DomůKrizový management | Crisis managementPandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem si řekl, že jsem vlastně takový „Otvírač Pandořiných firemních skříněk“ a tato role není samozřejmě vždy příjemná. To, co pak firmě k další etapě její růstu zbývá je ona naděje, na dně této skříňky. Naděje, že se ze své situace skutečně dostanou.

Pandořina skříňka firmy

Bohové jí dali jméno Pandóra  – Anesidóra, to znamená „Obdarovaná všemi dary“ a dali ji bohaté a velkorysé dary – bohyně Athéna ji naučila ženským pracím, Afrodíté jí vdechla milostnou touhu, Hermés ji obdaroval svůdností, lstí a lží, jiní bohové jí propůjčili krásu, líbeznost a svůdnost. Mezi dary byly však i takové, kterých se bohové pro jejich zhoubnost rádi zbavili. Všechny dary byly dobře uzavřeny v pevné skříňce.

Bůh Hermés ji dovedl na zem a nabízel ji za ženu Prométheovi, ten však odmítl. I svého bratra Epiméthea varoval, aby nebral všechno, co bohové dávají. Ale Epimétheus neposlechl a vzal si ji za ženu. Netrvalo dlouho a Pandóra splnila příkaz bohů: otevřela skříňku, všechny ty bědy, svízele a nemoci se rozletěly do světa. Pandóra víko skříňky rychle zavřela, ale to už v ní na samém dně zůstala jedině naděje.

Odkaz tohoto mýtu přetrvává do dnešních časů, Pandořina skříňka zůstává symbolem zhoubného daru a uvolněného zla. Zdroj: wikipedie

Firmy a jejich stav

Firmy se nacházejí vždy v nějaké etapě svého života. V různých firmách je skřínka menší a není tak napěchovaná tím negativním, v některých firmách již byla otevřena a některé firmy teprve svou Pandořinu skříňku objevují.

Další článek:  Chcete mít práci v roce 2030? Co zničí pandemie nebo roboti?

Nepochybně to co uteče z této skříňky jsou často ty měkké věci, které ve firmách tak často řešíme. Jsou jimi strach, boj, hněv, agrese, smutek, apatie, znechucení, únik a útěk, nenaplněné očekávání atd.

Úrovně Pandořiny skříňky

Jaká asi bude skřínka té vaší firmy? Jakou úroveň vědomí bude vaše organizace mít. S čím se nejvíce potýkáte, bojujete, co a kdo vás reprezentuje? Čtěte dále…

Stud

Firma na této úrovni prochází těžkou zkouškou. Většinový pohled této organizace je odsuzující a negativní. Firma je nepružná a sebeobviňující se. Manažeři se obviňují navzájem a sledují především své vlastní zájmy. Cílová stanice této firmy je konec, vše k tomu směřuje a není cesty zpět, pouze malá naděje. Celková nálada je poraženecká a chystá se postupně opustit trh, v kterém roky úspěšně působila. Bohužel se v organizaci nenachází nikdo, kdo by byl schopen vývoj zvrátit.

Vina

Specifika této organizace je hledání nenávisti a viny všude kde to lze. Firma těžce uvízlá v minulosti, bezmocná k nějaké změně, neustále lpící na své historické pozici v oboru. Jednání této firmy uvnitř je často zlomyslné a kruté, přezíravé a trestající. Management se předvádí, odmítá převzít odpovědnost, je chamtivý a pomstychtivý. Zní to hodně silně? Mezi čtenáři, ale určitě taková firma bude existovat.

Apatie

Krizová situace této firmy je také zjevná, je to lenost. Tváří se beznadějně, bezmocně, ve firmě panuje lenost a pohodlnost. Firma není schopná převzít vlastní odpovědnost za stav, ve kterém se nachází. Rigidita, nepružnost, pasivita, sebelítost. Podléhání lžím a nepravdám, neustálé vršení výmluv. Neschopnost managementu cokoli změnit.

Smutek

Tento druh organizace žije v minulosti, ostatně podobně, jako předchozí úrovně. Opuštění svých pozic vůči konkurenci je vnímáno jako významná ztráta. Zdroj této ztráty je vnímán spíše vně než uvnitř. Majitel cítí prázdnotu, rád by se vrátil v čase zpět, ale to již nelze, žije z minulosti a také čerpá z minulosti, pociťuje smutek – ztrátu. Management pak usiluje o sympatie za každou cenu. Vyhýbá se zodpovědnosti, a především kontrole své práce. Popírá skutečný stav firmy.

Další článek:  Pozor na růžovou práci. Jednou vaši firmu zlikviduje!

