New human resources: měnící se lidské zdroje a organizace

300

„Jedinou konkurenční zbraní, kterou máte, je vaše organizace.“

Jak se svět práce neustále a systematicky vyvíjí, je třeba ho stále pozorovat a pružně na něj reagovat. Výzkum prováděný Centrem pro mezinárodní studia lidských zdrojů (CIHRS), výzkumným střediskem rovněž přidruženým k School of LER, zkoumá personalisty ohledně změn jejich společností a pracovních míst od začátku pandemie.

Před pandemií 47 % zaměstnanců nikdy nepracovalo z domova. Po pandemii tento počet klesl na 34 %. Počet lidí pracujících z domova pět nebo více dní v týdnu se zvýšil ze 17 % před pandemií na 44 % v současné době.

Pandemie změnila vnímání práce

Když se v rámci výzkumu zeptali na rozsah a povahu změn v jejich pracovních místech, asi 40 % odborníků v oblasti lidských zdrojů uvedlo, že jejich práce se během pandemie trochu změnila k horšímu a 9 % uvedlo velkou negativní změnu. Zajímavé je, že dalších 34 % si myslelo, že se jejich práce změnila k lepšímu.

Přečíst
Čtyři strasti a bolesti vašeho personálního marketingu

Účastníci průzkumu jako některé z faktorů uvedli změny v jejich fyzickém pracovním prostoru, jako je práce z domova nebo správa vzdálených pracovních prostorů a pracovních odpovědností, zejména pokud mají zaměstnancům poskytovat větší podporu, jako je udržení jejich angažovanosti, motivace a bezpečí, stejně jako lepší řízení absencí atd.

Revize práce na dálku

Dalším aspektem průzkumu byly změny politiky a praxe. 63 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich stávající zásady řízení lidských zdrojů pro flexibilní pracovní dohody a práci na dálku vyžadují více než podstatné nebo případně velké revize. Firemní politiky související s řízením výkonu, kompenzací, propouštěním, dovolenými nebo propouštěním vyžadovaly nejméně revizí. Ve skutečnosti více než 50 % respondentů uvedla, že není nutná žádná nebo jen nepatrná revize.

Z dotázaných 78 % uvedlo, že se cítí většinou připraveni zvládnout otázky nebo obavy týkající se pracovních důsledků pandemie. Pokud jde o budoucnost 84 % dotázaných má pocit, že HR oddělení v jejich organizaci jsou relativně nebo velmi připraveno reagovat na budoucí rušivou událost, jako je pandemie COVID-19.

Přečíst
Přichází recese trhu práce! Jak připravit vaši firmu na přicházející recesi?

New human resources

Může se HR transformovat samo? Rozhodně ne. Primární odpovědnost za transformaci role HR ve skutečnosti náleží majiteli nebo řediteli, ale také každému přímému manažerovi, který musí dosáhnout obchodních cílů. Důvod? Vedoucí pracovníci mají konečnou odpovědnost jak za procesy, tak za výsledky společnosti. Z toho vyplývá, že by měli být průkopníkem v plné integraci HR do skutečné práce společnosti.

Jedinou konkurenční zbraní je organizace!

Nyní zcela upřímně a pro mnoho podnikatelů a majitelů je to novinka: „Jedinou konkurenční zbraní, kterou máte, je vaše organizace.“ Dříve nebo později lze kopírovat tradiční formy konkurenceschopnosti, jako jsou snižování nákladů, automatizace, technologie, logistika a distribuce, výroba a marketování produktu nebo služby. Vše ja pak otázka akce.

Nové lidské zdroje – New human resources

V nové ekonomice bude vítězství vycházet pouze a jedině z organizačních schopností, jako je rychlost, schopnost akce, schopnost učení se a samozřejmě kompetence zaměstnanců. Úspěšnými organizacemi budou ty, které jsou schopny rychle proměnit strategii v akci.

HR a provoz

Aby však bylo uchopení nové HR úspěšné musí být skutečně svázáno s obchodními výsledky a provozem, aby šlo systematicky posoudit dopad a důležitost každé z nových iniciativ. Nelze již sedět v krásné kanceláři a tušit, jak to asi vypadá v provozu a jak se asi firmě daří v otázce motivace zaměstnance prodeje. HR je jako centrální síť organizace a role HR dostává své nové pojetí především proto, že již nic nebude jako dřív. Je třeba se s touto novou rolí HR smířit.

Přečíst
Proč lidé nemají HR a personalisty rádi? Nenáviděné a nemilované HR

HR a potřeba rozvoje morálky

Nová role souvisí i s vypořádáním se s klesající produktivitou a snižující se morálkou zaměstnanců. Nová role HR je nyní i v osvětě o příčinách nízké morálky a snižující se produktivitě zaměstnanců. Také v mých předchozích článcích, podpořených studiemi, se dočtete o tom, že morálka zaměstnanců klesá, když se lidé domnívají, že požadavky kladené na ně převyšují dostupné zdroje k uspokojení těchto požadavků. Morálka také klesá, když jsou nejasné cíle, priority jsou nesoustředěné nebo je měření výkonu nejednoznačné. To vidíme i u dnešní vlády, že?

Zdroj průzkumu: The Pennsylvania State University

- Reklama -
Předchozí článekBez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko…
Další článekNejlepší hormon šéfů a vítězů
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.