Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti potřebovat takové vedoucí pracovníky, kteří dokážou dobře pracovat v různých režimech.

Mám na mysli režimy, které se vzájemně propojují, ale kladou vyšší požadavky na manažerskou práci.

  • Spolupráce, ale nemyslím pouze klasickou týmovou spolupráce, ale bude také o budování společného porozumění, vztahů a důvěry.
  • Kreativita, která vyžaduje schopnost vést brainstorming, integrovat znalosti a sdílené učení, pro které je zásadní důvěra a společně strávený čas v bezpečném a nestresujícím prostředí.
  • Spojení, které vyžaduje delší dobu osobního kontaktu, aby se rozvinulo vzájemné porozumění, posílily normy a vybudovala společná identita podniku nebo jakékoli organizace.
  • Věrnost, pramenící ze společného smyslu pro cíl a pocitu, že jste součástí nějaké komunity, a z možností dlouhodobého profesního růstu.

Nové manažerské role

Existují zejména nové čtyři role, které budou muset vedoucí pracovníci zastávat, když se budou přizpůsobovat řízení pracovních sil v následujících letech. Některé se překrývají, jiné doplňují, ale přesto budou vyžadovat od dnešních manažerů nové soubory dovedností a postojů.

Další článek:  Moderní řízení a jin jang management

Manažer – průvodce

Jedná se o roli vedoucího týmu, která je většinou převzata aktivně, aniž by byla společností vždy definována. Manažer zajišťuje sdílení plánů, rozhodnutí, informací a úspěchů za účelem koordinace a motivace členů týmu. Je to podporovatel tzv. „dobře namazaného stroje“, řekl bych. Dobré stanovování cílů, jednoduché plánování, rozhodování, koordinaci práce a sledování pokroku, udržování spojení, rozvoj důvěry a angažovanosti členů týmu.

Manažer – podněcovač

Tento typ manažera stimuluje a usnadňuje spolupráci, podněcuje kreativitu a inovace ve firmě, vytváří společnou kulturu. Aby toho dosáhl, musí tento manažer systematicky budovat důvěru a vytvářet prostředí bezpečí. To mu umožňuje vést hodnotný dialog a podporovat tvůrčí konflikty, nemyslím ty škodlivé a toxické osobnostní střety, ale ty, které vznikají při tvorbě nápadů a řešení.

Manažer – stabilizátor

Efektivní hraní této manažerské role vyžaduje vysokou míru emoční inteligence a schopnost nastolit rovnováhu mezi projevováním empatie a povzbuzováním lidí, aby cíleně překračovali své hranice. Pokud je stabilizace týmu prováděna dobře, může posílit vazby, stejně jako angažovanost a produktivitu.

Manažer – ovlivňovač

Tato role vyžaduje, aby vedoucí obhajovali své týmy navenek. Vyžaduje, aby vedoucí zajišťovali týmové zdroje, využívali informační zdroje, informovali o dosažených úspěších a budovali důvěru s kolegy a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami. Role ovlivňovače vyžaduje dovednosti v oblasti prezentace, vyjednávání, ovlivňování a přesvědčování.

Další článek:  Proč manažeři selhávají? Co mají společného neúspěšní manažeři?

Hlavním tématem spojujícím všechny čtyři role je potřeba, aby vedoucí pracovníci budovali a udržovali vazby a důvěru. Posilování důvěry se projevuje v každé z rolí odlišným způsobem.

Facilitace a emoční inteligence

Vedoucí pracovníci si musí uvědomit, že při plnění těchto čtyř rolí mohou sami potřebovat pomoc, aby svým týmům poskytli podporu. Většina vedoucích pracovníků je již zběhlá v roli dirigenta, protože vyžaduje mnoho tradičních manažerských a vůdčích dovedností, jako je monitorování, delegování, rozhodování, motivování atd. Naproti tomu tyto nové role vyžadují odlišné soubory dovedností a postojů. Zde mám na mysli zejména facilitační dovednosti, která má komunikaci učinit zejména jasnou, srozumitelnou, efektivní, konstruktivní a především nekonfliktní, dále také rozvinutou emoční inteligenci a pokoru.

Všechny tyto čtyři nové manažerské role poskytují rámec pro efektivitu vedení v post-pandemickém světě práce.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože...

Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

Celkem 3 tis. zaměstnanců se v aktuálním průzkumu rozhodlo sdílet skutečné pocity o svých manažerech a manažerkách. Co by jejich manažeři mohli udělat pro...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na pracovišti u dnešních zaměstnanců historicky nejvyšší. Podle nedávného výzkumu společností Gallup a MetLife se však...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás