Pozor na růžovou práci. Jednou vaši firmu zlikviduje!

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Proč růžová, šedá a bílá práce likviduje vaše firmy?

Abych to s tou růžovou barvou uvedl na pravou míru. Do kategorie růžové práce patří ty činnosti, o nichž si sami zaměstnanci myslí, že jsou neužitečné a ani produktivní. Ubírají čas a ničemu nepřispívají. Zaměstnanci takovou práci považují za bezcennou, berou jí však jako nutné zlo. Proč Meredith Belbin tyto činnosti popsal jako růžové? Protože symbolizují představu růžových slonů nebo panterů, co je narážka na imaginární přínos tohoto typu aktivit.

„Jedná se o práci, která prací není!“

Studie zkoumající pracovní pozice ukazují, že lidé mají v nejmenší oblibě zaměstnaní, v nichž mají málo práce. Pokud nemáme, co na práci, vykonáváme činnosti, které dojem pracovitosti alespoň vyvolávají. Jedná se o jakýsi program, který nás nutí, alespoň něco předstírat.

Obraz vytíženosti

Zaměstnanci jsou tak v předstírání zdatní, že jim jejich nadřízení pracovitost věří. Celkový obraz vytíženosti může mít ještě vyšší level, když takto předstírá celá skupina. Majitel je v tomto případě zcela vydán na pospas této pekelné cesty.

Zcela jiná situace nastává, když na existenci růžové práce poukazují sami zaměstnanci. Ve skutečnosti právě oni si stěžují, že plýtváno je především jejich časem. Jak mi jistě dáte za pravdu, tento typ se nevidí zcela tak často.

Možná se ptáte proč. Protože na to, aby zaměstnanci identifikovali a ochotně sdíleli, že se jedná o růžovou práci, by museli cítit pevnou půdu pod nohama. Tedy jejich image je, že to s firmou myslí dobře.

Další článek:  Lidé vám odchází z firmy kvůli vašim manažerům, co s tím uděláte?

To, co bývá často výstupem zprávy z personálního auditu je, že na řadě míst a v různých situacích jsou zaznamenány neefektivní pracovní činnosti. Reakce majitelů, vrcholových manažerů a personálních ředitelů o plýtvání časem, o nichž doposud vedení firmy nevědělo, bývají někdy dramatické tak, že vyvolávají potřebu rychlých organizačních změn.

I když proces personálního auditu dokáže odlišit různé druhy růžové práce, jsme schopni definovat typy evidentní a typy opakující se. Některé se dají identifikovat rychle, u některých to vyžaduje delší zkoumání.

Pozor na šedou práci

Aby to nebylo tak jednoduché, můžeme se setkat také s šedou prací, prosím nesouvisí s šedou ekonomikou. Šedá barva je sice neurčitá, ale vytváří však vhodné pozadí pro zřetelnější barvy. Tedy v případě šedé práce se jedná o činnost, která je sice vykonávána v nejlepší vědomí a svědomí, ale není předmětem náplně práce zaměstnance.

„Jedná se o práci, ale není v pracovní náplni zaměstnance!“

Asi nejhezčí příklad je ten, když výrobní dělník potřebuje vstupní materiál, a tak se iniciativně vydá hledat a shánět a obvolávat dodavatele apod. Zaměstnanec myslí, že jeho krok bude přínosný a má pocit, že tato činnost je součástí jeho práce.

Bílá práce je také nepřítel

Bílá barva byla zvolena, protože zde se vychází z tématu, že na počátku je na stole čistý list papíru, na nějž lze zaznamenat novou ideu. V praxi se jednoduše jedná o zlepšovák. Něco zjednodušit, utřídit, vylepšit, nastavit, ale z vlastní vůle a bez znalosti toho, co zlepšení může v celém systému práce způsobit.

Jedná se o práci, která se tváří jako vylepšená práce!“

Příkladem budiž pracovní postup, který bílá práce promění na přeskočení dvou kroků, které mají za následek chybějící úkon, který má omezující dopad na některou z funkcí výrobku.

7 typů růžové práce

Dle teorie Mereditha Belbina existuje sedm typů růžové práce. Tyto typy zaměstnanci sami rádi identifikují a spadají do těchto sedmi opakujících se kategorií.

Další článek:  Jak na inspirativní leadership

Shromažďování nadbytečných informací

„Dostal jsem tyto údaje také z jiného zdroje.“

Požadování informací, které nebudou nikdy využity.

