DomůKrizový management | Crisis managementPersonální audit. Kdy je nezbytný a co od očekávat?

Personální audit. Kdy je nezbytný a co od očekávat?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Personální audit je stejně starý jako účetnictví a existují známky jeho existence ve všech starověkých kulturách, jako je Mezopotámie, Řecko, Egypt, Řím, Velká Británie a Indie. V dávných dobách bylo klíčovým účelem auditů získání informací o finančním systému a záznamech o podnikání.

Původ personálního auditu

Původ personálního auditu lze vysledovat až do 18. století, kdy se v důsledku průmyslové revoluce vyvinula praxe velkovýroby. Systémy výplat, kontrol práce a hodnocení výkonu byly zavedeny za účelem lepšího a efektivního vedení. Průmyslová revoluce vedla k významnému rozšíření objemu výroby, které si vynutilo použití dalších metrik měření výroby a hodnocení výkonu pracovníků.

Za posledních 25 let jsme byli svědky významných změn v oblasti personálního auditu. Personální audit je především základní činností pro strategické řízení firmy nebo organizace a následně je nástrojem vnitřní kontroly a také analýzy rizik a celkového řízení podniku.

Personální audit po roce 2022

V poslední době jsou personální audity více než jen personálně auditní činnost, která sbírá a předkládá důkazy o personálním stavu firmy. HR audity jsou stále častěji nástrojem, od kterého se očekává, že nahlíží až za hranice personálního řízení organizace a pouští se do oblastí, jako je srovnávání procesů organizace s konkurenty a poskytuje feedback, který pomáhá firmě nebo podniku dosáhnout svých obchodních cílů a dalších dílčích témat.

Za prvé a v globálním měřítku ekonomiky, se lidský kapitál stává jedním z nejdůležitější determinant konkurenceschopnosti, produktivity, udržitelnosti a ziskovosti.

Jaký má být personální audit

Diagnostický, prediktivní a akční

Organizace lidí je stále více kapitálem, který je uznáván jako zdroj inovace a hlavní hybnou silou podnikání a úspěchu. Aby byl účinný v globálním měřítku, musí být diagnostický, prediktivní a akční. Je čím dál více vyžadována transparentnost a větší důležitost realizovat ho nezávisle a formou externí. Personální audity jsou stále častější komplexní a vícerozměrné.

Co řešíme v rámci auditu

V personálním auditu dnes řešíme především tyto tři hlavní oblasti: aktivity, chování a rizika

Aktivity jsou výchozím bod procesu personálního auditu, patří sem kontrola činnosti organizace, tj. úkoly a akce, které vytvářejí nebo implementují politiku zaměstnanosti, dále postupy, procesy a programy.

Chování v tomto kontextu jsou činy a chování, které ovlivňují ─ buď pozitivně nebo negativně implementaci nebo účinnost zásad, postupů organizace a mají zachytit stav chovající se organizace směrem k závazkům a cílům. Chování se často hodnotí pomocí kvalitativních ukazatelů, jako je kultura a průzkumy spokojenosti zaměstnanců.

Hodnocení rizik je především o identifikaci současné anebo budoucí události, které mohou způsobit ztrátu, nebezpečí nebo zranitelnost firmy, případně správy organizace.

Audit jako pomoc firmám a organizacím

V souhrnu je hodnota personálního auditu definována jako pomoc organizacím:

 • Pomáhá zhodnotit současný HR management a personalistiku firmy jako celku
 • Pomáhá identifikovat a diagnostikovat systémové problémy
 • Pomáhá s tvorbu akčního plánu
 • Pomáhá definovat mezery ve výkonu
 • Pomáhá zvýšit potenciál organizace

Jaká je strategie personálního auditu

Prvním místem, kde začít, je kontrola nebo identifikace klíčových metrik HR, které vedou k úspěchu organizace. Tyto metriky mohou zahrnovat fluktuaci zaměstnanců, náklady na akvizici zaměstnanců, náklady na udržení zaměstnanců, skóre zapojení zaměstnanců a mnoho dalšího. Jakmile oddělení HR ví, jaké páky HR přispívají k úspěchu organizace, může HR začít implementovat akce a taktiky k posílení těchto metrik. Tyto metriky obvykle spadají do jedné z těchto kategorií:

 • Nábor, onboarding, adaptace
 • Popisy pozic, řízení výkonu a strategie personálního plánování
 • Plánování nástupnictví a plánování pracovní síly
 • Angažovanost a motivace zaměstnanců
 • Komunikace zaměstnanců, stížnosti a řízení rizik, konflikty

Proč je personální audit potřeba

Postupy a funkce v oblasti lidských zdrojů mají dalekosáhlý vliv na morálku a výkonnost zaměstnanců, což zase ovlivňuje celý výkon organizace. Potřeba auditu je následující:

 • Zvětšit/ zmenšit velikost organizace a personálu v několika organizacích.
 • Změnit/ definovat/ rozvíjet filozofii managementu směrem k HR.
 • Změnit personální politiku a postupy v organizaci.
 • Zvýšit závislost organizace na systému HR a jeho efektivním fungování.
 • Zvýšit/ snížit sílu a vliv odborů atd.

Jaké jsou hlavní důvody pro personální audit

Personální audit je dnes naprosto nezbytný pro úspěch organizace, protože poskytuje požadovanou zpětnou vazbu. Řeší témata rostoucích mzdových nákladů, potřeby pracovního trhu, dynamiku pracovní síly, efektivitu a optimalizaci lidských zdrojů atd.

Jaká je frekvence personálního auditu

Audit HR je nejlepší provést jednou za rok a opakovat ho pravidelně s možným cílením na jiné oblasti nebo dílčí cíle. HR audit, pokud je prováděn nepřetržitě a pravidelně, se stane spravovaným procesem a neustále se tak zefektivňuje. Četnost prováděného auditu obvykle závisí na společnosti a vedení musí zajistit, aby byl prováděn účinně.

Jaké jsou cíle personálního auditu

Audit pomáhá kvantifikovat výsledky iniciativ oddělení a poskytuje nezbytný plán změny. Odůvodnění auditu lze definovat skrze jeho cíle a nastínit je jako benefity:

 • Audit zvyšuje efektivitu HR týmu.
 • Pomáhá ušetřit celou řadu nákladů.
 • Pomáhá dosáhnout interního a externího srovnávání.
 • Pomáhá při řešení problémů s různými tématy ve společnosti.
 • Pomáhá při dodržování zákonů.
 • Zlepšuje manažerský výkon.
 • Zlepšuje dohled a vedení na všech úrovních organizace.
 • Pomáhá při zpětném pohledu a reflexi různých postupů z praktického hlediska.
 • Audit rozšiřuje roli HR obchodního partnera a pomáhá mu v podnikání.
 • Pomáhá zvyšovat efektivitu a důvěryhodnost HR oddělení.

Závěrem

Dnes je role této služby dle intenzity zájmu managementu. Firmy přikládají tématu lidí postupně důležitější význam. Dnes je rozdělujeme do 4 skupin nebo typů práce v oblasti HR:

 • Komplexní HR – tyto firmy začleňují  a pracují s celým spektrum HR praxe.
 • Tradiční HR – tyto firmy používají HR postupy pro hierarchické monitorování a kontrolu zaměstnanců.
 • Aktivní HR: tyto firmy používají HR praktiky ke zvýšení úrovně dovedností a zapojení pracovníků
 • Pasivní HR: Tyto kladou minimální důraz na postupy a praxi v HR.

Audit se za svou dobu z role měřící přesunul do role konzultační a poradenské a s přesahem na další cíle, které souvisí se strategií společností. Role lidského kapitálu jakožto soubor vlastností a charakteristik všech znalostí, talentů, dovedností, schopností, zkušeností, inteligence, úsudků a moudrosti, jdou do popředí konkurenčního boje.

Potřebujete personální audit? Přečtěte si další informace: Personální audit služba

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci a často i jako personálně krizový manažer, vývoj převzetí společnosti a personální vývoj společnosti Twitter....

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Některé podniky boj s rozbouřeným mořem trhu práce prohrály

V posledních několika letech čelí čím dál více podniků stále větším problémům při získávání a udržení zaměstnanců. Myslím, že některé podniky již svůj boj...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Jak zastavit fluktuaci ve firmě?

Vzhledem k tomu, že velké změny nadále mění podobu pracovní síly v České republice, firmy se snaží doplnit své týmy novými pracovníky, takže jim žalostně...

Co je v krizi zásadní? Leadership!

V jednadvacátém století se vedení stává obtížnějším, protože se zvyšují očekávání zainteresovaných stran, globální problémy, digitální transformace a inovace jsou stále důležitější pro trvalý...

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...