DomůKariéra | CareerObjevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cesta

Objevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cesta

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

O Tao jsem již psal v předchozím článku, je to sice déle, ale k tématu Tao mě to prostě stále táhne. Nyní mám pro vás další pohled na filozofii Tao a manažerské práce, a to díky knize „The Tao of Leadership“. Samotné Tao sice objevíte až při hlubší vnitřní práci, ale jeho hluboký a přesahující princip vás může provázat a inspirovat vaši manažerskou praxí již nyní.

Tao manažerský přístup

Každý manažer dnes již ví, že hledání toho nejlepšího přístupu k tomuto poslání je někdy běh na delší trať. Také hodně manažerů si je dnes vědomo, že každé období našeho života vyžaduje volbu jiného přístupu, dokonce každá doba vyžaduje jiný a každá lokalita a národnost také. Nalezení zlatého manažerského středu je někdy náročné. Může tedy existovat takový manažer, který bude úspěšný v nejrůznějších firmách, kulturách nebo zemích. Ano, může, protože bude uplatňovat jediný správný přístup.

„Moudrý člověk dosáhne velikosti tak, že o ni neusiluje.“ — Lao-c‘

Existuje však jakýsi lídry osvědčený manažerský přístup a téma uchopení správného manažerského řízení. Možná mu někdo může říkat měkký, možná někdo hodící se do jiné doby a s jinými lidmi. Já si myslím, že je to obecně platný a vhodný přístup, je to především přístup dlouhodobý, zodpovědný, nesobecký a neegoistický a je to především přístup středu, tedy vyvážený a moudrý.

Co je Tao?

Tao znamená především „Jak“. Jak se věci dějí, jak vše pracuje. Tao nelze definovat, neboť je obsaženo ve všem. Tao je principem. Tím, že známe Tao, víme, jak se vše děje.

Hlavní role manažera Tao

Jedinou prací manažera, uplatňující Tao ve své manažerské práci, je podporovat proces a vyjasňovat konflikty. Zakládá se na praktickém rozumu a tradiční moudrosti. Nejdokonalejší postup je ten, že reagujeme přímo na to, co se děje teď kolem nás. Manažer Tao slouží ostatním a je relativně bez žádostí, a dokonce se zdá být bezbranný, je spokojen s málem. Manažer Tao je tichý a přemýšlivý, hledá obyčejné, prosté a přirozené.

Další článek:  Velká témata našeho života

Tento přístup manažera má pak následující benefity:

 • Kdo dává, dostane.
 • Vzdáváš-li se sám/sama sebe, získáváš více.
 • Když se cítíš nejvíce zničen, začneš vzrůstat.
 • Když si nic nepřeješ, buď si jist, že něco velkého je na cestě k tobě.

Tao manažerský cíl

Možná to pro vás bude složitější na představu, ale cílem kariéry a života manažera, je poznat svůj střed. Manažer, který zná svůj střed a základ, může pracovat s chybujícími lidmi a v kritických situacích, aniž by způsobil nějaké škody. Zachovat rozvahu uprostřed zmatené a složité situace. Nepodléhá změnám nálad. Je stále ve svém středu, je v dokonalé rovnováze. Takový manažer na vlně polarity neutíká ano do silně ženské polarity a ani silně mužské polarity.

„Vím, za čím stojím a proč: to je mít střed.“

Pojem střed je definován jako stabilita, protože kolem středu se neustále hýbá polarita, které má buď pól jin nebo jang, myšleno jako ženská a mužská energie. A proto:

 • Nesobeckost nám dává střed.
 • Střed vytváří řád.
 • Tam kde je řád, nezbývá mnoho vykonat.

Otevřenost manažera Tao

Moudrý manažer si všímá všeho, co se kolem děje. Tím se jeho skupina stane více otevřenou všem možnostem chování. Takový manažer nepředstírá, že je něčím mimořádným, nemluví o ostatních za jejich zády a neztrácí čas tím, že hledá teorie.

Egocentrismus, manažer dobře zná a drží ho pod svou kontrolou, tím se stává více schopným. Osvícený manažer pracuje pro druhé a nikoli pouze pro sebe. Dobrý manažer vzrůstá a vytrvá dlouho, a to proto, že povyšuje prospěch všech nad svůj vlastní.

„Dobrý vůdce je nejlepší v případě, že si lidé sotva uvědomují jeho existenci. Když takový vůdce, který málo mluví, dokončí svou práci a dosáhne svého cíle, řeknou: Tohle jsme udělali sami.“ — Lao-c‘

Další článek:  Vyjednáváme o mzdě a povýšení

Tao manažerská moudrost

Moudrý manažer připraví vše pro dobrou práci a pak nechá i ostatní, aby měli svůj podíl. Takový manažer nepotřebuje uznání za to, co bylo vykonáno, jenom pro sebe a netouží po slávě. Právě umírněné ego poukazuje na moudrost manažera Tao.

Tao vůdce je schopen sloužit: je vnímavý, ústupný a následuje. Vibrace členů skupiny jsou tvůrčí a vedou, vůdce je pouze následuje. Ale krátce pote je transformováno vědomí členů skupiny a jejich vibrace jsou upevněny. Tao manažer stále sleduje vibrace svých členů a stará se o pole týmu.

