Objevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cesta

O Tao jsem již psal v předchozím článku, je to sice déle, ale k tématu Tao mě to prostě stále táhne. Nyní mám pro vás další pohled na filozofii Tao a manažerské práce, a to díky knize „The Tao of Leadership“. Samotné Tao sice objevíte až při hlubší vnitřní práci, ale jeho hluboký a přesahující princip vás může provázat a inspirovat vaši manažerskou praxí již nyní.

Tao manažerský přístup

Každý manažer dnes již ví, že hledání toho nejlepšího přístupu k tomuto poslání je někdy běh na delší trať. Také hodně manažerů si je dnes vědomo, že každé období našeho života vyžaduje volbu jiného přístupu, dokonce každá doba vyžaduje jiný a každá lokalita a národnost také. Nalezení zlatého manažerského středu je někdy náročné. Může tedy existovat takový manažer, který bude úspěšný v nejrůznějších firmách, kulturách nebo zemích. Ano, může, protože bude uplatňovat jediný správný přístup.

„Moudrý člověk dosáhne velikosti tak, že o ni neusiluje.“ — Lao-c‘

Existuje však jakýsi lídry osvědčený manažerský přístup a téma uchopení správného manažerského řízení. Možná mu někdo může říkat měkký, možná někdo hodící se do jiné doby a s jinými lidmi. Já si myslím, že je to obecně platný a vhodný přístup, je to především přístup dlouhodobý, zodpovědný, nesobecký a neegoistický a je to především přístup středu, tedy vyvážený a moudrý.

Co je Tao?

Tao znamená především „Jak“. Jak se věci dějí, jak vše pracuje. Tao nelze definovat, neboť je obsaženo ve všem. Tao je principem. Tím, že známe Tao, víme, jak se vše děje.

Hlavní role manažera Tao

Jedinou prací manažera, uplatňující Tao ve své manažerské práci, je podporovat proces a vyjasňovat konflikty. Zakládá se na praktickém rozumu a tradiční moudrosti. Nejdokonalejší postup je ten, že reagujeme přímo na to, co se děje teď kolem nás. Manažer Tao slouží ostatním a je relativně bez žádostí, a dokonce se zdá být bezbranný, je spokojen s málem. Manažer Tao je tichý a přemýšlivý, hledá obyčejné, prosté a přirozené.

Další článek:  Kariéra ve 21. století

Tento přístup manažera má pak následující benefity:

 • Kdo dává, dostane.
 • Vzdáváš-li se sám/sama sebe, získáváš více.
 • Když se cítíš nejvíce zničen, začneš vzrůstat.
 • Když si nic nepřeješ, buď si jist, že něco velkého je na cestě k tobě.

Tao manažerský cíl

Možná to pro vás bude složitější na představu, ale cílem kariéry a života manažera, je poznat svůj střed. Manažer, který zná svůj střed a základ, může pracovat s chybujícími lidmi a v kritických situacích, aniž by způsobil nějaké škody. Zachovat rozvahu uprostřed zmatené a složité situace. Nepodléhá změnám nálad. Je stále ve svém středu, je v dokonalé rovnováze. Takový manažer na vlně polarity neutíká ano do silně ženské polarity a ani silně mužské polarity.

„Vím, za čím stojím a proč: to je mít střed.“

Pojem střed je definován jako stabilita, protože kolem středu se neustále hýbá polarita, které má buď pól jin nebo jang, myšleno jako ženská a mužská energie. A proto:

 • Nesobeckost nám dává střed.
 • Střed vytváří řád.
 • Tam kde je řád, nezbývá mnoho vykonat.

Otevřenost manažera Tao

Moudrý manažer si všímá všeho, co se kolem děje. Tím se jeho skupina stane více otevřenou všem možnostem chování. Takový manažer nepředstírá, že je něčím mimořádným, nemluví o ostatních za jejich zády a neztrácí čas tím, že hledá teorie.

Egocentrismus, manažer dobře zná a drží ho pod svou kontrolou, tím se stává více schopným. Osvícený manažer pracuje pro druhé a nikoli pouze pro sebe. Dobrý manažer vzrůstá a vytrvá dlouho, a to proto, že povyšuje prospěch všech nad svůj vlastní.

„Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci. Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami.“ — Lao-c‘

Další článek:  Vlog s číslem 1 | Držte mi palce

Tao manažerská moudrost

Moudrý manažer připraví vše pro dobrou práci a pak nechá i ostatní, aby měli svůj podíl. Takový manažer nepotřebuje uznání za to, co bylo vykonáno, jenom pro sebe a netouží po slávě. Právě umírněné ego poukazuje na moudrost manažera Tao.

