Mám pocit, že jsem vždycky pracoval ve vysoce konkurenčním prostředí. Moje dnešní myšlenka je, že jsou dva druhy této soutěže. Můj dnešní pocit je ten, že právě obor trhu práce a náboru zaměstnanců se dostává do svého kritického maxima a některé systémy pomalu ale jistě začínají selhávat.

Personální marketing v náborové válce

Soutěž odvětví

Děje se, co se děje, ale v rámci náboru je vysoká poptávka po specializovaných oborech a nábor manuálních, technických a dalších pozic se stává bitvou určitého druhu podniků. Pamatuji si, jak se HR manažeři z oboru setkávali a přátelsky diskutovali o svých náborových problémech. Dnes je situace zcela jiná a slitování jde zcela stranou.

Soutěž obecná

Dnes je obecně velký nedostatek určitých dovedností, chybí nám specialisté, lidé zruční, ale i lidé kreativní. Problém je to globální a také lokální. Všichni soutěžíme za své zaměstnavatele na tomto tvrdém trhu práce.

Organizace nejsou a nikdy nebudou imunní vůči konkurenci a musí být připraveny zvládnout obě tyto soutěže. Jak pomoci firmám k tomu, aby byly více konkurenceschopné a mohly útočit na přední místa v náboru zaměstnanců?

10 rad pro váš válečný plán personálního marketingu

Rada číslo 1

Vybudujte si solidní zaměstnavatelskou značku na trhu práce. To začíná tím, že pochopíte to, v čem je vaše organizace jedinečná. Pokud váš náborový tým neví, jak se prodat a jak prodat firemní hodnoty kandidátům, tak ať raději nechodí do práce. Firma musí společně zjistit, proč pro vás lidé pracují a co je u vás drží. Ano, tak lehké to je, ano, tak lehké se to zdá.

Rada číslo 2

Buďte atraktivním zaměstnavatelem. Neváhejte o účasti v lokálních, státních nebo národních soutěžích o „Nejlepší místa pro práci“, je to jeden ze skvělých způsobů, jak propagovat svou organizaci a firemní kulturu. Váš HR tým musí také ven z kanceláře, prezentovat se na konferencích, veletrzích, workshopech. Nejen, že je to skvělá forma prezentace, ale získáte bohatou zpětnou vazbu.

Rada číslo 3

Naučte se konkurovat. Jak to myslím? Chodíme do práce mimo jiné kvůli penězům…Jak konkurujete s benefity a odměnami? Jsou vaše balíčky bonusů spravedlivé, dobře komunikovány a přehledné? Je vaše odměňování férové?

Rada číslo 4

Dobrá kariérní příležitost je základ. Mít dobrý kariérní řád a systém je pilířem pro růst vašich lidí a pro snižování fluktuace. Zaměstnanecké doporučení je a bude i nadále nejvíce efektivním zdrojem kvalitního náboru zaměstnanců. V případě, že společnost nabízí bonus za doporučení kandidáta, ujistěte se, že je celý systém dostatečně atraktivní a zřejmý, procesně propracovaný. Doporučení kandidátů je dnes součástí každá dobré náborové strategie.

Rada číslo 5

Buďte transparentní. Dejte vašim kandidátům realistický náhled nad vaší firmou. Uchazeči si vždy dělají domácí úkol před svým pohovorem a hledají a zjišťují informace o vás. Organizace by měly rozvíjet svou kariérní stránku, kde lze efektivně oslovovat aktivní i pasivní hledače práce. Budujte důvěru dobrým obsahem.

Rada číslo 6

Testujte cesty vašeho kandidáta. Vše musí jít hladce a snadno se ovládat. Personalista musí vědět, jaké to je reagovat na pracovní nabídku. Také se podívejte na cesty jako distribuujete své pracovní příležitosti a kde vaši kandidáti tráví nejvíce času? Jedno z těch nosných míst, jsou sociální média. Kandidáti by měli být schopni snadno prohlížet a ucházet se o zaměstnání prostřednictvím mobilního zařízení.

Rada číslo 7

Budujte svou komunitu. Náborové dny jsou pryč, dnes na to musíte jít jinak. Konkurence v náboru znamená, realizovat nábor po celou dobu. Pokuste se vytvořit komunitu, kde se mohou vaší budoucí kandidáti dozvědět o vaší společnosti a až nastane čas budou reagovat.

Rada číslo 8

Propagujte svou značku. Vím, že jsem řekl, že organizace musí vybudovat skvělou kariérní webovou stránku, dobře distribuovat pracovní příležitosti na sociálních sítích a ujistit se, že váš web responzivní. To samo o sobě bohužel nestačí. Drazí náboráři, je třeba začít mluvit o značce vaší firmy a začít vyprávět váš příběh. Naučte se používat obsahové strategie a podpořte vaší organizaci v boji o zaměstnance.

Rada číslo 9

Trénujte nábor a realizujte kvalitní interview. Organizace by neměla předpokládat, že každý ví, jak na pohovor. Dotazování a vedení pohovoru je těžší, než to vypadá. Náboráři by měli znát celou řadu druhu vedení pohovoru a procesů náboru.

Rada číslo 10

Nedovolte lidem odcházet. Rok 2017, ale i další roky jsou o retenci vašich lidí. Vždy se rozlučte v momentě, kdy už není cesty zpět, ale spíše hledejte varianty, jak zaměstnance neztratit. Realizujte výstupní pohovory, zpětnou vazbu zpracujte a učiňte akční kroky.

Pokud jste dobrý zaměstnavatel, budou uchazeči o zaměstnání chtít pracovat právě pro vás. Pokud nepracujete s personálním marketingem věřte, že teď je za 5 minut 12.

- Reklama -