Personální audit ve firmě? Kdy realizovat, co sledovat a jak?

258

V dnešní době je na trhu celá řada firem, která umí pouze rámcově realizovat personální audit a obvykle neodborným způsobem. Jedná se o formu rozhovorů a sběru spíše hluku negativních a neověřených informaci, sběru různých domněnek, aktuálních emocí, lží a povrchních a neúplných informací, nesouvislostí a slepých uliček, které velice částečně pomohou identifikovat problémy auditované organizace.

Jak realizovat personální audit?

Personálně odborný auditor pracuje s dotazníkovým šetřením, využívá různé druhy formulářů, sleduje pracovní výkony, pořizuje snímky dne, disponuje online nástroji a diagnostickým měřením, analýzou kompetencí, znalostí náplní práce, volbou vhodné organizace a řízení procesů apod. To, co se ale nakonec u všech potkává je kvalita výstupu, která je pro správný personální audit klíčová. Ratio v personálním auditu je naprosto klíčové. Pokud personální auditor nezná hluboce problematiku HR, fungování organizací, prostředí různých druhů struktur firem, řízení procesů a podtstatu manažerské práce, nelze dodat výstup z personálního auditu na kvalitativně vysoké úrovni.

TIP:  Když se nedaří nalézt nebo hledat nové zaměstnance

Kdy realizovat personální audit?

Obvykle v momentě, kdy převládá napříč organizací nějaký nesoulad v oblasti lidských zdrojů. Některé úrovně problémů se dají vyřešit interně, některé nikoli. Jinak personální audit lze realizovat vždy, když potřebujete zpětnou vazbu na personální nebo manažerské řízení vaší firmy.

Co sledovat v personálním auditu?

V personálním auditu je třeba sledovat to, co ostatní nevidí nebo již dávno vytěsnili. Firmy realizující personální audit přistupují k firmě, jako k porouchanému vozu, touží najít problém, navrhnou opravu nebo doporučí opravení. Disponovat schopností vhledu znamená identifikovat a sledovat to, co ostatní přehlížejí, znát a rozumět fungování nejrůznějších organizací, obchodních modelů, souvislostí, vztahů, pracovních náplní, podoby procesů, problémů, zákulisních a mocenských her atd. Vhled a intuice jsou vítězná dvojka pro úspěšnost každého personálního auditu.

Jak docílit efektivního personálního auditu?

Je třeba zvolit a vybrat si osobu správného personálního auditora. Maximalizace otevřenosti firmy v této analýze a maximální součinnost při realizaci personálního auditu. Předat kompletní přístup auditorům k HR dokumentaci, pohovorům, získané zpětné vazbě. Potřeba jít naproti změně a závěru z personálního auditu a přistupovat k auditu s pokorou a respektem. Potřeba pracovat na své organizaci, aby výstup personálního auditu neskončil v koši a vnímat personální audit, jako příležitost, nikoli jako tendenci k negaci a špatné atmosféře.

TIP:  Důvody firemní krize

Závěr na téma personální audit

Při realizaci personálního auditu neřešte cenu jako primární ukazatel rozhodování, ale především osobnost auditora a vaší intuici volby správné osoby. Je třeba vnímat výstup z personálního auditu jako možnost k posunu směrem dopředu. Pokud chce organizace získat nezaujatý pohled na fungování společnosti, procesů, organizaci a výkonnost jednotlivců je vhodné využít právě tuto metodu.

- Reklama -