DomůKariéra | CareerObjevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cesta

Objevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cesta

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

O Tao jsem již psal v předchozím článku, je to sice déle, ale k tématu Tao mě to prostě stále táhne. Nyní mám pro vás další pohled na filozofii Tao a manažerské práce, a to díky knize „The Tao of Leadership“. Samotné Tao sice objevíte až při hlubší vnitřní práci, ale jeho hluboký a přesahující princip vás může provázat a inspirovat vaši manažerskou praxí již nyní.

Tao manažerský přístup

Každý manažer dnes již ví, že hledání toho nejlepšího přístupu k tomuto poslání je někdy běh na delší trať. Také hodně manažerů si je dnes vědomo, že každé období našeho života vyžaduje volbu jiného přístupu, dokonce každá doba vyžaduje jiný a každá lokalita a národnost také. Nalezení zlatého manažerského středu je někdy náročné. Může tedy existovat takový manažer, který bude úspěšný v nejrůznějších firmách, kulturách nebo zemích. Ano, může, protože bude uplatňovat jediný správný přístup.

„Moudrý člověk dosáhne velikosti tak, že o ni neusiluje.“ — Lao-c‘

Existuje však jakýsi lídry osvědčený manažerský přístup a téma uchopení správného manažerského řízení. Možná mu někdo může říkat měkký, možná někdo hodící se do jiné doby a s jinými lidmi. Já si myslím, že je to obecně platný a vhodný přístup, je to především přístup dlouhodobý, zodpovědný, nesobecký a neegoistický a je to především přístup středu, tedy vyvážený a moudrý.

Co je Tao?

Tao znamená především „Jak“. Jak se věci dějí, jak vše pracuje. Tao nelze definovat, neboť je obsaženo ve všem. Tao je principem. Tím, že známe Tao, víme, jak se vše děje.

Hlavní role manažera Tao

Jedinou prací manažera, uplatňující Tao ve své manažerské práci, je podporovat proces a vyjasňovat konflikty. Zakládá se na praktickém rozumu a tradiční moudrosti. Nejdokonalejší postup je ten, že reagujeme přímo na to, co se děje teď kolem nás. Manažer Tao slouží ostatním a je relativně bez žádostí, a dokonce se zdá být bezbranný, je spokojen s málem. Manažer Tao je tichý a přemýšlivý, hledá obyčejné, prosté a přirozené.

Další článek:  Nová služba: Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Tento přístup manažera má pak následující benefity:

 • Kdo dává, dostane.
 • Vzdáváš-li se sám/sama sebe, získáváš více.
 • Když se cítíš nejvíce zničen, začneš vzrůstat.
 • Když si nic nepřeješ, buď si jist, že něco velkého je na cestě k tobě.

Tao manažerský cíl

Možná to pro vás bude složitější na představu, ale cílem kariéry a života manažera, je poznat svůj střed. Manažer, který zná svůj střed a základ, může pracovat s chybujícími lidmi a v kritických situacích, aniž by způsobil nějaké škody. Zachovat rozvahu uprostřed zmatené a složité situace. Nepodléhá změnám nálad. Je stále ve svém středu, je v dokonalé rovnováze. Takový manažer na vlně polarity neutíká ano do silně ženské polarity a ani silně mužské polarity.

„Vím, za čím stojím a proč: to je mít střed.“

Pojem střed je definován jako stabilita, protože kolem středu se neustále hýbá polarita, které má buď pól jin nebo jang, myšleno jako ženská a mužská energie. A proto:

 • Nesobeckost nám dává střed.
 • Střed vytváří řád.
 • Tam kde je řád, nezbývá mnoho vykonat.

Otevřenost manažera Tao

Moudrý manažer si všímá všeho, co se kolem děje. Tím se jeho skupina stane více otevřenou všem možnostem chování. Takový manažer nepředstírá, že je něčím mimořádným, nemluví o ostatních za jejich zády a neztrácí čas tím, že hledá teorie.

Egocentrismus, manažer dobře zná a drží ho pod svou kontrolou, tím se stává více schopným. Osvícený manažer pracuje pro druhé a nikoli pouze pro sebe. Dobrý manažer vzrůstá a vytrvá dlouho, a to proto, že povyšuje prospěch všech nad svůj vlastní.

„Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci. Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami.“ — Lao-c‘

Další článek:  Kariéra dle TAO – rovnováha pracovního života

Tao manažerská moudrost

Moudrý manažer připraví vše pro dobrou práci a pak nechá i ostatní, aby měli svůj podíl. Takový manažer nepotřebuje uznání za to, co bylo vykonáno, jenom pro sebe a netouží po slávě. Právě umírněné ego poukazuje na moudrost manažera Tao.

