DomůKariéra | CareerVybarvěte si svého manažera. Barevná diagnostika

Vybarvěte si svého manažera. Barevná diagnostika

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Protože obecně nemám rád články, které s neopírají o nějaká ověřená data, statistiky nebo studie, rád bych doplnil mé předchozí téma o další zajímavé informace. Již z mého přechozího článku a odkazu studií je zřejmé, že barvy působí na lidské city, a proto na ně také reagují mnohem silněji lidé, o nichž se dá říct, že jsou citově více založení.

Obor psychologie dokáže vše podrobnější popsat, a tak již německý psychiatr Ernst Kretschmer, který se zabýval typologií, rozdělil lidi z pohledu vnímání barev na dvě skupiny, a to na cyklotýmy a schizotýmy. Pozor nesouvisí s cyklistikou…

Cyklotýmové a schizotýmové

Cyklotýmové jsou otevření lidé, snadno podléhající citům, pocitům a náladám svým a svého okolí. Vůči barvám jsou mnohem citlivější než ostatní. Z barev preferují především žlutou a červenou.

Schizotýmové jsou suší systematici, které barvitost světa znervózňuje a své city také neustále kontrolují. Bohužel pro ně, ze svého světa vnímají pouze tvary. Pokud si mají vybrat barvu, vyberou si obvykle odstíny chladné a také modrou nebo zelenou.

Aby to Ernst neměl tak jednoduché, Carl Gustav Jung přišel také se svým pohledem na tuto problematiku. Jeho typologický systém z pohledu vnímání je rozdělen na extroverty a introverty.

Extroverti a introverti

Extroverti zaměření na vnější svět preferují barvy teplé, jako jsou žluté a červené, oproti introvertům, kteří preferují zelenou a modrou. Extroverti, v rámci testů, vycházejí ve svých odpovědích především z barev, oproti introvertům, kteří se soustřeďují především na tvar.

Barva a psychologie

Hermann Rorschach využil souvislostí mezi barvami a lidskými pocity ve svém testu, který je dnes nejpopulárnějším. Skládá se z deseti skvrn. Kápnutím černého nebo barevného inkoustu na bílý papír, přeložením pak vznikne zajímavý útvar, který má různé symbolické významy.

Upřímně skvrny dokážou představovat v naší mysli téměř cokoli. Rorschach zjistil, že čím více se zkoumaná osoba nechá unést především barvitostí skvrn, tím více se ve svém jednání a ve svém životě řídí pocity a city.

Dalším a pro mě již více známým autorem dalšího způsobu pojetí vnímání barev je Max Lüscher, který pracoval se systémem barevných karet. Čtyři základní odstíny, tmavomodrá, tmavá zeleň, oranžovočervená, světle žlutá a pomocné barvy, jako jsou žlutá, fialová, hnědá a šedá.

Osobní diagnostika dle barev

Dle Maxe Lüschera představují čtyři základní barvy, ony čtyři základní lidské potřeby. Modrá pro klid a spokojenost, zelená pro sebeuplatnění, červená představuje činnost a žlutá naději. Testovaná osoba pak řadí barvy k sobě, dle oblíbenosti a vlastních sympatií. Dle sestavy karet a pořadí se určuje profil osoby.

Další článek:  Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

Profil vychází z významu čtyř základních barev versus čtyř základních variací sebecitu, které se vzájemně propojují a vytvářejí onen harmonický celek. Lüscher říká, že čtyřbarevný člověk při svém prožívání, myšlení a jednání vychází ze čtyř variant sebecitu: Sebeúcta – zelená, sebedůvěra – červená, spokojenost – modrá a vnitřní svoboda – žlutá.

Existuje i velký test, který se skládá ze 7 barevných tabulek a 73 barevných polí sestavených z 25 barev. Mezi těmito poli pak osoba provede 43 voleb barev. Lüscher tvrdil, že tento barevný test může odhalit několik věcí o jednotlivci. To zahrnovalo jejich rozsah schopnosti komunikovat, vydržet stres a schopnost plnit profesionální nebo osobní úkoly. Barevný test může také měřit celkový stav člověka, jinými slovy, měřit, jak naše psychologické zdraví ovlivňuje naše fyzické zdraví. Preference u lidí jsou různé, liší se dle pohlaví, ale ledacos napoví.

Preference barev dle pohlaví v %

Barva

Modrá

Červená

Zelená

Žlutá

Oranžová

Fialová

Hnědá

Černá

Bílá

Šedá

Atd.

Muž

18,5

19,2

17,8

12,2

11,1

6,1

6,3

6,1

2

0,7

Atd.

Žena

22

15,6

14,8

13,2

8,7

8,5

7,7

5,8

2

1,7

Atd.

