Nahradí personalisty technologie nebo roboti?

363

52 % mladých lidí věří, že osobní kontakt s náboráři je lepší než jakákoli náhradní technologie, uvádí aktuální průzkum Schneider Electric UK.

Průzkum, který provedla skupina 1 000 mladých lidí a jejich zaměstnavatelů v rámci kampaně zaměřené na vzdělávání a dovednosti, dále poukazuje na rozdíly mezi nejoblíbenějšími formami nástrojů digitálního náboru zaměstnavatelů a těmi, kteří jsou upřednostňováni samotnými mladými lidmi.

Mladí lidé stále preferují vysokou úroveň lidského osobního kontaktu, když žádají o zaměstnání a věří, že lidé, kteří pracují s náborovými pracovníky, jsou lepší při identifikaci talentu oproti různým novým technologiím nebo budoucí umělé inteligenci.

Vzestup strojového učení a predikativní analýzy dat se stal pro mnoho společností účinným způsobem, jak najít a najímat mladé talenty, zlepšovat pracovní postupy, odstraňovat zkreslení a řídit velké objemy v náboru zaměstnanců.

Podle průzkumu však společnosti, které nedokážou najít rovnováhu mezi lidským přístupem a formou technologie, výhledově riskují, že se ocitnou na straně, která prohraje digitální válku o kandidáty.

Co dále průzkum zjistil:

  • Více než polovina 52 % mladých lidí se nedomnívá, že by technologie měla lepší výsledky v identifikaci talentu ve srovnání s náborovými pracovníky.
  • Zatímco mladí lidé pozitivně hodnotí používání kognitivních her při náboru, tento nástroj využívá pouze 9 % dotazovaných zaměstnavatelů.
  • Podobně je to se zkušenosti s on-line video hodnocením znalostí a využitím média videa, kde kandidáti poskytují odpověď na stanovené otázky, jsou hodnoceny mladými lidmi jako pozitivní, ale pouze do praxe je zavedeno třetinou zaměstnavatelů.
  • 67 % zaměstnavatelů věří, že mladí lidé očekávají, že se v procesu náboru objeví nějaká technologie, ale výsledky ukazují, že pouze 18 % mladých lidí má pocit, že technologie jim dává výhodu v procesu náboru.
  • 85 % zaměstnavatelů souhlasí s tím, že zvyšující se využívání technologií pomáhá zvládat velké objemy reakcí kandidátů a 76 % uvedlo, že technologie pomáhá náborovému procesu.
TIP:  Jak na náborové video? Inspirujte se.

Technologie digitálního náboru má velký potenciál ke zlepšení zkušeností uchazečů a těch, kteří mají za úkol hodnotit kandidáty. Tyto technologie zvyšují produktivitu, snižují objem opakovaných úkolů a umožňují týmům pro získávání zaměstnanců soustředit se na to, kde přidávají největší hodnotu. Z výsledků průzkumu však vyplývá, že bychom neměli být spokojeni, což by odhalilo rozšiřující se rozpor mezi potřebami náborářů a mladých profesionálů.

Náboráři považují zvýšené využívání technologií za součást procesu atraktivity zaměstnavatele, hodnocení a výběru, který je nezbytný pro rozšíření a řízení lepší zkušenosti s kandidáty. Mladí profesionálové nevěří ve schopnost technologie správně a objektivně hodnotit jejich dovednosti.

I ti, kteří jsou vysoce technicky orientovaní stále osobně upřednostňují tradiční náborové praktiky a touží ze 75 % po lidské interakci během celého náborového procesu. Pokud chceme přilákat a udržet si špičkové zaměstnance, nemůžeme tato zjištění ignorovat. Musíme neustále usilovat o dosažení správné rovnováhy technologií a lidského kontaktu v celém procesu a nabídnout správné propojení s technologií.

Technologie je samozřejmě neodmyslitelnou součástí dnešního náborového procesu s cílem zefektivnit a spravovat obrovské pracovní postupy v náboru zaměstnanců, ale jeho použití musí být přizpůsobeno tam, kde je to možné.

TIP:  Agentury práce. Kolika lidem pomohla personální agentura

Lidský kontakt je pro mladé, ale nejen pro ně, stále nesmírně důležitý, protože tradiční formy náboru, jako jsou například bilanční pohovory, hodnocení zaměstnanců a osobní rozhovory, jsou považovány za příležitost vybudovat si vztah a osobně vidět značku zaměstnavatele.

Na trhu řízeném kandidáty a v dnešní době s mnoha konkurenty soupeřícími o talenty, musí společnosti neustále ladit a rozvíjet proces náboru jako součást své značky zaměstnavatele. Součástí toho je i celkové pochopení, jak se mladí lidé chtějí během procesu náboru cítit.

Pokrok určitě nezastavíme, ale věřím, že lidský náborář nebo personalista nebude jen tak nahrazen technologií. Technologie určitě bude dobrým pomocníkem k lepší analýze, sledování, vyhodnocování, ale nikdy však zcela nenahradí osobní lidský kontakt, setkání nebo rozhovor.

„Nyní je posilováno pohrdání klasickou tradicí a humanistickým formováním. Toleruje se jen povrchní četba. Zvítězí-li tento proud, vstoupíme do světa robotů.“ — Sergio Pitol

Photo by Franck V.
- Reklama -