Sobota, 2 července, 2022

Personální poradenství v 21. století

Hlavním důvodem tohoto článku, je má potřeba částečně ozřejmit obor personální poradenství, v kterém se pohybuji již více než 10 let jako podnikatel. Hodně se setkávám s dotazem, co vlastně takový personální poradce dělá a proč. Obvyklá představa je pak o osobě, která si s někým ve firmě povídá nebo dělá pohovory s kandidáty, případně hledá zaměstnance atd. Proto jsem si dovolil takový zjednodušený vstup pro toto téma a vysvětlení přesahu poměrně komplexního oboru, kterým personální poradenství určitě je.

Historie personálního poradenství

Než se podíváme na to, kam se tento obor personálního poradenství ubírá, pojďme se podívat na jeho začátky. První pokus o personální poradenství by proveden v závodech Ford již v roce 1914. Tehdy bylo personální poradenství zaměřeno na pomoc pracovníkům v oblasti zdraví, právních a rodinných problémů atd.

- Reklama -Institut rodinných firem

Nemusíme chodit zase tak daleko a můžeme se zastavit hned ve Zlíně. Z dnešního pohledu měla firma Baťa již tehdy propracovaný komplexní systém rozvoje lidských zdrojů. Spojila výchovu s konkrétní prací v podniku. Motivovala jednotlivce v souladu se zájmem firmy a společnosti. Preferovala rozvoj tvořivých schopností před osvojováním si a reprodukcí vědomostí.

Byl také vytvořen systematický rozvoj profesních schopností během celého produktivního věku zaměstnance. Individualizovala se výchova podle konkrétních schopností a nadání jednotlivců. Bylo přistoupeno k výchově u důvodu zlepšení morálních a humánních vlastností, umění jednat s podřízenými, což vedlo k pozitivnímu ovlivnění vztahu zaměstnance k práci a ke kvalitě výkonu. Byl kladen důraz na zdokonalení řídících schopností vedoucích pracovníků na všech stupních řízení.

Další článek:  Hledáte práci? Máte pouze 5 sekund někoho zaujmout!

Personální poradenství se dále intenzivně vyvíjelo a v 80. letech bylo pak toto poradenství uspořádáno do ucelených oblastí, které mělo pokrývat.

Vztah poradce a klient

Poradci nepřijímají rozhodnutí o navržených změnách, ale odpovídají za kvalitu a integritu svého kvalifikovaného doporučení. Tedy často správná rada, udělená vhodným způsobem a kompetentní osobě a samozřejmě ve správnou dobu. Odpovědnost za rozhodnutí tedy nese klient. Na druhé straně se klient musí naučit přijmout a využívat doporučení personálního poradce.

Oblasti práce personálního poradce

Oblast personálního poradenství ve firmách je poměrně široká, dovolím si základní výčet:

 • Výběr a posuzování pro všechny typy pracovních činností s využitím diagnostickým metod.
 • Posouzení výkonnosti zaměstnanců a identifikace klíčových aspektů jejich pracovní výkonnosti.
 • Organizační změny a analýza systémů a jejich vzájemných vztahů a procesů.
 • Ergonomika a analýza pracovišť zaměstnanců, vytvoření a design podmínek pro optimální a maximální potenciál.
 • Kariérové poradenství a analýzy schopností, zájmů a hodnot z hlediska nároků profese a pracovních činností.
 • Interpersonální dovednosti a identifikace a jejich následná trénink a rozvoj.
 • Bezpečnost práce a zdraví, včetně doporučení snižující zdravotní rizika.
 • Pracovní design a úprava podmínek a režimu práce s dopadem na motivaci a spokojenost zaměstnanců.
 • Přehled a výzkum postojů k různým tématům spojených s prací a pracovištěm.
 • Duševní zdraví a práce a sledování dalších faktorů, které vedou ke stresu v práci.
 • Doporučení způsoby prevence stresu a postupů snižování psychické zátěže.
Další článek:  Fenomén produktivity zaměstnanců

Co se řeší v personálním poradenství

Poradenství v personalistice zaměřené na profesionální orientaci, výběr a hodnocení zaměstnanců, ale také jejich kariérní rozvoj a jejich případné uvolňování. Důležitá je i preventivní poradenská péče zaměřená na manažery a zaměstnance v náročných a rizikových pracovištích.

Často jsou dnes již etablovány programy na kontrolu stresu, dále individuální rozvojové programy pro manažery, programy na podporu a ovlivňování kompetencí manažerů, periodické konzultace a koučink. Poradenství a konzultace při řešení širšího spektra osobních problémů souvisejících se vznikem náročných pracovních a životních situací.

Ale také je to dnes expertní a poradenská služba poskytovaná firmám při řešení komplexnějších otázek spojených s prací a s lidmi. Tématy jsou pak stabilizace zaměstnanců, analýza pracovní spokojenosti, analýza pracovního prostředí, návrhy a zavedení inovačních změn atd.

Jak máme možnost vidět, obor personálního poradenství se takřka dotýká všech oblastí práce zaměstnanců v rovině prostředí, ergonomie, bezpečnosti, ale i spokojenosti, motivace, stresu dalších aspektů personální práce.

Personální poradce a požadavky

Klient musí umět definovat co nejpřesněji svůj problém, ale také definovat cíl a zvolit si na základě předchozích informací vhodného personálního poradce. Klient také musí aktivně participovat na poradenské činnosti a sledovat efekt.

Další článek:  Jak koronakrize postupně rozdrtí trh práce

K samozřejmým kompetencím personální poradce pak patří odborné kompetence, vynikající úsudek, schopnost analýzy a syntézy a další intelektuální schopnosti. Klíčová je i schopnost chápat a vnímat lidi a pracovat s nimi, vynikající schopnost komunikace, ale i přesvědčování a motivace. Toto vše by pak měla podpořit intelektuální a emocionální zralost této osobností, silná osobní energie a samozřejmě morální kvalita a etika.

Personální poradenství a dnešní organizace

Dnešní organizace jsou v poměrně rychlé době orientovány na následující oblasti. Především se jim jedná o jednorázový přenos znalostí od experta k zadavateli při řešení specifického úkolu. Případně je poradenství zaměřeno tak, by přeneslo znalosti o postupech, metodách a hodnocení tak, aby podnik sám identifikoval a vyřešil své problémy.

V poslední době je to pak krizové poradenství, kdy v rovině personální oblasti je řešena situace komplexním způsobem v tandemu poradce – klient. Klient je totiž v počáteční fázi krize v situaci, kdy často neví, v čem je problém a jak jej správně řešit. Personální poradce pak ve spolupráci s dalšími pracovníky zjistí příčiny problému, zhodnotí východiska a zvolí varianty řešení a cesty nápravy problému.

Jak vidíte personální poradenství je opravdu široký obor, který vyžaduje často mezioborové znalosti a přesnou formu kompetencí a dostatek znalostí. Je to práce s lidmi a pro lidi.

Lidé jsou firma. Lidé jsou síla!

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...