Personální audit ve firmě? Kdy realizovat, co sledovat a jak?

V dnešní době je na trhu celá řada firem, která umí pouze rámcově realizovat personální audit a obvykle neodborným způsobem. Jedná se o formu rozhovorů a sběru spíše hluku negativních a neověřených informaci, sběru různých domněnek, aktuálních emocí, lží a povrchních a neúplných informací, nesouvislostí a slepých uliček, které velice částečně pomohou identifikovat problémy auditované organizace.

Jak realizovat personální audit?

Personálně odborný auditor pracuje s dotazníkovým šetřením, využívá různé druhy formulářů, sleduje pracovní výkony, pořizuje snímky dne, disponuje online nástroji a diagnostickým měřením, analýzou kompetencí, znalostí náplní práce, volbou vhodné organizace a řízení procesů apod. To, co se ale nakonec u všech potkává je kvalita výstupu, která je pro správný personální audit klíčová. Ratio v personálním auditu je naprosto klíčové. Pokud personální auditor nezná hluboce problematiku HR, fungování organizací, prostředí různých druhů struktur firem, řízení procesů a podtstatu manažerské práce, nelze dodat výstup z personálního auditu na kvalitativně vysoké úrovni.

Další článek:  Personální audit. Kdy je nezbytný a co od očekávat?

Kdy realizovat personální audit?

Obvykle v momentě, kdy převládá napříč organizací nějaký nesoulad v oblasti lidských zdrojů. Některé úrovně problémů se dají vyřešit interně, některé nikoli. Jinak personální audit lze realizovat vždy, když potřebujete zpětnou vazbu na personální nebo manažerské řízení vaší firmy.

Co sledovat v personálním auditu?

V personálním auditu je třeba sledovat to, co ostatní nevidí nebo již dávno vytěsnili. Firmy realizující personální audit přistupují k firmě, jako k porouchanému vozu, touží najít problém, navrhnou opravu nebo doporučí opravení. Disponovat schopností vhledu znamená identifikovat a sledovat to, co ostatní přehlížejí, znát a rozumět fungování nejrůznějších organizací, obchodních modelů, souvislostí, vztahů, pracovních náplní, podoby procesů, problémů, zákulisních a mocenských her atd. Vhled a intuice jsou vítězná dvojka pro úspěšnost každého personálního auditu.

Jak docílit efektivního personálního auditu?

Je třeba zvolit a vybrat si osobu správného personálního auditora. Maximalizace otevřenosti firmy v této analýze a maximální součinnost při realizaci personálního auditu. Předat kompletní přístup auditorům k HR dokumentaci, pohovorům, získané zpětné vazbě. Potřeba jít naproti změně a závěru z personálního auditu a přistupovat k auditu s pokorou a respektem. Potřeba pracovat na své organizaci, aby výstup personálního auditu neskončil v koši a vnímat personální audit, jako příležitost, nikoli jako tendenci k negaci a špatné atmosféře.

Další článek:  Kdo je personálně krizový manažer?

Závěr na téma personální audit

Při realizaci personálního auditu neřešte cenu jako primární ukazatel rozhodování, ale především osobnost auditora a vaší intuici volby správné osoby. Je třeba vnímat výstup z personálního auditu jako možnost k posunu směrem dopředu. Pokud chce organizace získat nezaujatý pohled na fungování společnosti, procesů, organizaci a výkonnost jednotlivců je vhodné využít právě tuto metodu.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Symptomy krize ve firmě

Příznaky problémů ve firmě nebo podniku, které se neprojevují zřetelně, je často nutné hledat třeba v účetní rozvaze. Prvotní známkou toho, že podnik má...

Jak zachránit firmu?

Existuje nespočet forem, jak zachránit firmu před jejím krachem nebo koncem, uzavřením. Příklady možných opatření k záchraně firmy jsou následující: Oddlužení firmy, podat návrh...

Kdo je krizový manažer

Krizový manažer je především člověk se schopnostmi a dovednostmi vrátit firmu do předchozího nebo budoucího funkčního stavu, stavu prosperující firmy. Vlastnosti krizového manažera Odbornost a...

Co dělá krizový manažer

Cílem práce krizového manažera je celkové zvládnutí procesně náročných procesů ve velmi krátkém čase. Procesy mohou často vykazovat překvapivý a nečekaný průběh, ale i...

Důvody firemní krize

Příklady možných důvodů a příčin firemní krize jsou následující: Dlouhodobé nebo opakované chyby managementu Problémy v oblasti obchodu nebo marketingu firmy Přecenění vlastních sil...

Jak na nábor nových zaměstnanců? Postup a proces náboru

Proces náboru nových zaměstnanců je jedním z klíčových procesů, který přímo ovlivňuje, jaké budeme mít v organizaci lidi a jaká bude jejich kvalita. Nábor...

Co znamená pojem krizový management?

Krizový management je samostatnou manažerskou disciplínou a je chápán jako specifický, zpravidla krátkodobý přístup k řízení firmy nebo organizace, jehož hlavní podstatou a rolí je...

Kdo je personálně krizový manažer?

Personální krize je v době vysoké konkurence na trhu práce, nedostatku specializovaných pozic a vykrádáním klíčových zaměstnanců, obsazením manažerských pozic nevhodnými lidmi, ohrožena každá firma,...

Jak probíhá personální audit

Personální audit a jeho průběh může být různý. Personální auditor zvolí strategii a následně plán realizace. Opět jako je vzor personálního auditu, může být...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás