Několik manažerských rad od Davida Ogilvyho

496

Když jsem před mnoha lety, po skončení mého studia, uvažoval o práci v reklamě, půjčil jsem si první knihu, která mě hned napadla a bylo to částečně proto, že jsem jmémo Ogilvy považoval za synonymum pro dobrý marketing, za svůj vzor.

Když se k této knize, kterou jsem do knihovny již omylem nevrátil, dnes vracím, zjišťuji, že je plná zajímavé inspirace, která platí dodnes. Protože dnes je mé zaměření predevším na HR a management, dovolil jsem si vybrat něco z jeho myšlenek o řízení reklamní agentury.

S něčím můžete a nemusíte souhlasit. Jeho postoje jsou možná odvážné, ale je z nich cítit zkušenost a pokora.

Tyto lidi prosím nezaměstnávejte!

 • Nikdy nezaměstnávejte své přátele. Udělal jsem tuto chybu třikrát a musel jsem všechny tři propustit. Dnes už to nejsou mí přátelé.
 • Nikdy nezaměstnávají děti svých klientů. Kdybyste je musely vyhodit, mohli byste přijít o klienta. To je další chyba, které jsem se dopustil.
 • Nikdy nezaměstnávejte své vlastní děti, ani děti svých společníků, ať jsou sebeschopnější. Ctižádostiví lidé nezůstanou ve společnosti, která praktikuje nepotismus. Tohle je chyba, které jsem se dopustil. Můj syn se zabývá obchodem s nemovitostmi a má jistotu, že za svůj úspěch rozhodně nevděčí svém otci.
 • Dvakrát se rozmyslete, než zaměstnáte někoho, kdo byl úspěšný v jiné oblasti. Zaměstnal jsem jednoho redaktora časopisu, právníka a ekonoma. Žádný z nich se nedokázal nadchnout pro reklamu.
 • A nikdy nezaměstnávejte své klienty. Vlastnosti, které z někoho dělají dobrého klienta, neodpovídají vlastnostem potřebným pro úspěch v agentuře. Této chyby jsem se dopustil dvakrát.
TIP:  Tři klíčové ukazatele výkonnosti vaší firmy

7 pravidel proti politikaření v práci

Skleníková atmosféra v agenturách může vyvolat psychologické války které se téměř vyrovnávají rivalitě na univerzitní fakultách. Vím o sedmi způsobech, jak je umlčet:

 1. Vyhoďte ty nejhorší. Poznáte je podle toho, jak často vám posílají kopie nenávistných anonymních memorand, jež adresují svým rivalům.
 2. Když někdo přijde do vaší kanceláře a prohlásí o svém rivalovi, že je to neodpovědný darebák, zavolejte si dotyčnou osobu a přimějte donašeče, aby před ní zopakoval to, co právě řekl vám.
 3. Bojujete proti papírovým válkám. Veďte své lidi k tomu, aby si své spory vyřizovali tváří v tvář.
 4. Zahajte v agentuře tradici společných obědů. Tak se z nepřátel stávají přátelé.
 5. Pranýřujte zloděje nápadů.
 6. Nevybírejte si své oblíbence.
 7. Nezahrávejte si s politikařením. Pokud budete vy sami uplatňovat ďábelské umění rozděl a panuj, vaše agentura se rozplyne v dým.

Jak vypadá skvělý vůdce?

Měl jsem se řadu jedinečných příležitostí pozorovat lidi, kteří řídí velké podniky. Většina z nich umí dobře řešit problémy a rozhodovat, ale jen málokdo umí dobře vést. Někteří spíše, než by dokázali své podřízené inspirovat, projevují značně nadání srážet je k zemi.

Skvělé vedení může mít elektrizující efekt na výsledky jakéhokoli podniku. Tématem vedení se už zabývalo mnoho výzkumů. Odborníci ve společenských vědách se shodují na názoru, že úspěch vedení záleží na konkrétních podmínkách.

TIP:  Proč nám dobrý vůdce dodá pocit bezpečí?

Dobří vůdcové se téměř vždy vyznačují silnou sebedůvěrou. Nikdy nejsou malicherní. Nikdy nesvalují odpovědnost na jiné. Dokáží se vyrovnat s porážkou. Dobří vůdcové jsou vždy fanaticky oddáni své práci. Netrpí tou ochromující potřebou, aby je všichni měli rádi. Mají odvahu dělat nepopulární rozhodnutí, to zahrnuje i odvahu vyhodit lidi, kteří neodvádí dobrou práci. Dobří vůdcové jsou rozhodní. Umějí popadnout býka za rohy. Někteří jsou velice zvláštní.

Nevěřím, že mezi nástroje dobrých vůdců patří strach. Lidé odvádějí nejlepší práci v atmosféře pohody. Nápady a inovace jsou závislé na radosti ze života. Nejefektivnějším vedoucím je ten, kdo dokáže uspokojit psychologické potřeby svých podřízených. Pro žádnou agenturu není dobré, když při jejím vedení šéf nikdy nespolupracuje se svými podřízenými. Čím více řídících center si vytvoříte, tím silnější bude vaše agentura.

Je umění být dobrým následovníkem. Většina skvělých vůdců, které znám, má schopnost inspirovat lidi svými proslovy. Pokud neumíte sami napsat dobrou řeč, nechte si ji napsat, ale někým, kdo to umí. Člověkem, který řekl na téma vůdcovství to nejmoudřejší, byl polní maršál Montgomery:

„Vůdce musí oplývat nakažlivým optimismem a odhodláním vytrvat tváří v tvář obtížím. Také z něj musí vyzařovat jistota a důvěra, i když si třeba on sám není příliš jist výsledkem. Konečným testem vůdčích schopností je pocit, jaký máte poté, když se této osobě po skončení porady vzdálíte. Máte pocit povzbuzení a jistoty?“

5 tipů pro personální práci  

 1. Nikdy nedovolte dvěma lidem dělat práci kterou zvládne jeden. George Washington konstatoval:

„Kdykoli stačí na splnění nějakého úkolu jedna osoba, ta samá práce je vykonávána mnohem hůře dvěma lidmi, a zřídka kdy se vůbec udělá, pokud na ni zaměstnáte tři a více osob.“

2. Nikdy nepředvolávejte zaměstnance do své kanceláře; leká je to. Místo toho běžte za nimi do jejich kanceláři a neohlášení. Ředitel, který nikdy neprochází svou agenturou, se změní v neviditelného poustevníka.

TIP:  Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

3. Pokud chcete něčeho dosáhnout, komunikujte ústně. Když chcete, aby jednání dopadlo ve váš prospěch, zúčastněte se tohoto jednání. Pamatujte si francouzské přísloví:

„Špatný je vždycky ten, kdo není přítomen.“

4. Je neslušné používat výrobky, které vyrábí konkurence vašich klientů. Když jsem získal klienta jménem Sears, začal jsem nakupovat veškeré své oblečení v obchodních domech této značky. To sice rozčilovalo moji ženu, ale následující rok jsem byl na konferenci výrobců oděvu prohlášen za nejlépe oblékaného může v Americe.

5. Nikdy se nedopřejte ten luxus, že byste někam napsali stížnost. Po své první cestě přes Atlantik jsem napsal své cestovní kanceláři dopis, v kterém jsem si ztěžoval, že úroveň služeb na lodi Queen Mary byla špatná a výzdoba příliš vulgární. O tři měsíce později jsme byli na nejlepší cestě k získání zakázky společnosti Cunard, když někdo objevil můj dopis. Trvalo dvacet let, než mi odpustili a dali mi svou zakázku.

- Reklama -