Strach

Většina firem v období krize, pandemie a po ní. Panika, přehnané reakce, vše vyžaduje maximální pozornost. Velké představy o zkáze a zániku – nejistá budoucnost. Všude jsou nepřátelé – hledá se útočiště, obrané mechanismy, eskalace konfliktů mezi managementem. Managment přechází do role vlastní ochrany, strach o vlastní pozici. Vzrušení z nebezpečí – odolávat, pak se zase bránit, a nakonec vyhnout se zodpovědnosti. Neustálá projekce ztráty – peníze, majetek, jistoty, pozice atd.

Touha

Významně vyšší úroveň, než je tomu u předchozích úrovní. Firma touží po síle, úspěchu, slávě, bohatství. Všude rezonuje vzrušení. Chtít dominovat, ovládat, vlastnit, tvrdohlavě a agresivně získat pozice konkurence. Potřeba naplnění pocitu „Být velkou firmou“. Management chce změnit svět, a především svět dobýt. Manažeři musí mít to, co považují za důležité pro sebe, pro svůj úspěch, nadřazenost, působit nápadně, chlubit se a získat slávu.

Hněv

Bohužel sláva se nedostavila. Pozice nebyly získány. Úspěch a velikost nepřišla. Kdo za to může? Je třeba někoho potrestat, najít viníka. Majitel očerňuje ostatní. Vše se dramatizuje, všichni jsou podráždění, je třeba zastrašit ty, co znají viníka. Management se sebeospravedlňuje, snaží se vše uvést do klidu, získat podporu pro další kroky. Emocionalita se zklidňuje, ale lekce z touhy již proběhla.

Pýcha

Po předchozím poučení z úrovně hněvu se podařilo situaci opět zvládnout a firma opět roste. Opět se ukazuje potřeba majitele získat obdiv a důležitost, být pyšný na to co zvládnul a jak v roli majitele obstál. Management má o to větší potřebu prosazovat svůj názor a svou práci považovat za výjimečnou a výhradní. Nikdo netuší, že další etapa pádu se opět blíží.  Firma klade ještě větší důraz na to být atraktivní a exkluzivní. Jak na úspěch se zdá být receptem této firmy.

Další článek:  Představa krystalizace

Zde se firma nachází na důležitém bodě. Cesta až sem byla náročná, a ne každá organizace se do tohoto bodu dostane. Jsou dvě cesty z tohoto místa. Cesta zpět a možná i níž a cesta k odvaze, pochopení tohoto emočního kola, jako místa odkud není úniku, získání odvahy. Pokud se firma má posunout musí toho uvnitř sebe hodně přehodnotit.

Odvaha

Odvaha znamená ochotu zkoušet nové věci a zabývat se ranami osudu. Na této úrovni zplnomocnění je majitel schopen vyrovnat se s příležitostmi života a efektivně je řešit. Odvaha přináší vnitřní sebevědomí a větší smysl pro osobní sílu, protože není závislá na vnějších faktorech či výsledcích.

Volba ve prospěch integrity firmy a vnitřní poctivosti je odměňující a vždy posilující. Vzniká větší smysl pro vnitřní svobodu v důsledku osvobození od viny a strachu. Tato úroveň organizace má tendenci být sebeposilující v důsledku vnitřní rovnováhy, sladění s integritou a pravdou a s úspěšným fungováním.

Její vnitřní diktát je „zůstat na kurzu“ jako loď, držet přímý směr v dočasných vlivech na vlnách života. Nižší emoce stále mohou čas od času vybuchnout a vyžadují korekci, ale nyní jsou více nevítané než žádané a oceňované. Management realizuje silný záměr, odhodlání s pomocí inspirace může přinést úspěch i přes předchozí neúspěchy. To ukazuje na vnitřní schopnost statečnosti a odvahy, která výrazně zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru.

Moudrý majitel je člověk, který odmítá pokušení ega jako lichocení, tituly, světský úspěch, okázalost, bohatství, pozemskou moc a další iluze pokušení. K tomu vede i svůj management na jejich společné cestě životem.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy a podniky při zvládnutí firemní krize. Manuál na firemní krizi by měl mít povinně každý...

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Rodinný strom – základ všech rodinných firem

Rodinné firmy se v celé Evropě těší mnohaleté tradici. Celá jedna třetina z 250 největších rodinných firem sídlí v Evropě a celých 85 % evropských společností...

Krizový scénář pro české podniky do roku 2030

S ohledem na vývoj, který nyní zažívá většina dnešních firem, a nejen těch rodinných je jasné, že firmy budou muset začít daleko více zasahovat do...

Co hledáte:

Nejnovější články

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil....

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

Stres devastuje firmy. Duševní hygiena na vzestupu

Nadace pro duševní zdraví v partnerství, která se v Anglii zabývá...

Roboti nás nahradí. Trh práce je v ohrožení!

Roboti postupně proniknou do všech míst lidské společnosti a...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem si řekl, že jsem vlastně takový "Otvírač Pandořiných firemních skříněk" a tato role není samozřejmě vždy příjemná. To, co pak...