Nikdy nedělejte těchto 5 chyb v náboru lidí

1222

Náborovat nejlepší lidi v regionu je velice vysokým standardem, na který aspiruje celá řada společností. Ale jak nabírat inovativní lidi bez inovativních způsobů náboru? Zde vám představím 5 chyb společností, které dělají a jak je napravit!

5 chyb v náboru zaměstnanců

1. Standardní popis práce v inzerci nikoho nezaujme!

Nevhodný nebo neúplný popis práce způsobí, že kandidát má očekávání od pozice nižší než třeba máte konkrétně vy, tedy Vaše představy se zcela rozcházejí. Toto vyvstane jako problém v momentě, pokud výkon společnosti v náboru je nižší než standard.
Popis práce je vlastně klíčovou ingrediencí, kdy se otvírá nová pracovní příležitost širšímu publiku. Při použití standardního popisu práce a jeho souhrnu v pracovní inzerci se dopustíte toho, že získáte slabší úroveň kandidátů, než kterou očekávate.
Pokud chcete z Vašeho náboru získat „Top-star“ kandidáta, musí být vaše kreativita, přesvědčování a vize na takové úrovni, aby právě tento druh kandidáta upoutala. Váš pracovní inzerát s popisem zodpovědností, náplni práce a nabídkou musí zcela vyčnívat nad inzeráty Vaší konkurence!

TIP:  Věnujte čas svým lidem!

2. Používáte standardní metody jak přilákat kandidáty? To nestačí!

Spousta společností používá velice šikovné techniky jak realizovat nábor nových zaměstnanců. Je také obecně známo, že ti nejlepší kandidáti nenavštěvují portál jobs.cz nebo práce.cz nebo se nechají bombardovat inmaily od náborářů z LinkedInu, aby mohli zareagovat na některou ze skvělých nabídek. Získat top-star kandidáta není jednoduché. Je k tomu třeba vytvořit speciální kampaň, která ho musí zaujmout. Kampaň musí reprezentovat kulturu společnosti a její hodnoty, dokonalý popis pozice s několika skvělými variantami prezentace a především kandidát je něco jako persona. Je nutné znát místa, které navštěvuje, jeho zájmy a celou řadu dalších detailů, na které potom svou kampaň cílíte.

3. Používáním standardního procesu náboru také bohužel neohromíte!

Náborový proces ve většině společností zahrnuje několik individuálních interview směřující k vyčerpání kandidátů a nemožnou komunikace mezi členy týmu. Nebo, ještě horší verze je, pokud celé rozhodnutí o náboru, tedy volbu uchazeče, ponecháte zcela na jednom člověku.
Také používáte ty ohrané otázky: „Proč bychom měli zaměstnat právě Vás“ a ještě lepší, „Jaké jsou Vaše slabiny“.
Celá řada uchazečů by mohl odrecitovat 10 „nejlepších“ otázek u interview. Také si je určitě řada z Vás nastudovala a jak na ně co nejlépe odpovědět. Tyto zdroje jsou k dispozici na třeba google.com. Tradiční náborové otázky dělají interview rychlejší a snažší, ale neumožňují identifikaci těch správných kandidátů. Interview by nemělo pomoci v otázce, zda-li může kandidát dělat tuhle práci, ale zda-li ji bude dělat skvěle. Myslete netradičním způsobem a použijte radikálně jiné techniky k náboru do Vašeho týmu. Pohovorujte skrze vlastnosti, kompetence a osobní stimulaci k práci a Vaší společnosti.

TIP:  Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

4. Shoduje se kandidát s kulturou vaší společnosti?

Jedno z velkých selhání v náboru je nedostatečná identifikace vhodného kandidáta, který zapadá do Vaší firemní kultury. Vaše kultura společnosti, její hodnoty demonstrují, jak pracují Vaši zaměstnanci, jak myslí Vaše týmy a jakou představu mají Vaši manažeři, vlastníci. Je to určité DNA Vaši firmy. Pokud otázky směřující u interview nezahrnují i identifikaci shody s Vaší kulturou obvykle ani nezaznamenáte, zdali zde nějaká shoda existuje. Vytvořte speciální situace (reakce a chování) u interview, které odhalí právě tuto shodu s Vaší firemní kulturou.

5. Agenturní najímání pracovníků občas pomůže, ale…

Outcoursing zaměstnanců Vašeho týmu třetí stranou, není ruku v ruce s kulturou společnosti a je to taková Vaše „ruská ruleta“. Ano někdy to funguje, v průmyslu a výrobě, při velkém výkyvu ve výrobě a v případě celé řady dalších situací, ale tato volba Vám neumožní získat do týmu ty nejlepší hráče. Určitý druh tlaku na pokrytí otevřených pozici často vede k rozhodnutím, vzít každého kdo se ukáže. Nyní již skončil čas náboru nízkého standardu kandidátů. Musíme Vaši úroveň náboru zvednout. Hledejte jednoduché a kreativní způsoby náboru, trénujte je a rozvíjejte, budujte pozitivní kulturu Vaší společnosti a budujte vztahy se spolehlivými a loajálními zaměstnanci.

- Reklama -