Nikomu se nezavděčíte

Nelze se všem zavděčit

Pojďme se zamyslet třeba nad tématem školení. Klient si objedná školení s tím, že by rád něco probral a pošle seznam témat. Když školení připravuji, a to je totiž často ten základní problém, připravuji ho podle svého nejlepšího svědomí, znalostí, inteligence, praxe atd., zkrátka připravuji, dle mne, dobrý a hodnotný obsah, ale… Problém u školení je ten, že je to pouze mé subjektivní vnímání toho, co je nejvhodnější proškolit, a tak nastává problém. Z 15 lidí je 8-10 spokojených, 2-3 neví o čem bylo a 1-2 jsou naštvaní, že se neprobralo to, co mělo.

Armstrong chápe proces školení rozvoje manažerských kompetencí jako anticipující, reagující a motivační. Čili takový, aby manažeři byli schopni přispívat k plnění podnikových cílů, řešit nové situace a ochotu zlepšovat vlastní úroveň kompetencí.

- Reklama -Institut rodinných firem

Drucker, který dokonce tvrdil, že rozvoj je vždy rozvojem sebe sama. Nic by nemělo být pro podnik absurdnější než přijmout odpovědnost za rozvoj člověka. Odpovědnost spočívá na jednotlivci, jeho schopnostech a jeho úsilí.

Další článek:  Všem hledačům osobního rozvoje

Proč se nelze zavděčit

Především proto, že školení nejsou a snad ani být nemohou komplexními návody na tu či onu problematiku, nemohou být hlubokým vhledem pro problematiky, a navíc nemohou vše procvičit a probrat na 100 %. Jako ve škole je třeba, aby student/ klient dál pracoval s tématem, obdržel tip na literaturu a případně školitel/ mentor/ manažer ho dále v problematice rozvíjel. Nemůžeme přeci očekávat, že na nějaké téma stačí 6 nebo 12 hodin času, když je navíc v místnosti i 20 lidí. Nakonec a možná bohudík, že jsem na to přišel a vnitřně si zpracoval. Smířil jsem se s tím, že se nemohu zavděčit všem.

Zajímavá je studie, která se zabývá tím, proč se školením v České republice nedaří. Důvody neúspěchu firemních vzdělávacích aktivit:

 • 58 % Neexistence ocenění dovedností získaných školením.
 • 55 % Nedostatek času k uskutečnění programu.
 • 53 % Pracovní prostředí nepodporuje znalosti a dovednosti získané školením.
 • 47 % Nedostatečná motivace účastníků.
 • 40 % Nepřesná analýza vzdělávacích potřeb.
 • 35 % Změna vzdělávacích potřeb po uskutečnění školení.
 • 30 % Vedení organizace nepodporuje školicí program.
 • 21 % Nedostatečné financování školicího programu.
Další článek:  Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko...

Inspirace od Bati

Baťovo heslo znělo: „Nezdar = dobrý učitel“ a znamená učení se ze zkušenosti, které vyžaduje spojení mezi aktivitou, myšlením a sebereflexí. Při výchově byly mladým lidem u Bati vštěpovány zejména zásady:

 • Dosáhnout těsného propojení teorie a praxe.
 • Vypěstovat kladný vztah ke každé práci.
 • Osvojit si návyky pracovní disciplíny.
 • Vypěstovat vědomí odpovědnosti za svěřenou práci.
 • Osvojit si důkladně potřebný rozsah teoretických vědomostí a odborných dovedností.
 • Pochopit tvorbu hodnot a také to, jak se tyto hodnoty vytvářejí.

Možná by toto vše stačilo k tomu, aby se firemní vzdělávání vydalo správným směrem.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podcast: „Jako poradce rodinných firem jsem v neustálém konfliktu“

V mém podcastu na podnicast jsem vyprávěl, co je interim management, jak zaměstnanci vnímají interim manažera, jak vnímám dnešní rodinné firmy a s jakými problémy...

Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko…

Podíval jsem se na aktuální klesající data vývoje počtu podnikatelů a živnostníků a na studie potřeb dovedností firem od roku 2021 a dále. Scénář...

MOKOBUKO to nedokázal a jak je na tom společnost dnes?

Tak nejdříve a hned na úvod tohle super slovo „MOKOBUKO“, jedná se o „Morální Kodex Budovatele Komunismu“ a představoval celkem dvanáct ideologických principů, které...

Když chcete podnikat a nevíte jak na to?

Začít s podnikáním vyžaduje vždy velkou míru odhodlání a víru v sebe sama. Víru v to, že dokážu obstát v náročném konkurenčním prostředí. Víru...

Moje neradostná a neoptimistická vize roku 2021. Kapitalismus umírá

Ekonomická paralýza, pozastavení výrob, zastavení pracovních činností na rozsáhlých územích, to vše je ve své podstatě začátek vážné ekonomické krize. Čím dál více ve...

Zvládneme tuhle krizi? Konec nezávislého podnikání v Čechách

Nejdříve se pojďme podívat na to, jaké krize v Evropě a světě už máme za sebou. Mezi lety 1970 a 2008 došlo již celkem ke...

Někdy je opravdu těžké být expert!

Co myslíte? Je těžké být expert! Já myslím, že celkem vyčerpávající. Mohu všechno, jsem totiž expert! Kdo je to expert? Expert či expertka označuje člověka, která má...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální komunikaci posledních týdnů a měsíců. Jsem přesvědčen, že se média opakovaně pokouší o něco, co...

Všem hledačům osobního rozvoje

Tolik se nám toho vyrojí hned začátkem roku. Silná hesla, zaručená řešení, klíče k čemukoli, přelomové afirmace, klepání na čelo, převratné moderní metody a postupy...

Nejnovější články

Kdo je personální auditor

Personální auditor se zabývá realizací personálního auditu a může...

Kdo je HR interim manager

Je zkušený manažer s dlouhodobou praxí a zároveň specialista v oboru...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Top články týdne

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak na změnu kariéry?

Změna kariéry a náplně práce je pro některé natolik...

Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Aktivně spolupracující, sdílející a pomáhající zaměstnanci, zkrátka zaměstnanci, kteří...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Nikomu se nezavděčíteJen tak dál...:)