Naši osobní značku tvoříme každý den!

301

Naše osobní značka je něco, co tvoříme každý den. Způsob, jakým se prezentujeme, je pravděpodobně nejsilnějším nástrojem, který můžeme využít k ovlivňování, efektivní komunikaci a získávání lidí, kteří naslouchají tomu, co říkáme. Vaše prezentace určí, do jaké míry poslouchá publikum vaší značky.

Mnoho lidí však má zkušenost, že když mluví, lidé je obvykle neposlouchají. Často se pak ptají, proč tomu tak je? Jak by měli jednat, mluvit, komunikovat, aby zlepšili svou osobní značku nejen u svých klientů, kolegů a kamarádu, ale i ve svém nejbližším okolí?

Co bych chtěl naznačit, jsou některé zvyky, kterých se musíme zbavit. Nepředstírám, že je to vyčerpávající seznam, nicméně, to jsou všechny zvyky, které se často v prezentaci osobní značky mohou vyskytnout a mají na ní negativní dopad.

Čemu se vyvarovat u své osobní značky

Pomlouvání: Mluvit špatně o někom, kdo není přítomen. Není to hezký zvyk a víme, že ten člověk, který pomlouvá, bude nejspíše za chvíli pomlouvat i nás. Pomlouvání je jako virus, rychle se šíří a těžko se ho zbavuje. Na vnímání osobní značky má však velký vliv.

TIP:  Modrý život

Hodnocení a posuzování: Je velmi těžké poslouchat někoho a soustředit se, pokud víte, že jste jím posuzován a hodnocen. Ještě horší úroveň je ta, když jste i nějak zařazen nebo k někomu přirovnán.

Negativita a negace: Vzpomínám si, jak jsem se s bavil s bývalým kolegou o nějakém tématu, ve všem hledal jen překážky a omezení. Cítil jsem to, jak ho jeho negativní přístup omezuje a brání mu v získání rozhledu. Pokud je váš nadřízený negativní, je těžké jej poslouchat a učit se od někoho takového, negace je nakažlivá.

Stížnost: Další forma negativity a pro náš národ národní sport. Stěžujeme si na počasí, politiku nebo prezidenta, práci, kolegy, čekací doby.

Výmluvy: Někteří lidé mají častý zvyk obviňovat někoho nebo něco jiného. Zodpovědnosti přenášejí na ostatní a nenesou odpovědnost za své jednání.

Přehánění: Když vidím něco, co je opravdu úžasné, jak to popisuji? Přehánění se stává lhaním a nechceme poslouchat lidi, kteří nám lžou a přehánějí.

Jak se vyhneme těmto nástrahám a postavíme svou osobní značku jinak? Jakou mít svou filozofii, co bychom měli podniknout? Jak může být naše postavení a osobní značka silná a účinná? Možná by vám pomohly následující návrhy. Opět netvrdím, že je to úplný seznam, ale některá témata jsou podstatná.

TIP:  Vlog s číslem 1 | Držte mi palce

Jak pracovat na své osobní značce

  1. Buďte poctiví: Buďte pravdiví v tom, co říkáte, snažte se být přímý a jasný.
  2. Buďte autentičtí: Stačí být sám sebou.
  3. Buďte jednotní: Udělejte to, co říkáte, že budete dělat a snažte se být někdo, komu mohou lidé důvěřovat a věřit.
  4. Budujte si respekt: Nejenže souhlasíte s tím, že ostatní nemusí mít stejný názor jako ten váš, ale rozvíjejte empatii a naslouchejte cizím názorům.

Upřímně? Zeptejte se sami sebe, jaké by to bylo, kdybyste podnikli nějaké malé, ale zásadní kroky ke zlepšení své osobní značky lidem, kteří vás vědomě poslouchají? Nikdy nevíte, mohlo by to jen rozpoutat sílu vaší osobní značky. Vaši značku budujete každý den a s každým, s kým přicházíte do kontaktu nebo něco sdílíte.

 

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma koučinku, školení nebo kariérního a kariérového poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -