Personalista/HR specialista a jeho kompetence

2094

Všichni víme, že rozvíjení kompetencí odborníka nebo specialisty na HR = lidské zdroje je důležité. Úkolem je ale především rozpoznat, jaké dovednosti a kompetence je třeba rozvíjet. Jakmile máte k dispozici to, jaké kompetence pro práci v HR potřebujete, můžete se s nimi párovat a dát si zpětnou vazbu, zdali jimi opravdu disponujete.

Kompetence HR personalisty

Zde jsou tři způsoby, jak kruh kompetencí pro HR specialisty vnímat.

Sami sebe nehodnoťte

Nedělejte si vlastní předpoklady o své stávající úrovni. Můžeme si celkově zkrátit naše úsilí v oblasti profesního rozvoje tím, že si myslíme, že již máme nějaké předpoklady o naší ​​úrovni kompetencí. Znám celou řadu lidí, kteří říkají: „Byl jsem v HR deset let, takže jsem sakra dobrý profesionál.“ Nikdo nevyvrací, že to nemůže být pravda, ale každý těch deset let praxe může každý prožít jiným způsobem, ve více organizacích, na více pozicích, v různých úrovních managementu. I zde platí, že učení je celoživotní proces, to samé se týká i oblasti HR.

TIP:  Mladá generace a role HR

Sdílejte je s kolegy

Pokud se pohybujete v oblasti vzdělávání, koučování nebo HR, je dobré vědět, jaké kompetence je důležité mít. O to je lepší vědět, kam zaměřit své úsilí, a proto sdílení tohoto materiálu s ostatními vám může pomoci obdržet cenou zpětnou vazbu. „Co myslíš, jsem dobrý/á v této oblasti?“. Nebojte se sbírat podnětnou zpětnou vazbu od lidí, od kterých víte, že vás mohou nasměrovat správně. Pokud již máte dostatek informací, není nic lehčího než se vydat na vhodná místa, kde se s kompetencemi pracuje aktivně, jako je workshop, školení, mentoring nebo koučink. Své hřiště už nyní znáte.

Být partnerem

Chceme-li být uznáváni jako partner ve firmě, který je specialista na určitou oblast, musíme být stále vybaveni informacemi a být aktuální. To vše znamená jedno, a to je investice do nás, do naší HR kariéry. Je však velmi snadné vynaložit peníze a čas na profesionální rozvoj bez toho, abyste viděli výsledky. Zaměření se na aktivity, které se úzce týkají konkrétních HR kompetencí, vám může jednoznačně prospět.

TIP:  Jak na kompetenční modely?

Kolo HR kompetencí nevnímejte jako dogma, vychází sice ze studií odborníků na HR z celého světa a zohledňuje trendy v našem oboru, ale přesto je vzdělávání především o vaší zralé úvaze. Hodně z nás ví, kde máme rezervy, jestli v oblasti komunikace nebo vztahů, zkrátka víme, kde přidat, a o tom celé vzdělávání je především.

- Reklama -