýtá rozšiřování svého hledání a cílení na nové zdroje kandidátů.

Screening kandidátů

 1. 52 % náborových manažerů říká, že vyhledávání těch „nejlepších“ na vysoce konkurenčním trhu je nejtvrdší náborová práce.
 2. 77 % manažerů v náboru tvrdí, že stávající procesy screeningu jsou nedostatečné.
 3. Řešením tohoto problému by mohlo být použití nových metod, jako jsou video rozhovory a analýza profilů kandidáta skrze video screening metody.

Pohovory kandidátů

 1. Pouze 26 % kandidátů je prezentován podrobný program před zahájením interview.
 2. Pouze 41 % uchazečů získá zpětnou vazbu z pohovoru.
 3. Řešením je, aby kandidáti byli v jakémsi toku informací a měli možnost být průběžně informování a získali by možnost s vámi diskutovat a získat tak potřebnou důvěru ve vás.
Další článek:  Svěřte nábor zaměstnanců odborníkům, nikoli diletantům

Nabídky pro kandidáty

 1. 18 % kandidátů odmítne původní nabídku a vyjednávají nabídku lepší.
 2. 74 % kandidátů požaduje pružnou pracovní dobu, ale pouze 45 % organizací ji nabízí.
 3. Řešením je flexibilita nabídky, ale také být přístupni vyjednávaní.

Čemu čelí personalisté v náboru

Institut rodinných firem

Zdroj: www.sparkhire.com

- Reklama -