„Napište o tom zprávu. Mimochodem jsem celý měsíc na dovolené.“

Neplánované prostoje

„Už to mělo dávno být.“

Prázdná gesta

„Můžete tento způsob vyzkoušet, ale já stejně vím, jak oni rozhodnou.“

Zbytečná cesta

„Nejspíše je pošlu na služební cestu tak jako tak.“

Schůze a porada

„Tolik jsme toho probrali a nic z toho.“

Pojďme více do podrobností, abych vám nastínil, jak taková růžová práce v jednotlivých typech funguje ve vašich firmách. Ano, vždy se najde nějaká růžová práce!

Shromažďování nadbytečných informací

Jedná se o informace, které jsou k dispozici v různých zdrojích nebo je někdo pořizuje souběžně. Obvykle toto jednání nalezneme u různých IT a datových služeb, kdy existuje papírová verze databáze, ale i elektronická verze, a dokonce pak ještě starší elektronická verze. Zaměstnanec pak vše zadává s kolegou na tři různá místa.

Nejčastějším důvodem je, že zaměstnanec nevěří novému systému, rád vykonává růžovou práci a také vytváří práci pro práci.

Požadování informací, které nebudou nikdy nevyužity

Asi se všichni shodneme, že když nás někdo požádá o tvorbu zprávy, zabere to poměrně dlouhý čas, něco smysluplného vytvořit, pod co se podepíšeme. Ale stane se, že k rozhodnutí dojde ještě před tím, než zprávu dokončíte nebo s ní manažera seznámíte. Nebo v dalším případě manažer nemá žádnou osobní nebo časovou kapacitu, ke studiu také zprávy.

Takové zprávy se v mé praxi vyskytují poměrně dost často. Přemýšlel jsem, co stojí často za důvodem požadování takových elaborátů. V řadě případů je za tím nikoli zralé a uvážené rozhodnutí manažera mít k dispozici odborný pohled podřízeného kolegy, ale snaha o jakousi kontrolu zaměstnance a někdy až jeho šikanu nebo ukázku dominance.

Neplánované prostoje

Jsou to časté momenty ve výrobní praxi. Dalo by se říct, že patří ke koloritu našich firem. Prostoje, kdy se čeká na dodávku materiálu, spuštění služby, rozhodnutí manažera apod. Tyto prostoje patří k růžové práci a stojí za krachem nejrůznějších firem.

Další článek:  Proč Employer Brand nebyl nikdy tak důležitý jako teď?

Nepřítelem prostojů je plánování a koordinace. Když nastavuji měkké kompetence zaměstnancům ve firmách, vždy se u našeho sezení nad tímto heslem pozastavují: „Schopnost koordinovat? Schopnost plánovat? Co to je?“

Prázdná gesta

Shrnu do oblastí procesů, postup, procedur a činností, které nevedou ke smysluplnému výsledku. Jedním z typických příkladů je inzerce volných míst. Kde firma ať již sama nebo prostřednictvím personální agentury někoho hledá, aby měla dobré image, že aktivně koná.

Obsazení pozice proběhne skrytě interně, ale pro ostatní zaměstnance bude dobré, když si budou myslet, že nakonec nikdo z venku nebyl dost dobrý. Upřímně na toto téma bych mohl napsat knihu.

Zbytečné cestování

Jednou z mých dalších činností je auditování lidí v terénu. Máte možnost nahlédnout do práce obchodního cestujícího, obchodního zástupce, reprezentanta apod. Věc se má asi takto. Obchodní KPI obchodníka jsou nekompromisní, počty schůzek apod. Jenže jejich nesplnění se trestá.

Z povinnosti pak musí mrhat palivem, časem, zdroji. Obchodník by měl být motivován obchodními výsledky a systematickou a produktivní prací o svůj kmen. Bohužel jsou schůzky často klíčovým parametrem hodnocení, a tak se občas stávají růžovou prací.

Schůze a porada

Až 80 % manažerů, účastníků z dotazování považuje porady za růžovou práci. Zaměstnanců, kteří aktivně stojí za svými stroji versus počet manažerů, kteří je řídí je skutečně málo. Počet výkonných pracovníků je ve firmách čím dál méně. Potřeba manažerů roste. Vzniká tak skvělé místo pro růžovou práci.

Porada je o aktivním zapojení. Pokud se nepodaří účastníka porady zapojit, je to porada v módu růžové práce. Úspěch porady závisí na tom, kdo je na ni pozván. Zase na obranu porad, neexistuje žádná zázračná formule. Tématem porad se aktivně zabýval i Thomas Gordon v celé kapitole. Jedním z řešení porad je rozlišovat skupinové a týmové, ale o tom někdy příště.

Tak co, našli jste nějakou růžovou prácičku?

Další zdroje:

Photo by Jarrod Reed on Unsplash

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Pozor na růžovou práci. Jednou vaši firmu zlikviduje!To je popis toho, co děláme, teda neděláme :) Předstíráme, že děláme...:)