Pátek, 24 června, 2022

New human resources: měnící se lidské zdroje a organizace

„Jedinou konkurenční zbraní, kterou máte, je vaše organizace.“

Jak se svět práce neustále a systematicky vyvíjí, je třeba ho stále pozorovat a pružně na něj reagovat. Výzkum prováděný Centrem pro mezinárodní studia lidských zdrojů (CIHRS), výzkumným střediskem rovněž přidruženým k School of LER, zkoumá personalisty ohledně změn jejich společností a pracovních míst od začátku pandemie.

Před pandemií 47 % zaměstnanců nikdy nepracovalo z domova. Po pandemii tento počet klesl na 34 %. Počet lidí pracujících z domova pět nebo více dní v týdnu se zvýšil ze 17 % před pandemií na 44 % v současné době.

Pandemie změnila vnímání práce

- Reklama -Institut rodinných firem

Když se v rámci výzkumu zeptali na rozsah a povahu změn v jejich pracovních místech, asi 40 % odborníků v oblasti lidských zdrojů uvedlo, že jejich práce se během pandemie trochu změnila k horšímu a 9 % uvedlo velkou negativní změnu. Zajímavé je, že dalších 34 % si myslelo, že se jejich práce změnila k lepšímu.

Další článek:  Co u Vás kandidáti hledají...?

Účastníci průzkumu jako některé z faktorů uvedli změny v jejich fyzickém pracovním prostoru, jako je práce z domova nebo správa vzdálených pracovních prostorů a pracovních odpovědností, zejména pokud mají zaměstnancům poskytovat větší podporu, jako je udržení jejich angažovanosti, motivace a bezpečí, stejně jako lepší řízení absencí atd.

Revize práce na dálku

Dalším aspektem průzkumu byly změny politiky a praxe. 63 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich stávající zásady řízení lidských zdrojů pro flexibilní pracovní dohody a práci na dálku vyžadují více než podstatné nebo případně velké revize. Firemní politiky související s řízením výkonu, kompenzací, propouštěním, dovolenými nebo propouštěním vyžadovaly nejméně revizí. Ve skutečnosti více než 50 % respondentů uvedla, že není nutná žádná nebo jen nepatrná revize.

Z dotázaných 78 % uvedlo, že se cítí většinou připraveni zvládnout otázky nebo obavy týkající se pracovních důsledků pandemie. Pokud jde o budoucnost 84 % dotázaných má pocit, že HR oddělení v jejich organizaci jsou relativně nebo velmi připraveno reagovat na budoucí rušivou událost, jako je pandemie COVID-19.

Další článek:  Firemní kultura? Jak jí tvořit, měnit, ovládat a rozvíjet.

New human resources

Může se HR transformovat samo? Rozhodně ne. Primární odpovědnost za transformaci role HR ve skutečnosti náleží majiteli nebo řediteli, ale také každému přímému manažerovi, který musí dosáhnout obchodních cílů. Důvod? Vedoucí pracovníci mají konečnou odpovědnost jak za procesy, tak za výsledky společnosti. Z toho vyplývá, že by měli být průkopníkem v plné integraci HR do skutečné práce společnosti.

Jedinou konkurenční zbraní je organizace!

Nyní zcela upřímně a pro mnoho podnikatelů a majitelů je to novinka: „Jedinou konkurenční zbraní, kterou máte, je vaše organizace.“ Dříve nebo později lze kopírovat tradiční formy konkurenceschopnosti, jako jsou snižování nákladů, automatizace, technologie, logistika a distribuce, výroba a marketování produktu nebo služby. Vše ja pak otázka akce.

Nové lidské zdroje – New human resources

V nové ekonomice bude vítězství vycházet pouze a jedině z organizačních schopností, jako je rychlost, schopnost akce, schopnost učení se a samozřejmě kompetence zaměstnanců. Úspěšnými organizacemi budou ty, které jsou schopny rychle proměnit strategii v akci.

HR a provoz

Aby však bylo uchopení nové HR úspěšné musí být skutečně svázáno s obchodními výsledky a provozem, aby šlo systematicky posoudit dopad a důležitost každé z nových iniciativ. Nelze již sedět v krásné kanceláři a tušit, jak to asi vypadá v provozu a jak se asi firmě daří v otázce motivace zaměstnance prodeje. HR je jako centrální síť organizace a role HR dostává své nové pojetí především proto, že již nic nebude jako dřív. Je třeba se s touto novou rolí HR smířit.

Další článek:  Mladá generace a role HR

HR a potřeba rozvoje morálky

Nová role souvisí i s vypořádáním se s klesající produktivitou a snižující se morálkou zaměstnanců. Nová role HR je nyní i v osvětě o příčinách nízké morálky a snižující se produktivitě zaměstnanců. Také v mých předchozích článcích, podpořených studiemi, se dočtete o tom, že morálka zaměstnanců klesá, když se lidé domnívají, že požadavky kladené na ně převyšují dostupné zdroje k uspokojení těchto požadavků. Morálka také klesá, když jsou nejasné cíle, priority jsou nesoustředěné nebo je měření výkonu nejednoznačné. To vidíme i u dnešní vlády, že?

Zdroj průzkumu: The Pennsylvania State University

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...