Tao vůdce je schopen sloužit: je vnímavý, ústupný a následuje. Vibrace členů skupiny jsou tvůrčí a vedou, vůdce je pouze následuje. Ale krátce pote je transformováno vědomí členů skupiny a jejich vibrace jsou upevněny. Tao manažer stále sleduje vibrace svých členů a stará se o pole týmu.

Manažer bez předsudků

Jak se stát manažerem bez předsudků? Stačí následovat několik následujících pouček:

 • Jsou vaše vlastní konflikty vyřešeny?
 • Dokážete být laskavý ke všem stranám a vést skupinu, aniž byste ji vládl/a?
 • Jste vnímavý/á a otevřený/á za každých okolností?
 • Zvládnete učit ostatní cestou podporování jejich rozvoje?
 • Zůstanete klidný/á tváří tvář strachu nebo touze?

Pokud ano, jste manažerem bez předsudků.

Tao v týmu – pole skupiny – Tao skupina

Řeč a skutky lidí v týmu utváří události. Ty dávají skupině formu a obsah. Začíná se definovat něco, čemu říkáme pole skupiny. Manažer se stará o pole této skupiny a o jeho celkovou polaritu. Je pak středem, onou stabilitou, to z něj dělá manažera Tao – je středem tohoto pole. V tomto významu musí manažer stále pracovat a střežit svůj střed.

Dobře fungující tým není bitevním polem pro ega. Vždy bude docházet ke konfliktům, ale tuto energii je třeba přetavit na tvůrčí sílu. Jakmile manažer ztratí schopnost vnímat, jak se vše děje, hádky a strach začnou ničit skupinové pole a měnit vibrace. Péče o pole je hlavním týmovým zadáním. Moudrý manažer vytváří vhodné klima pro skupinu. Dobré vůdcovství znamená – méně konat a více být.

Polarita firem – polarita organizací

Jsem asi jediný v České republice, kdo na toto téma nahlíží z pohledu Tao. S tímto pohledem nad fungování samotné společnosti a firem pracuji již dlouhou dobu. Sleduji hlavní náboj organizace a úroveň vědomí na které se organizace zrovna nachází. Pokud se organizace drží kolem středu má vyhráno a roste, pokud se nachází na okraji těchto polarit brzy upadá. Souvisí s tím téma hloubky managementu.

„Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“ — Lao-c‘

Manažerská hloubka

Aby se manažer mohl stát hlubokým, musí se vzdát svého sobectví. Vzdát se veškerého úsilí stát se perfektním, bohatým, být zajištěn nebo obdivován – nebránit se tomu, že práce na naší hloubce je přímo úměrná opouštěním těch povrchních věcí na nahoře. Taková snaha o udržení toho všeho pouze omezuje. Jednejte vždy ve prospěch celku. Tím, že pomáháte ostatním, pomáháte také sobě. Nezasahujte tam, kde to není nutné. Méně moudří manažeři jsou hodně činní, hodně mluví. Ti nejhorší používají strach, aby přemohli odpor skupiny.

„Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtějí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.“ — Lao-c‘

Manažer není nakloněn jedné nebo druhé osobě, zatímco jednu odmítá a s druhou spolupracuje. Manažer není majitelem lidí, nekontroluje jejich život. Manažerské mistroství není záležitostí vítězství. Moudrý manažer není sběratelem úspěchů.

Další článek:  12 základních pilířů úspěšného kariérního růstu

S manažerskou hloubkou jdou tři vůdcovi kvality:

 • Soucit se všemi žijícími tvory.
 • Jednoduchost a střídmost v materiálních věcech.
 • Smysl pro rovnost a skromnost.

„Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.“ — Lao-c‘

 

Na závěr

Schopnost být jemným, dělá vůdce vůdcem. Zde je paradox: to, co je jemné – je silné. Za svou praxi jsem poznal různé kolektivy a organizace. Ty „plná ega“ se rozpadly jako první, ty „plné strachu“ selhaly ještě dříve, ty „naslouchající“ pracují a rostou dodnes. Jakou cestou se vaše organizace vydá je zcela na vás. Tao je tedy cesta…

„Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe!“ — Lao-c‘

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

O Tao jsem již psal v předchozím článku, je to sice déle, ale k tématu Tao mě to prostě stále táhne. Nyní mám pro vás další pohled na filozofii Tao a manažerské práce, a to díky knize „The Tao of Leadership“. Samotné Tao sice objevíte až...Objevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cesta