Tao vůdce je schopen sloužit: je vnímavý, ústupný a následuje. Vibrace členů skupiny jsou tvůrčí a vedou, vůdce je pouze následuje. Ale krátce pote je transformováno vědomí členů skupiny a jejich vibrace jsou upevněny. Tao manažer stále sleduje vibrace svých členů a stará se o pole týmu.

Manažer bez předsudků

Jak se stát manažerem bez předsudků? Stačí následovat několik následujících pouček:

 • Jsou vaše vlastní konflikty vyřešeny?
 • Dokážete být laskavý ke všem stranám a vést skupinu, aniž byste ji vládl/a?
 • Jste vnímavý/á a otevřený/á za každých okolností?
 • Zvládnete učit ostatní cestou podporování jejich rozvoje?
 • Zůstanete klidný/á tváří tvář strachu nebo touze?

Pokud ano, jste manažerem bez předsudků.

Tao v týmu – pole skupiny – Tao skupina

Řeč a skutky lidí v týmu utváří události. Ty dávají skupině formu a obsah. Začíná se definovat něco, čemu říkáme pole skupiny. Manažer se stará o pole této skupiny a o jeho celkovou polaritu. Je pak středem, onou stabilitou, to z něj dělá manažera Tao – je středem tohoto pole. V tomto významu musí manažer stále pracovat a střežit svůj střed.

Dobře fungující tým není bitevním polem pro ega. Vždy bude docházet ke konfliktům, ale tuto energii je třeba přetavit na tvůrčí sílu. Jakmile manažer ztratí schopnost vnímat, jak se vše děje, hádky a strach začnou ničit skupinové pole a měnit vibrace. Péče o pole je hlavním týmovým zadáním. Moudrý manažer vytváří vhodné klima pro skupinu. Dobré vůdcovství znamená – méně konat a více být.

Polarita firem – polarita organizací

Jsem asi jediný v České republice, kdo na toto téma nahlíží z pohledu Tao. S tímto pohledem nad fungování samotné společnosti a firem pracuji již dlouhou dobu. Sleduji hlavní náboj organizace a úroveň vědomí na které se organizace zrovna nachází. Pokud se organizace drží kolem středu má vyhráno a roste, pokud se nachází na okraji těchto polarit brzy upadá. Souvisí s tím téma hloubky managementu.

„Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“ — Lao-c‘

Manažerská hloubka

Aby se manažer mohl stát hlubokým, musí se vzdát svého sobectví. Vzdát se veškerého úsilí stát se perfektním, bohatým, být zajištěn nebo obdivován – nebránit se tomu, že práce na naší hloubce je přímo úměrná opouštěním těch povrchních věcí na nahoře. Taková snaha o udržení toho všeho pouze omezuje. Jednejte vždy ve prospěch celku. Tím, že pomáháte ostatním, pomáháte také sobě. Nezasahujte tam, kde to není nutné. Méně moudří manažeři jsou hodně činní, hodně mluví. Ti nejhorší používají strach, aby přemohli odpor skupiny.

„Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtějí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.“ — Lao-c‘

Manažer není nakloněn jedné nebo druhé osobě, zatímco jednu odmítá a s druhou spolupracuje. Manažer není majitelem lidí, nekontroluje jejich život. Manažerské mistroství není záležitostí vítězství. Moudrý manažer není sběratelem úspěchů.

Další článek:  Nebojte se stát S.O.S.

S manažerskou hloubkou jdou tři vůdcovi kvality:

 • Soucit se všemi žijícími tvory.
 • Jednoduchost a střídmost v materiálních věcech.
 • Smysl pro rovnost a skromnost.

„Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.“ — Lao-c‘

 

Na závěr

Schopnost být jemným, dělá vůdce vůdcem. Zde je paradox: to, co je jemné – je silné. Za svou praxi jsem poznal různé kolektivy a organizace. Ty „plná ega“ se rozpadly jako první, ty „plné strachu“ selhaly ještě dříve, ty „naslouchající“ pracují a rostou dodnes. Jakou cestou se vaše organizace vydá je zcela na vás. Tao je tedy cesta…

„Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe!“ — Lao-c‘

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Jste impostor? Máte syndrom podvodníka? Pozor na impostor syndrom

Impostor nebo imposter syndrom označuje vnitřní zkušenost a jakési...

Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Objevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cestaO Tao jsem již psal v předchozím článku, je to sice déle, ale k tématu Tao mě to prostě stále táhne. Nyní mám pro vás další pohled na filozofii Tao a manažerské práce, a to díky knize „The Tao of Leadership“. Samotné Tao sice objevíte až...