Personální audit Pardubice

Na tuto naši podstránku jste se pravděpodobně dostali skrze slovní spojení: „Personální audit Pardubice“ nebo zkrátka hledáte někoho, kdo vám zrealizuje personální audit ve vašem městě.

Dovolte, abychom vám nastínili to, jakým způsobem pracujeme s tématem personálního auditu.

Personální audit obecně pro vaši společnost nebo firmu představuje účinnou a také zcela efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů nebo při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Případně vám poskytne zpětnou vazbu o stavu, v kterém se vaše firma nebo společnost aktuálně nachází.

Personální audit vám také poskytne strategické informace o tom, jaký má vaše firma nebo organizace potenciál a jaká jsou potenciální rizika, překážky v jejím dalším rozvoji.

Personální audit Pardubice

Disponujeme zkušenými personálními auditory napříč regiony České republiky a Pardubice jsou dalším místem, které touto naší službou pokrýváme také.

Vaše lidské zdroje – Vaše HR

Lidské zdroje jsou a vždy budou tím nejcennějším zdrojem ve vašem podnikání. Efektivní využívání lidských zdrojů přináší rozvoj společnosti a omezuje tak selhání vaší firmy, protože lidé zkrátka nejsou stroje.

Zmapování procesů, efektivní řízení, nastavení komunikačních toků a kanálů, delegování pravomocí a určení povinností je základním problémem mnoha organizací, zvláště při přechodech z jednotlivých etap vývoje vaší firmy nebo organizace.

Metody pro personální audit 

 • Posuzování aktuální pracovní náplně auditovaných osob.
 • Kontrola pracovních podmínek – hodnocení, vzdělávání, pracovní doba atd.
 • Procesní mapy, popis prováděných procesů do 1 úrovně, v případě procesního auditu se pokračuje až do 3 úrovně.
 • Podrobná SWOT analýza – klíčová analýza, která vede k odhalení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik=hrozeb v prostředí, kde firma nebo organizace působí.
 • Řízené párové rozhovory, které slouží ke zjištění a validaci informací. Nutná je také schopnost křížového ověřování, pro objektivnost informací z personálního auditu.
 • Snímek pracovního dne v organizacích slouží k získání objektivních údajů o využití pracovního času.
 • Pozorování na pracovišti doplňuje metodu denních snímků a řízených rozhovorů.
 • Pozorování na pracovišti může být zvolena metoda mystery shoppingu nebo stínování na pracovišti zaměstnance.
 • Stínování – personální auditor je přítomen na pracovišti a pozoruje pracovníky při

Cíle personálního auditu

Klíčovou podmínkou správnosti provedení personálního auditu je volba vhodného personálního auditora. V žádném případě by se nemělo jednat o interní zaměstnance firmy. Mezi naše hlavní důvody k externímu zajištění personálního auditu patří:

 • Objektivita, kdy auditor pochází z prostředí mimo auditovanou firmu si lépe zachová svou objektivitu než člověk, který je součástí auditované organizace.
 • Důvěryhodnost, kdy personální audit provedený externí poradenskou firmou má nejen u zaměstnanců dané firmy, ale i u partnerských firem větší důvěru, než kdyby byl vypracován interními zaměstnanci.
 • Náklady, kdy na první pohled vysoké náklady auditorské firmy se auditované organizaci vyváží rychlejším a snazším akceptováním výsledků auditu. Navíc si nevyžádá pracovní čas žádného zaměstnance firmy.

Jste z regionu Pardubice a řešíte ve vaší firmě nebo organizaci téma, jak řešit personální audit? Zajistíme vám personální audit v regionu Pardubice. Oslovte nás:

Volejte: ☏ +420 605 733 267 pište na e-mail: [email protected]

personální audit pardubice
Personální audit Pardubice

Další zdroje:

Realizujeme personální audit ve vašem městě: