Než se rozhodnete pro personální audit

671

Kromě toho, že se do rozhodnutí o využití personálního auditu vydává čím dál více firem, které cítí potřebu něco podniknout v personální nebo procesní oblasti, má bohužel také tato služba svá specifika, které nelze podceňovat. Jednou z nich a tou dle mne hlavní je, výběr vhodného dodavatele personálního auditu a také samotné osoby personálního auditora.

Personální audit je řemeslo

Personální audit je zaprvé řemeslo a to takové, že jeho účelem je dělat správné věci. Součástí tohoto řemesla je za druhé objevování a poskytování správných věcí a správných řešení. Třetí a méně diskutovaná část tohoto řemesla je o vhodném definování toho, co je správné.

Institut rodinných firem

Zde se vše láme, protože definice toho, co je správné a co ne je o charakteru auditora a jeho osobnostních, mravních, morálních hodnotách, praxi, charakteru, zkušenostech atd. Je to soubor toho, co činí z jeho správného hodnocení a správného doporučení ono správné řešení.

Myšlení a postupy auditora

Moje vlastní konstruktivně auditové myšlení se několikrát vyvinulo, a to hlavně kvůli chybám, které jsem udělal a z kterých jsem se postupně nejvíce naučil. Protože jsem v posledních několika letech, stále upřesňoval definici toho, co pro mne znamená správný výstup mé práce.

Další článek:  Co takhle založit si personální agenturu?

Během tohoto procesu ujišťování, jsem si všiml tří různých typů výstupů personálního auditu u klientů, napříč různým druhem organizací. Předchozí personální audit byl udělán technicky v pořádku a byl popsán stav věci. Také jsem se setkal s verzí auditu, který něco řešil a jako nejvyšší úroveň auditu shledávám v takovém způsobu auditu, který se kouká na dopad, výstup a stav po implementaci změn. Tedy stav, kdy zjištění z auditu implementujete a následně jste schopni vidět dopad doporučených změn.

„To nejhorší, co se může v oblasti personálního auditu stát, je jeho popisnost.“

Poradci a auditoři, kteří se do tohoto oboru vydávají, začínají jako popisovači a definici jejich správného staví do úrovně, které jsou záměrně nové nebo jen proveditelné.

Personální auditor – popisovatel

Co bychom mohli zkusit z vaší auditové zprávy implementovat? Je to především povrchová práce, nemohou za to, problém se jeví jinak, dle úrovně člověka, schopností vhledu, znalostí a praxe. Jde o to především rychle věci popsat, něčeho se chytit a rotovat kolem problému, dokud management neřekne, že asi TO je ten problém, máte pravdu, ale TO je slepá ulička.

Bohužel žádné z řešení neřeší skutečnou podstatu problému. Skutečný problém není cílem popisovatele. Popisovatelé milují především stav s označením problém, moc se nemají rádi se stavem řeším váš problém anebo ještě dále, že naše řešení má nebo bude mít takový dopad. Personální auditor tohoto typu nepochopil svou úlohu a obsah mu zůstal skryt. Jsou to v drtivé většině vyhozené peníze.

Další článek:  Když firmě chybí šťáva!

Personální auditor – Řešitel

Tento druh auditora již zná řádnou stavbu problému a dokáže identifikovat a také řešit. Jediný problém je ten, že když existuje řešení, musí být také proveditelné. Řešitelé jsou však primárně zaměřeni na řízení rizika zbytečných věcí, na rozdíl od zaměření na budování velkých věcí a hlavních nosných myšlenek a celkových finálních konstrukcí.

Řešitelé proto pravidelně vytvářejí spíše průměrné výstupy, které významně nezlepšují svět firem a ani životy zaměstnanců, žádným úmyslným ani smysluplným způsobem. Máme řešení, leč odtržené od našich reálných podmínek.

Na závěr bych podotkl, že ti nejlepší z řešitelů se dostanou na nejvyšší úroveň a tou je:

Personální auditor – Vizionář

Tento druh auditorů má pro sebe nejpřísnější a nejpřesnější definici toho, co znamená dodat správný výstup, a to takový, díky kterému dosáhneme požadovaných výsledků.

Také to znamená samozřejmě řešit i skutečný problém a stavět něco, co je možné a především realizovatelné. Znamená si to modelově představit třeba na příkladu vejce, kde popisovatel je soustředěn primárně na tvar, barvu, zaoblení a drobné poškození apod. Řešitel objevuje bílek a vidí žloutek, ale tím to také končí. Vizionář ví, co se s vejcem stane, když se rozbije, zahřeje, když se kutálí a také co z něj může jednou být, tento cílový stav zná a dokáže ho správě popsat. Navíc ví, jak to správně udělat, aby se stalo, co má.

Další článek:  Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Auditor vizionář buduje stavbu problému a přichází s jeho konstruktivním řešením tak, aby podnik posunul, konstruktivně zhodnotil, snížil náklady, zlepšil prostředí lidí, zachránil lidi, prostě ví, že jeho rozhodnutí je správné, protože dokáže analyzovat stav věci nyní, aktuální možnosti a stav cílový, který je reálný a uskutečnitelný.

Vzor personálního auditora

Firmy nepotřebují obyčejné poradce, konzultanty nebo auditory, ale auditory vizionáře, ptáte se proč? Jednoduše proto, že přinášejí výsledky, které jsou základem správného myšlení a rozhodování. Jsou srozumitelné pro podnikatele, jsou uchopitelné a s jejích cílem se dokáže ztotožnit, protože mu to umožňuje jeho aktuální schopnost akce.

Auditor se schopností vize, je člověk, který buduje věci, které záměrně mění svět podnikání způsobem, jakým chce, aby se změnil. Nejlepší auditoři jsou vizionáři. Pozor na to, než se dáte do personálního auditu vaší firmy.

Photo by REVOLT
- Reklama -