Obsah vítězí! Obsahový marketing pro nábor nových zaměstnanců?

732

Většina inzertních portálů, ale i kariérních stránek dnes bohužel obstarává pouze „Nízko visící ovoce“, a to kandidáty, kteří chtějí aktivně reagovat na pracovní inzerci. Portály spoléhají ve vyhledávání konkrétních značek, klíčových slov inzercí práce a reklam a doufají, že se kandidáti aktivně zapojí do této hry, ale s tím je konec. Doba se změnila a je třeba podniknout další kroky k úspěšnému personálnímu růstu firem.

Cesta kandidáta má celkem čtyři fáze:

  1. Povědomí: Tato etapa je celá o přilákání pozornosti uchazečů, které neznáte.
  2. Zájem: Musíme uchazeči nabídnout něco, co povzbudí jeho zájem, aby se chtěl dozvědět něco více o nás.
  3. Zvažování: Když se vám podaří překonat námitky nebo pochybnosti kandidáta a vyvíjíte aktivity, aby se zapojil do další komunikace.
  4. Jednání: Zjednodušte celý proces a realizujete kroky, podnikněte akci.

Obsahový marketing pro kandidáty a zaměstnance

Z důvodu toho, že chceme získat nejlepší kandidáty, nikoli a pouze kandidáty, musíme v obsahovém marketingu pracovat se všemi čtyřmi etapami tohoto procesu. Tento náborový trychtýř je toho důkazem. Budovat kvalitní obsah, sdílet ho a podnítit zájem.

TIP:  Špatný nábor zaměstnanců vás přijde na statisíce, nevěříte?

Když se uchazeč dostane do rozhodovací fáze, musí mít dostatek informací a atraktivního obsahu ke svému finálnímu rozhodnutí. Když se uchazeč rozhodne, nestačí nám pouze jeho reakce, ale i pozitivní reference dalším potenciálním uchazečům.

Obsahový marketing v náboru

Obsah je král, obsah vítězí!

- Reklama -