Osobní značka = značka na celý život

68

„Nebojte se ukázat světu své skutečné já, autenticita je jádrem úspěchu vaší osobní značky“ – Petr Kmošek.

Osobní značka je forma, jakou se propagujete, to je v tom širším slova smyslu. Je to takový váš mix osobnosti, charakteru, chování, ale i zkušeností a dovedností. Klasická osobní značka pak přísluší každému, kdo vstupuje do interakce s kýmkoli od kolektivu, zaměstnavatele po úřad. Oproti tomu profesionální osobní značka jde ještě dále. Jedná se již o propojení osoby a podnikání v jeden celek.

Proč jde profesionální osobní značka dále, protože zde přebírá větší odpovědnost, rizika a závazek. Každá osobní značka má jiný počáteční bod, některé jsou již díky podnikání rodičů zaběhlé a automaticky mají již danou dynamiku, některé je třeba tvořit od samého začátku, každá má svůj půvab. Osobní značka je taková forma smlouvy mezi vámi a světem kolem vás. Je to potvrzení, důvěra, dohoda, závazek a to dlouhodobý.

Institut rodinných firem

„Z podnikatelského pohledu je otázkou především to, zda je něčí osobní značka dostatečně silná, aby byla pro člověka a vlastně celý trh smysluplná“ – Petr Kmošek

Jak si vybudovat osobní značku

Vytvoření osobní značky vyžaduje rozsáhlou sebereflexi a sebepozorování, pokud má mít značka dobré základy musí být silné. Povrchnost, mělkost, rychlost do tvorby značky nepatří. Silné stránky, skutečné a ověřitelné, prokazatelné dovednosti. Jakmile jednou vstoupíte na trh se svou osobní značkou, jste neustále zkoušeni, zdali obstojíte. Výzva za výzvou, zkouška důvěry, ověření dovedností, překonání překážek. Za úspěšnou osobní značkou kromě trpělivosti, pokoře, neustálému seberozvoji a sebereflexi stojí nad tím vším vaše poslání a hodnoty, na kterých osobní značku stavíte dlouhodobě.

Co/kdo stojí za osobní značkou

Pro tvorbu osobní značky je důležité přizvat profesionály, značně zrychlí proces její tvorby a dalšího rozvoje, předejde se tak problémům a pomůže předejít rychlému pohasnutí vůle v tvorbě osobní značky, případně zcela zhasnutí záměru její tvorby. Nikdo totiž není specialista na vše, každý je v něčem unikátní a profesionál.

Další článek:  Školení 13.2.2018 | Tvoříte svou osobní značku-brand | Osobní brand z 0 na 100

Jaké jsou klíčové prvky osobní značky

Takovým základním manuálem tvorby osobní značky je několik oblasti, začněme u její zapamatovatelnosti, kritérium by mělo být splněno u všech prvků. Smysluplnost, která pomáhá posílit všechny typy asociací. Obliba značky, vždy přispívá k zapamatovatelnosti prvků a zlepšuje image značky. Přenosnost, u některých prvků značky může být omezená. Adaptabilita, kromě samotného názvu značky by měly být všechny prvky dobře adaptabilní. Nezapomínejte na možnost ochrany, současná právní situace přispívá k dobré ochraně všech prvků značky.

Osobní značka = značka na celý život

Jak říkají buddhisti: „nic není trvalé…“

Osobní značka není něco, co byste mohli získat a nechat si to na celý život. Abyste získali silnou osobní značku, musíte tvrdě pracovat, ale to je pouze krok jedna. Musíte i nadále tvrdě pracovat na udržení této silné osobní značky a na jejím růstu. Často vidím rychle rostoucí osobní značky vezoucí se na vlně momentu, dočasné oblibě, sociální bublině, které záhy velice rychle upadají.

„Můj respekt vždy budou mít takové osobní značky, které zde vidíte úspěšně růst 10 nebo klidně 20 let“ – Petr Kmošek

Co je důležité pro osobní značku?

Je třeba mix věcí, začal bych tím, kam se značkou směřuji na zaměstnavatele nebo do oblasti C2C, B2C nebo B2B, případně B2G, následně positioningem a také příběhem osobní značky, následně zvládnutím designu, cenotvorbou a vztahem se zákazníkem. Nemusím, jak jsem již psal v úvodu zmiňovat to, aby osobní značka byla dostatečně silná, aby byla pro člověka a vlastně celý trh smysluplná.

Za každou z těchto skupin oblastí se skrývá kupa práce. To, co je důležitější na samém začátku je definice poslání, které by mělo realistické, konkrétní, založené na výrazné kvalitě a motivující. Aby osobní značka mohla fungovat dlouhodobě měla by se stát autoritou. Autoritu považuji za jakýsi druhý nejvyšší stupeň úrovně osobní značky, nejvyšším je pak mistroství, tedy osobní značka je na takovém vrcholu, že již nemá pro sebe v oboru žádného konkurenta a je považována za to nejlepší, co na trhu v daném oboru existuje.

Další článek:  Úžasná týmová práce

Online je pouze prostředím, pro online přítomnost značky, ale některé tento prostor vůbec nepotřebují, jejich zvuk se šíří sám o sobě, na základě zkušenosti zákazníka. To, že máte web nic neznamená. Web je mrtvá schránka, jsou jich miliony a brzy zapadnou v jeho hlubinách. Pokud ale chcete, aby web byl tím kanálem musíte mít strategii, v jejímž čele bude obsah a bude směřován tak, aby byl kanálem pro zdroj příjmů a pro šíření obsahu značky. Zde pak dává smysl hledat cesty, jak dělat web úspěšný v rozvoji osobní značky.

Proč budovat osobní značku?

Myslím, že toto téma je v rovině filozofie, vlastně proč se vydat na tak složitou cestu. Pokud se zaměříme na trh práce, je zřejmé, že dobrý osobní brand je zárukou získání dobrého pracovního místa a pravděpodobně i dlouhodobého růstu kariéry.

Z pohledu podnikání, je to cesta o naplnění našich představ, o řemesle, o nějakých aktivitách, projektech, podnikatelských záměrech, inovacích, zlepšení, podpory atd. snad nezapomenu na žádnou oblast. Je tu ale oblast i představy jiné kariéry, kariéry samostatné, svobodné, zodpovědné, rizikové a možná nejisté, ale stojí za volbu.

Aniž by si to dnešní majitelé s.r.o. nebo a.s. uvědomovali, tak na začátku řada z nich poctivě a trpělivě budovala osobní značku, kterou pak následně překlopila do jiné podoby, jako vyústění nějaké podnikatelské cesty.

Já vnímám osobní značky podnikatele jako cestu, jako proces neustálého vývoje, hledání, rozvoje, učení se, zkoušení, ale i slepých uliček, zklamání, ztrát a úzkosti, ale aby to nebylo jen negativní, tak i úspěšných projektů, loajálních zákazníků, respektu, podpory a důvěry a třeba i dlouhodobé tvorby bohatství.

Jak uspět s osobní značkou?

Myslím si, že nyní není období, kde by docházelo k významným růstovým pohybům na trhu práce a v podnikatelském sektoru, při nezaměstnanosti kolem 3 % a v některých regionech i méně a poměrně nejisté době, hodně končícím podnikatelům je trh spíše ochlazený. Tato situace se může ale rapidně změnit v následujících dvou letech, kde budou nepochybně opět vznikat nové příležitosti a sním i nové osobní značky.

Další článek:  Stay Hungry. Stay Foolish | Buďte hladoví, buďte blázniví.

Jak učinit osobní značku konkurenceschopnou?

Jeden poněkud syrovější je příklad z příručky kariérního poradce, kdy si představíte smuteční hostinu po vašem pohřbu, a vy jste takovou malou muškou a posloucháte pozvané hosty, co o vás říkají. Co by asi o vás řekli, jak vás vnímali, jak hodnotili vaši práci, váš život, zkrátka taková silná introspekce.

Hodně pomáhá představa zaměření se na to, aby vaše osobní značka něco na straně klienta nebo zaměstnavatele řešila. To, co druhá strana postrádá, co potřebuje, co by ráda nakoupila atd. 

Pojďme, ale k ověřeným postupům, jedním z nich je vytvořit audit osobní značky a její SWOT analýzu. Auditem osobní značky se rozumí komplexní a detailní rozbor značky s cílem zjistit, jak je značka viděna v současné situaci a jak bychom ji chtěli změnit v budoucnu. SWOT analýza pak představuje strategický nástroj, který nám pomůže lépe poznat vše kolem značky a zjistit čím se odlišuje. Předejít případnému neúspěchu, zkrátit čas pro start značky, vyvarovat se v dlouhodobém horizontu problémům a nesnázím.

SWOT analýza osobní značky ukáže značku doslova jako nahou, to pomůže zjistit, na co se zaměřit, co rozvíjet a je to další doplňkový nástroj pro tvorbu osobní značky.“ – Petr Kmošek

Čeho se vyvarovat při tvorbě osobní značky?

Nic neuspěchat. Neřešit povrchnosti. Řešit strategii, plán, kroky, definovat akci, zapojit selský rozum a být k sobě znatelně pragmatičtí. Na dnešním trhu lze uspět dvěma cestami, jednou je dělat věci levně než ostatní, druhou je dělat věci významně jinak. Druhou cestu doporučuji spíš. Nenahlížejte na tvorbu osobní značky jako na něco na pár měsíců, klidně její budování vnímejte v desetiletém horizontu, teprve pak jí dáte patřičnou péči.

S čím vám pomůžu při tvorbě vaší značky?

Nejčastěji pracuji formou konzultace, v některých případech formou dlouhodobějšího projektu. Klient si objedná konzultaci a já mentoruji tvorbu jeho osobní značky, tento způsob se jeví jako nejefektivnější, je měřitelný a cíle si definujeme po absolvování strategických kroků. V rámci další tvorby spolupracuji se specialisty z různých agentur.

- Reklama -