Nejlepší hormon šéfů a vítězů

819

Máte hodně testosteronu? Možná více trestáte než ostatní a jde vám o váš úspěch. Studie ukazuje, že hladiny testosteronu mohou mít vliv na velkorysost, pojďme na studii.

Tým vědců přidružených k řadě institucí po celé Číně zjistil souvislost mezi štědrostí u mužů a jejich hladinou testosteronu. Ve svém článku publikovaném ve sborníku Národní akademie věd, skupina popisuje experimenty prováděné s mužskými dobrovolníky a to, co se dozvěděli o dopadu hladin testosteronu na muže.

Ačkoli se populární diskuse o vlivu testosteronu na muže často soustřeďuje především na agresi a antisociální chování, současní teoretici navrhli, že místo toho zvyšuje chování spojené se získáváním a udržováním vysokého sociálního statusu.

Jejich předchozí výzkum ukázal, že zvýšené hladiny testosteronu u mužů mohou vést ke změnám v rozhodování, asociálnímu chování, poškození sociálních vztahů a v některých případech ke zvýšení touhy po hmotném majetku.

Testosteron a dopad na mozek

Testosteron je hormon, u mužů se produkuje ve varlatech a nadledvinách. U žen jsou naopak nadledviny hlavním zdrojem mužských hormonů, testosteron u nich však zároveň vzniká i ve vaječnících. Bylo zjištěno, že vyrobené množství v organismu má různý dopad na náš mozek. V tomto novém zaměření studie vědci přemýšleli, zda by zvýšené hladiny hormonu mohly mít vliv na velkorysost.

TIP:  Co je angažovanost zaměstnanců? Aktuální trend

Ze společenského hlediska je hormon spojován s dominancí, libidem a agresivitou. V dnešních studiích je zkoumán jeho vliv na čestné chování. Znamením vyšší hladiny testosteronu je také lepší prostorová představivost.

Produkce testosteronu se zvyšuje přibližně 30x více během dospívání a rané dospělosti. Po rané dospělosti je přirozené, že úrovně každý rok mírně klesají. Po 30 letech může vaše tělo zaznamenat 1 % pokles. Testosteron hraje klíčovou roli v našem těle. Svalová hmota a kosti, vývoj těla, hlubší hlas, sexuální apetit, ale i nálada a kvalita života, verbální paměť nebo schopnost myšlení.

Studie testosteronu

Výzkumníci pro tento účel zajistili celkem 70 dobrovolníků mužského pohlaví ve věku od 18 do 25 let. Experiment začal rozdělením dobrovolníků do dvou skupin. Oběma skupinám se do horní části paží a ramen vtíral gel. Pro jednu skupinu gel obsahoval 150 miligramů testosteronu a druhá skupina dostala placebo.

Studie sociální vzdálenosti

Další část experimentu zahrnovala vysvětlení myšlenky sociální vzdálenosti pro obě skupiny. Vědci poté požádali všechny dobrovolníky v obou skupinách, aby vyhodnotili, jak blízko se cítili k různým lidem v jejich osobním nebo pracovním životě. Vědci poté vyloučili dobrovolníky, kteří uváděli negativní vztah s lidmi v jejich životě. Poté požádali dobrovolníky, aby vyhodnotili míru sociální vzdálenosti lidí v jejich životě, po které dostali určitou částku peněz – částka se mezi jednotlivci lišila.

TIP:  Pár nových tipů pro Váš pohovor

Hodně testosteronu znamená…

Při studiu jejich údajů vědci zjistili, že dobrovolníci dali zhruba stejně lidem, o nichž uvedli, že jsou jim v jejich sociálním kruhu blízcí. Bylo však zjištěno, že ti, kterým byl podáván testosteron, jsou méně velkorysí k těm, kteří jim nejsou příliš blízcí. Zjistili také rozdíly v aktivitě v části mozku spojené s empatií.

Testosteron a agresivní chování

Dvě ústřední rozlišovací, ale nevyzkoušené předpovědi této teorie spočívají v tom, že testosteron selektivně zvyšuje agresivní chování, jako jsou reakce na provokaci, ale také podporuje neagresivní chování, jako je štědrost vůči ostatním, pokud jsou vhodné pro zvyšování statusu.

Testosteron může také způsobit prosociální chování, které je vhodné pro zvýšení statusu. Tato zjištění nejsou v souladu s jednoduchým vztahem mezi testosteronem a agresivitou a poskytují kauzální důkazy o složitější roli testosteronu při řízení chování zvyšujícího sociální nebo pracovní status u mužů.

Několik dalších studií zahrnovalo testosteron do modulace altruistického chování, které je nástrojem pro postupující sociální status. Nezávislé studie také ukázaly, že lidé mají tendenci se při sledování chovat altruističtěji tj. efekt publika.

Testosteron a altruistické chování

V současné studii jsme testovali vliv testosteronu na altruistické chování pomocí dárcovského úkolu, kde byli účastníci požádáni, aby buď přijali, nebo odmítli peněžní převod do charitativní organizace doprovázející osobní náklady, ať už v přítomnosti nebo nepřítomnosti pozorovatele. Podali jsme testosteronový gel nebo placebo zdravým mladým mužům.

TIP:  Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Naše výsledky ukázaly, že účastníci s větší pravděpodobností vykonali peněžní převod na charitu, když byli pozorováni, ve srovnání s okamžikem, kdy dokončili úkol sami. Ještě důležitější je, že tento účinek na publikum byl zesílen u lidí užívajících testosteron oproti placebu. Naše zjištění naznačují, že podávání testosteronu zvyšuje účinek publika a dále podporuje hypotézu sociálního statusu, podle níž testosteron podporuje chování hledající status v závislosti na kontextu.

Málo testosteronu = horší kvalita života

Nižší hladiny testosteronu jsou obecně spojeny s horší kvalitou života. Mezi příznaky nízké hladiny testosteronu patří deprese, únava a podrážděnost. Muži, jejichž těla sledují normální pokles testosteronu v průběhu času, nevykazovali nárůst deprese. Účinky substituční léčby testosteronem na náladu se mohou lišit.

Nižší hladina testosteronu může také snížit schopnost člověka soustředit se nebo způsobit pocity smutku. Nízký testosteron může způsobit poruchy spánku a nedostatek energie. Je však důležité si uvědomit, že testosteron je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje osobnostní rysy. Zahrnuty jsou také další biologické a environmentální faktory.

Zdroje:

- Reklama -