Pátek, 24 června, 2022

Nespokojenost v práci? Co dělat, když jsou vaši zaměstnanci nespokojení

Zaměstnanecká nespokojenost v zaměstnání a práci není ojedinělým faktorem a často souvisí s jejich negativním vnímáním nadřízeného nebo fungováním organizace jako celku. Dokonce i když jejich bezprostřední vedoucí není hlavním problémem, mohou být ovlivňováni akcemi jeho nadřízeného, který také významně ovlivňuje jejich dlouhodobou loajalitu vůči organizaci.

6 varovných znaků nespokojenosti zaměstnanců

Níže naleznete šest znaků toho, jak můžete rychle identifikovat to, kdy vaši zaměstnanci postupně ztrácejí respekt a spokojenost vůči vaší společnosti nebo vaší organizaci, stejně jako tipy na nápravu této situace.

1. Negativní vnímání managementu a nízké firemní hodnoty

- Reklama -Institut rodinných firem

Pokud se na vašich schůzkách často jedná stylem peskování nebo nadávání zaměstnancům, věřte i to jsem ve své konzultační praxi zažil, anebo je firma postavena na příliš nízkých hodnotách, zaměstnanci budou frustrovaní – zejména s osobou, která tyto schůzky uskutečňuje.

„Vítězství je prázdné, pokud dorazíte do cíle sami. Největší odměnou je být obklopený vítězi. Čím více vítězů dorazí s vámi, ať už to jsou zaměstnanci, zákazníci, společníci, tím radostnější je vítězství.“ Howard Schultz

Co můžete dělat: Okamžitě změňte tón vašich schůzek, porad, setkávání. Zvažte vyvážení obav, které může vznikat s inspirativními a motivačními diskusemi. Vytvářejte příběhy o úspěších vašich lidí, vašich zaměstnanců. Pozvěte zaměstnance, aby se aktivně zapojili do plánování agendy organizace a podíleli se na změnách k lepšímu. Zvažte snížení četnosti schůzek, zvláště pokud zaměstnanci trpí nadměrným zatížením a stresem. A co je nejdůležitější, zajistěte, aby schůzky probíhaly pouze tehdy, když budou diskutovány témata s vysokou přidanou hodnotou, ostatní témata řešte odděleně od jiných týmů.

Další článek:  Kolik stojí špatný nábor zaměstnance? Chyby v náboru lidí

2. Nedostatek nápadů, inovací a kreativity

Pokud byl zaměstnanec někdy dychtivý k brainstormingu a rozvoji lepších způsobů, jak dělat věci ve firmě jinak a nyní se stáhl, mohlo by to být znamením, že se stává odpojený. Koneckonců, když jsou nápady zaměstnance nepřetržitě přehlíženy nebo jejich iniciativa zcela ignorována nebo zastrašena, pak se bude pravděpodobně cítit tak, že nebude mít zájem pokračovat v jeho snaze, a navíc ostatní přesvědčí o nesmyslnosti rozvoje.

„Místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace.“ Jonas Ridderstrale

Co můžete udělat: Pomalu uvolněte otěže a zažehněte energii tak, aby vyhlídky zaměstnance byly takové, že schválíte realizaci jeho myšlenek. Zatímco to může být pro vás neznámé území a zpočátku můžete cítit, že věci nejsou zcela ve vaší kontrole, je to v pořádku. Zvyknete si na to v průběhu času a také budete pravděpodobně odměněni výhodami této kreativity a tvrdé práce tohoto zaměstnance. Věřte mi, ale takových není ve firmě mnoho, a právě oni jsou ti, které vaše firma potřebuje k pohybu směrem vpřed. Nedostatek kreativity firmy zabíjí, pomalu a efektivně.

3. Pomluvy a šíření negativních emocí a nálady

Toto může být občas trochu obtížnější zjistit, ale když jste opravdu naladěni do svého prostředí, můžete obvykle odhalit příznaky drbů a vznik toxického prostředí ihned. Vaši zaměstnanci mohou také záměrně ohýbat informace od svého nadřízeného nebo jiného vedoucího. Vždy si udržujte ostražitost kolem sebe, a pokud vidíte známky tohoto typu problému, možná budete chtít podniknout kroky ke snížení toxicity ve vaší organizaci.

„Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na palubě Titaniku.“ Stephen Covey

Co můžete dělat: Pokud jsou stížnosti oprávněné, je třeba vše ihned napravit, jednat. Například jste přepracovali své zaměstnance bez volného dne nebo týdne, měsíců, nebo je ve firmě větší množství stresu, pak můžete okamžitě podniknout kroky ke zlepšení situace. Pokud můžete zaměstnat nového zaměstnance, abyste zamezili přetížení z práce, měli byste to udělat ihned. Pokud můžete zjednodušit proces, udělejte to také ihned. Pokud máte náměty od svého týmů, co změnit aby, konejte a neodkládejte.

Další článek:  Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?

4. Rozpad firemní atmosféry a vnitřního ducha

Občas se v kolektivech dějí různé věci, vyvíjejí vztahy mění se podoba komunikace. Mohlo by ale být také to, že pracovní prostředí, včetně managementu se posunulo v komunikaci a postojích a již tedy není cítit ten původní duch zábavy a kamarádství.

 „’Podnik jako živý organismus.‘ Podnik, tak jako ekonomika, není a nefunguje jako stroj, ale jako živý organismus. Nedá se dnes tedy úspěšně řídit (i když se o to mnozí snaží) jako stroj, ale jako autonomní, samořídící systém podnikatelských týmů a zaměstnanců-podnikatelů – jak tomu bývalo u Baťů.“ Milan Zelený

Co můžete dělat: Veškerá práce a žádná hra není žádný způsob, jak řídit svoji firmu, ve skutečnosti je to jistý způsob, jak nechat vyhořet své zaměstnance. Jedním z nejjednodušších řešení tohoto dilematu je přestat brát vše tak vážně. Jistě, některé organizace vyžadují kázeň a řád, ale ne všude to tak musí být. Naučte se tvořit atmosféru zábavy a přátelského prostředí. Nechte lidi občas dělat srandu jen tak.

5. Nezájem zaměstnance o poradenství, rady a doporučení

Pokud jste si s vaším zaměstnancem užívali účelný mentorský nebo koučovací vztah a najednou je konec, může se stát, že se u něj něco významně změnilo. Je třeba jít více do hloubky vašeho vztahu.

„Ředitel se muže a musí učit od všech. Od ředitele však jen někteří.“ Milan Zelený

Co můžete udělat: Trochu vaší introspekce může být dobré, aby bylo možné odvodit, co se mohlo změnit ve vašem vztahu s tímto zaměstnancem. Zpětná vazba od srdce se zaměstnancem může být také v pořádku, diskutovat o tom, co se děje dobře a co není v práci v pořádku, a jak můžete napomoci k pozitivní změně, je vždy posun vpřed.

Další článek:  Existuje spirální dynamika firem?

6. Povrchní zpětná vazba

Najednou byste se mohli spolehnout na to, že tento zaměstnanec bude věrný a sdílející tvrdou zpětnou vazbu pro dobro vaší společnosti. Nyní zaměstnanec ustoupil od svého směru. Mohlo by to být jasným znamením, že už necítí svůj silný, pozitivní názor. Ztráta významu poskytování zpětné vazby je primárním signálem, že se vytrácí zájem o pozitivní změnu.

„To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ Peter Drucker

Co můžete udělat: Je třeba znovu naplánovat individuální čas ve vhodném prostředí, který může pomoci jim otevřít se a mluvit skrze všechny problémy. Může to být něco tak jednoduchého jako nedorozumění, které lze vyřešit prostřednictvím objasňujícího rozhovoru. Nebo něco složitějšího mající přesah do dalších týmů, ale vždy je nutné toto řešit.

Závěrem

Jak vidíte, témata vztahů, konfliktů a atmosféry na pracovišti jsou čím dál důležitější pro skvělé fungování společností a organizací. Bez dlouhodobého řešení, zaměstnanci odchází, snižuje se produktivita, klesá úroveň atmosféry a kultury. Je o to těžší opět nalézt rovnováhu a budovat pozitivního ducha týmu, proto vztahům a jejich péči věnujte maximální pozornost. Pokud jste to doteď nedělali je na čase začít, než bude pozdě.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Dle aktuální studie CIPD jen něco málo přes 35 % respondentů uvedlo, že zažila buď izolovaný spor nebo konfliktní událost v zaměstnání. Dalších 26...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Nespokojenost v práci? Co dělat, když jsou vaši zaměstnanci nespokojeníDůležité téma, děkuji. I.