Manažer bez předsudků

Jak se stát manažerem bez předsudků? Stačí následovat několik následujících pouček:

 • Jsou vaše vlastní konflikty vyřešeny?
 • Dokážete být laskavý ke všem stranám a vést skupinu, aniž byste ji vládl/a?
 • Jste vnímavý/á a otevřený/á za každých okolností?
 • Zvládnete učit ostatní cestou podporování jejich rozvoje?
 • Zůstanete klidný/á tváří tvář strachu nebo touze?

Pokud ano, jste manažerem bez předsudků.

Tao v týmu – pole skupiny – Tao skupina

Řeč a skutky lidí v týmu utváří události. Ty dávají skupině formu a obsah. Začíná se definovat něco, čemu říkáme pole skupiny. Manažer se stará o pole této skupiny a o jeho celkovou polaritu. Je pak středem, onou stabilitou, to z něj dělá manažera Tao – je středem tohoto pole. V tomto významu musí manažer stále pracovat a střežit svůj střed.

Dobře fungující tým není bitevním polem pro ega. Vždy bude docházet ke konfliktům, ale tuto energii je třeba přetavit na tvůrčí sílu. Jakmile manažer ztratí schopnost vnímat, jak se vše děje, hádky a strach začnou ničit skupinové pole a měnit vibrace. Péče o pole je hlavním týmovým zadáním. Moudrý manažer vytváří vhodné klima pro skupinu. Dobré vůdcovství znamená – méně konat a více být.

Polarita firem – polarita organizací

Jsem asi jediný v České republice, kdo na toto téma nahlíží z pohledu Tao. S tímto pohledem nad fungování samotné společnosti a firem pracuji již dlouhou dobu. Sleduji hlavní náboj organizace a úroveň vědomí na které se organizace zrovna nachází. Pokud se organizace drží kolem středu má vyhráno a roste, pokud se nachází na okraji těchto polarit brzy upadá. Souvisí s tím téma hloubky managementu.

„Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu.“ — Lao-c‘

Manažerská hloubka

Aby se manažer mohl stát hlubokým, musí se vzdát svého sobectví. Vzdát se veškerého úsilí stát se perfektním, bohatým, být zajištěn nebo obdivován – nebránit se tomu, že práce na naší hloubce je přímo úměrná opouštěním těch povrchních věcí na nahoře. Taková snaha o udržení toho všeho pouze omezuje. Jednejte vždy ve prospěch celku. Tím, že pomáháte ostatním, pomáháte také sobě. Nezasahujte tam, kde to není nutné. Méně moudří manažeři jsou hodně činní, hodně mluví. Ti nejhorší používají strach, aby přemohli odpor skupiny.

„Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtějí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.“ — Lao-c‘

Manažer není nakloněn jedné nebo druhé osobě, zatímco jednu odmítá a s druhou spolupracuje. Manažer není majitelem lidí, nekontroluje jejich život. Manažerské mistroství není záležitostí vítězství. Moudrý manažer není sběratelem úspěchů.

Další článek:  Jsme lidé a ne roboti!

S manažerskou hloubkou jdou tři vůdcovi kvality:

 • Soucit se všemi žijícími tvory.
 • Jednoduchost a střídmost v materiálních věcech.
 • Smysl pro rovnost a skromnost.

„Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.“ — Lao-c‘

 

Na závěr

Schopnost být jemným, dělá vůdce vůdcem. Zde je paradox: to, co je jemné – je silné. Za svou praxi jsem poznal různé kolektivy a organizace. Ty „plná ega“ se rozpadly jako první, ty „plné strachu“ selhaly ještě dříve, ty „naslouchající“ pracují a rostou dodnes. Jakou cestou se vaše organizace vydá je zcela na vás. Tao je tedy cesta…

„Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe!“ — Lao-c‘

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Jaké měkké dovednosti hledají personalisté?

Když se ucházíte o zaměstnání, můžete svůj životopis optimalizovat mnoha způsoby. Můžete se podívat do nabídky a zjistit, kde jsou priority zaměstnavatele. Pokud jde...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nebojte se stát S.O.S.

Nejdříve si asi každý dá z titulku dohromady, že bych mohl udělat článek o tom, jak zachraňuji firmy – SOS - „Save our souls“,...

Potřebujete udělat změnu? Jak dosáhnout změny

Když se potkávám s majiteli po nějaké době od našeho posledního konzultačního setkání je občas cítit pocit, že je zde něco ve vzduchu, něco na...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Jak se připravit na pracovní pohovor s Billem Gatesem?

Být na pohovoru s Billem Gatesem je nepochybně snem...

Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Když Achilleus zemřel po zásahu Paridova šípu do své...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Neumíte to s lidmi? Neumíte komunikovat!

Jak často se ve své manažerské praxi potkáváte se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Objevte v sobě manažera Tao. Tao manažerská cestaO Tao jsem již psal v předchozím článku, je to sice déle, ale k tématu Tao mě to prostě stále táhne. Nyní mám pro vás další pohled na filozofii Tao a manažerské práce, a to díky knize „The Tao of Leadership“. Samotné Tao sice objevíte až...