 

Psychologie barev

Žlutá

Povzbuzuje, osvobozuje, uvolňuje, působí vesele a otevřeně, vytváří harmonii. Tato barva představuje velkou spontánnost a je také aktivní barvou, hesla jako vyšetřovací a výstřední k ní patří také. Preference u člověka u této barvy jsou originalita, očekávání a radost. Žluté dávají přednost lidé, kteří hledají změněné a osvobozující poměry. Tato barva zastupuje radostnou a nezatíženou komunikaci a dětský optimismus. Důvtip, pohyblivost, velkorysost, otevřenost, ledabylost, lehkost a lehkomyslnost, čilost a neklid.

Žlutá je barva slunce a symbolem dne, kdy se naši předkové mohli volně pohybovat, lovit nebo hledat nové území. Žlutá znamená radost a svobodu. Je to nejjasnější barva v testu. Elementárním cílem je žít s nadějí a veselostí.

Žlutá barva zvyšuje puls a dech. Představuje potřebu a očekávání štěstí tím, že se osvobodíme od všeho, co je břemenem, utiskuje nebo potlačuje jednotlivce. Toto se děje prostřednictvím hledání změn, dobrodružství, těšení na budoucnost a péčí o budoucnost. Žlutá je spojována s extraverzí a energií. Žlutá barva označuje touhu člověka po vývoji, s nímž je spojen pocit naděje a radosti. S ohledem na svůj psychický vliv vyvolává žlutá pocit uvolnění, který signalizuje, že se osvobozuje od problémů a omezení.

Oranžová

Vyvolává pocit radosti, slunce, teplo, zlato, úroda a bohatství.

Zelená

Tato barva představuje pružnost vůle včetně prvků vytrvalosti, přírody, pasivity, nízké sebeúcty a odolnosti vůči změnám. Zelená barva znamená pocit vlastní důstojnosti, důležitosti a citlivosti vůči pocitům ostatních lidí. Vyjadřuje tendenci zapůsobit na ostatní, autoritu a vytrvalost při realizaci svých cílů a ideálů.

Je to symbol sebevědomí a soustředění se na intelektuální otázky. Je spojena s pocitem hrdosti a jejím cílem je dosáhnout toho, co člověk chce. Různé odstíny zelené barvy naznačují různé postoje lidí k sobě.

Zelená světle – představuje chlad, vlhko, ticho, rostlinná říše, působí přirozeně, ale někdy jedovatě.

Zelená tmavě – přátelská, dává pocit bezpeční, naděje, uklidňuje a chrání.

Modrá

Tato barva vyvolává velkou hloubku pocitu, evokuje klid, něhu, lásku, spokojenost a náklonnost. Ustupuje všem barvám, je vzdálená. Je také barvou vyjadřující naději, má silný duchovní obsah. Čím je modrá světlejší, vnímáme jí jako mladší a nezatíženou. Tmavomodrá je spojená s úzkostmi a obavami, také však může odkrývat klid a rozvážnost. Její nejzákladnější cíl je spokojenost.

Modrá barva, první ze všech, symbolizuje nejzákladnější fyziologickou potřebu člověka, kterou je potřeba klidu. Je to barva odpočinku, relaxace a fyziologického snížení krevního tlaku. V psychologickém smyslu se jedná o pocit psychologické a fyzické saturace a bezpečí. Při pohledu na modrou barvu se jednotlivec uklidňuje, jeho krevní tlak a frekvence dýchání se snižují. V případě únavy a vyčerpání roste preference pro modrou barvu.

Modrá také symbolizuje pocit pouta s okolním světem a připoutanost k tradici. Vyjadřuje pocit lásky a oddanosti a naznačuje atmosféru vzájemné důvěry.

Modrá tmavě – barva dálek, hloubky oceánu, smutku a někdy rozjímání, je klidná a vážná.

Modrá světle – Obloha, vzduch, ticho, touha, je přívětivá.

Červená

Je prudká, energická, spojená s ohněm, krví, láskou, ale také hlukem a nebezpečím.  Tato síla vůle barvy představuje osobnost, která je agresivnější, autonomnější, konkurenceschopnější a operativnější. Mezi další aspekty osobnosti patří nadvláda, touha a vzrušení. Vitalita je nejlépe vyjádřena červenou barvou.

Červená je barva psychomotorické stimulace, velké síly, touhy a autonomního jednání. Motivuje energii jednotlivce k jednání a zvyšuje dýchání a krevní tlak. Stimuluje člověka k úspěšné akci, sportu nebo boji. Malé sympatie k červené barvě může být způsobena špatným zdravím nebo fyzickým či mentálním vyčerpáním.

Fialová

Je vznešená, hrdá, spravedlivá a důstojná. Tato barva představuje identifikaci a drží přání, nerealistické touhy o kouzlu a okouzlení. Fialová barva je výsledkem smíchání červené a modré a zachovává vlastnosti obou barev. Z pohledu psychologie to znamená kombinaci postoje výherní a intenzivní zkušenosti s postojem porozumění a pocitu problémů ostatních lidí.

