Personální poradenství definice

469

Personální poradenství zahrnuje komplexní oblast personalistiky, tj. od výběru a získání nového zaměstnance až po jeho další rozvoj a vzdělávání, hodnocení výkonu, systém odměňování a zaměstnaneckých benefitů atd.

Analýza profilu uchazeče

Provádí se analýza profilu uchazeče a získají se tak informace o jeho motivaci, potřebách a rozvojovém potenciálu. Analýza profilu se provádí v těchto oblastech:

 • Výběr uchazečů na konkrétní pozice
 • Složení týmu a jeho analýza, včetně organizace
 • Ohodnocení osobního potenciálu
 • Párový pohovor
 • Měření spokojenosti, analýza firemní kultury
 • Snížení fluktuace zaměstnanců
 • Poradenství v oblasti kariérního plánování

Analýza profilu uchazeče, případně zaměstnance, umožňuje zlepšení výběrového procesu, silnější vazbu se zaměstnanci, zlepšení firemní kultury a atmosféry. Efektivní personální plánování a rozvoj personálního managementu firmy.

Organizace a týmy

Nejlepší a nejefektivnější týmy se vyznačují sladěnou profesní kvalifikací, odborností a kompetenční vybaveností každého člena týmu.

Pohovory se zaměstnanci

Pohovor se zaměstnancem hraje v rozvoji lidských zdrojů svou roli, protože umožňuje porovnávání cílů a strategie firmy s individuálním očekáváním zaměstnance.

Z pohovorů se realizují

 • Bilanční pohovor, párový pohovor
 • Mentoring zaměstnanců a řídících pracovníků
 • Připravený a strukturovaný obsah a cíl pohovoru
 • Vypracování a definice cílů
 • Plánování dalšího vzdělávání a rozvoje
TIP:  Důvody firemní krize

Personální poradenství je velké téma a proto v sekci FAQ mu věnujeme pouze část.

Nábor zaměstnanců
- Reklama -