Největší zátěž krize není na státu, ale na rodinách

493

Když pominu zadlužení, do kterého nás rozhodovaní některých žene jako do jámy, z které se naše děti budou ve svých finančních budoucnostech zotavovat, mrazí mě. Raději také v tomto článku nebudu řešit chaotické jednání nejvyšších představitelů o tom, co se má a co ne a jaký to má asi dopad na stres lidí a stabilitu rodin.

Pracující / nepracující rodiče

Mám v ruce další průzkum, který se dotazoval pracujících rodičů ve Velké Británii, Francii, Německu a Itálii. Pracující rodiče se v důsledku COVID-19 a státních omezení potýkají s obtížně vyvážením pracovních a rodinných povinností prakticky po celý rok 2020.

Podle nejnovějšího průzkumu, který proběhl v červenci, rodiče stále tráví výrazně více času péčí o děti, vzděláváním a domácími pracemi, než tomu bylo před vypuknutím pandemie. Těmto aktivitám nyní věnují v průměru 52 hodin týdně, což je více času, než kolik by potenciálně mohli věnovat dalším oblastem. Tyto zvýšené požadavky na jejich čas budou pokračovat až do dalšího roku, protože školy se znovu otevřou, ale s velkým důrazem na distanční výuku.

TIP:  7 typů interview, které musíte znát abyste uspěli u pohovoru

Co vlastně dělá stát pro rodiny?

Jako rodič a původní profesí pedagog zde nebudu hodnotit kvalitu distanční výuky, kde mám možnost dnes porovnat dvě základní školy. Jakožto člověk znalý IT technologií a vzděláváním tyto výzvy dám, ale zcela upřímně! Jiní rodiče riskují vyhoření, nejen v rovině zátěže, ale nemožnosti vidět nebo si alespoň nějak představit další budoucnost, včetně té finanční.

Pracující rodiče současně s tím vším také čelí značnému tlaku v práci. Téměř polovina respondentů tohoto průzkumu uvedla, že jejich zvýšené rodinné povinnosti negativně ovlivnily jejich schopnost vykonávat práci a v důsledku toho jsou znevýhodněny ve srovnání se svými bezdětnými kolegy. Nevýhoda, která by mohla mít trvalý dopad na jejich kariérní trajektorie. Mnoho pracujících rodičů se tak obává o svou profesionální budoucnost.

Rodiny a děti v krizi

„Dohlídnout na výuku svých dětí, suplovat práci učitele, látku je naučit, samozřejmě je také vychovávat. Nabídnout jim prostor pro zábavu, zajistit jejich celodenní stravování a případně v nemoci jejich zdravotní péči, a u toho všeho zvládnout svou práci a také ekonomicky rodinu zajistit. K tomu všemu z médií zjistit, že rodiny jsou nezodpovědné a hromadí viry.“

TIP:  Aktuální studie: Trh práce je v rozkladu, přichází velké otřesy!

Kolektivní stres, kterému čelí pracující rodiče, si vybírají daň na jejich fyzické a duševní pohodě. Přibližně 50 % dotazovaných rodičů uvedla, že v noci spí méně hodin než před začátkem pandemie. Mnoho lidí také uvedlo, že se obávají svých rodičovských schopností a partnerských vztahů.

Zaměstnanci s dětmi = problém

Víte ono se to nezdá, ale tuto „populaci“ podporuje relativně málo společností. Mnoho rodičů má skutečně pocit, že jejich společnosti jsou do značné míry odmítavé k jejich vzniklé situaci. Pouze asi 60 % respondentů věří, že jejich manažeři chápou výzvy, kterým čelí a aktivně přijímají opatření k jejich řešení.

28 % dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že jejich firmy neudělaly nic. Možná není překvapením, že mnoho pracujících rodičů přemýšlí o odchodu ze zaměstnání.

Vše není jen černé, ale…

Některé firmy, není jich však mnoho, dělají co mohou, aby identifikovaly kreativní řešení, která nejlépe vyhovují potřebám jejich zaměstnanců. Některé společnosti se snaží přemýšlet mimo standardní normy. Hledají nové způsoby a prozkoumávají způsoby, jak mohou podporovat pracující rodiče, aby si udržely ty nejlepší zaměstnance ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Současná situace prostě není udržitelná.

TIP:  Několik charakteristik vysoce úspěšných klientů

Co dělá stát pro podporu této skupiny zaměstnanců? Zůstaňte doma, ale do dál? Jak dlouho to rodiče vydrží?

- Reklama -