Je to reprezentativní barva pro identifikaci v rámci pocitů, zejména erotických zkušeností a intuitivního porozumění. Jednotlivec, který dává přednost této barvě, chce vstoupit do magického připoutání ke svému prostředí. Chce být okouzlen, ale také chce okouzlit ostatní a chce, aby ho ostatní fascinovali. Může to souviset s omezenou schopností rozhodovat se nebo s nedostatkem pocitu odpovědnosti.

Spojení mezi výběrem fialové a zvýšenou hormonální aktivitou bylo zaznamenáno např. těhotné ženy často preferují tuto barvu. Ke zvýšení intenzity fialové barvy může dojít v případě dlouhotrvajících úzkostí, šoků nebo traumatických událostí, které se vyskytly v dětství. Fialovou barvu také často preferují mladí lidé, pro které jsou světy stále magickým místem.

Fialová tmavě – tajemná, melancholická, osobitá, náročná a neklidná.

Fialová světle – melancholie, barva magie, začarovaná, rozpolcená.

Hnědá

Je solidní a vážná, ale také barva jistoty a pořádku, mlčenlivá a střízlivá, tuto barvu preferují lidé pohodlní, unavení a vyčerpaní. Tato barva se vztahuje k tělesným smyslům, a navíc její umístění ve vašich preferencích může naznačovat stav vašeho těla. Například čím vyšší, tím lepší je stav. Hnědá barva je směsí tmavě žluté a červené. Tato barva představuje potřeby těla. Základním významem této barvy je pocit bezpečí vyplývající z naplnění potřeb těla a také vášeň pro pohodlí prožité smysly.

Šedá

Je smutná barva, představa pokory, ale také chudoby a netečnosti. Ten, kdo ji v testu klade do popředí se bojí cokoli o sobě prozradit, je to alibista. Tato barva není ani světlá, ani tmavá, takže představuje neúčast a skrytí. Šedá barva je neutrální, není tmavá ani jasná a nehraje roli psychologických podnětů. Je to hranice mezi protiklady. Jeho charakteristický charakter je nezasahování.

Bílá

Je barvou čistoty a nevinnost, je nejistá a neurčitá. Nicota, smrt, ale také zlé tajemství, vzdor a protest. Ten, kdo klade tuto barvu do popředí ukazuje na nějaký svůj vnitřní konflikt. Toto je negace barvy, a proto představuje odříkání a konečné odevzdání se vzdání. Černá barva symbolizuje hranici, za kterou není nic. Je to nejtmavší barva, kterou lidé preferují v obtížné situaci. Vyjadřuje negaci, rezignaci a nutnost přijmout konečné rozhodnutí. Je to barva pro-testu a vzpoury.

Jak jste se vybarvili?

I Lüscher má samozřejmě své kritiky. Jedním z kritických pohledů je ten, že tento test vyvolává Barnumův efekt. To znamená, že by se popisy osobnosti jednotlivce mohly zdát šité na míru, ale ve skutečnosti jsou příliš obecné a vágní. Myslím, že každá diagnostika by měla být doplňkem k hodnocení kandidáta, ale neměla by na něm být postavena anebo mít rozhodující vliv pro rozhodování.

Barevný test je především diagnostická technika, která umožňuje testovanému nebo testujícímu poznat další část člověka sebe sama. Poskytuje nám cenné informace o vnímání a fungování v různých sférách. Dobré sebepoznání je základem pro zavedení změn do různých situací a životních podmínek. Test poskytuje informace nebo náměty, které jsou velmi užitečné pro nalezení strategie pro řešení některých životních situací, díky nimž je pro testovaného obtížné vést plný a pohodlný život. Kdo se zkoumá nezlobí…😊

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Jaké měkké dovednosti hledají personalisté?

Když se ucházíte o zaměstnání, můžete svůj životopis optimalizovat mnoha způsoby. Můžete se podívat do nabídky a zjistit, kde jsou priority zaměstnavatele. Pokud jde...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nebojte se stát S.O.S.

Nejdříve si asi každý dá z titulku dohromady, že bych mohl udělat článek o tom, jak zachraňuji firmy – SOS - „Save our souls“,...

Potřebujete udělat změnu? Jak dosáhnout změny

Když se potkávám s majiteli po nějaké době od našeho posledního konzultačního setkání je občas cítit pocit, že je zde něco ve vzduchu, něco na...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Jak se připravit na pracovní pohovor s Billem Gatesem?

Být na pohovoru s Billem Gatesem je nepochybně snem...

Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Když Achilleus zemřel po zásahu Paridova šípu do své...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Neumíte to s lidmi? Neumíte komunikovat!

Jak často se ve své manažerské praxi potkáváte se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...