DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRPersonální poradenství v 21. století

Personální poradenství v 21. století

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Hlavním důvodem tohoto článku, je má potřeba částečně ozřejmit obor personální poradenství, v kterém se pohybuji již více než 10 let jako podnikatel. Hodně se setkávám s dotazem, co vlastně takový personální poradce dělá a proč. Obvyklá představa je pak o osobě, která si s někým ve firmě povídá nebo dělá pohovory s kandidáty, případně hledá zaměstnance atd. Proto jsem si dovolil takový zjednodušený vstup pro toto téma a vysvětlení přesahu poměrně komplexního oboru, kterým personální poradenství určitě je.

Historie personálního poradenství

Než se podíváme na to, kam se tento obor personálního poradenství ubírá, pojďme se podívat na jeho začátky. První pokus o personální poradenství by proveden v závodech Ford již v roce 1914. Tehdy bylo personální poradenství zaměřeno na pomoc pracovníkům v oblasti zdraví, právních a rodinných problémů atd.

Nemusíme chodit zase tak daleko a můžeme se zastavit hned ve Zlíně. Z dnešního pohledu měla firma Baťa již tehdy propracovaný komplexní systém rozvoje lidských zdrojů. Spojila výchovu s konkrétní prací v podniku. Motivovala jednotlivce v souladu se zájmem firmy a společnosti. Preferovala rozvoj tvořivých schopností před osvojováním si a reprodukcí vědomostí.

Byl také vytvořen systematický rozvoj profesních schopností během celého produktivního věku zaměstnance. Individualizovala se výchova podle konkrétních schopností a nadání jednotlivců. Bylo přistoupeno k výchově u důvodu zlepšení morálních a humánních vlastností, umění jednat s podřízenými, což vedlo k pozitivnímu ovlivnění vztahu zaměstnance k práci a ke kvalitě výkonu. Byl kladen důraz na zdokonalení řídících schopností vedoucích pracovníků na všech stupních řízení.

Personální poradenství se dále intenzivně vyvíjelo a v 80. letech bylo pak toto poradenství uspořádáno do ucelených oblastí, které mělo pokrývat.

Vztah poradce a klient

Poradci nepřijímají rozhodnutí o navržených změnách, ale odpovídají za kvalitu a integritu svého kvalifikovaného doporučení. Tedy často správná rada, udělená vhodným způsobem a kompetentní osobě a samozřejmě ve správnou dobu. Odpovědnost za rozhodnutí tedy nese klient. Na druhé straně se klient musí naučit přijmout a využívat doporučení personálního poradce.

Oblasti práce personálního poradce

Oblast personálního poradenství ve firmách je poměrně široká, dovolím si základní výčet:

 • Výběr a posuzování pro všechny typy pracovních činností s využitím diagnostickým metod.
 • Posouzení výkonnosti zaměstnanců a identifikace klíčových aspektů jejich pracovní výkonnosti.
 • Organizační změny a analýza systémů a jejich vzájemných vztahů a procesů.
 • Ergonomika a analýza pracovišť zaměstnanců, vytvoření a design podmínek pro optimální a maximální potenciál.
 • Kariérové poradenství a analýzy schopností, zájmů a hodnot z hlediska nároků profese a pracovních činností.
 • Interpersonální dovednosti a identifikace a jejich následná trénink a rozvoj.
 • Bezpečnost práce a zdraví, včetně doporučení snižující zdravotní rizika.
 • Pracovní design a úprava podmínek a režimu práce s dopadem na motivaci a spokojenost zaměstnanců.
 • Přehled a výzkum postojů k různým tématům spojených s prací a pracovištěm.
 • Duševní zdraví a práce a sledování dalších faktorů, které vedou ke stresu v práci.
 • Doporučení způsoby prevence stresu a postupů snižování psychické zátěže.

Co se řeší v personálním poradenství

Poradenství v personalistice zaměřené na profesionální orientaci, výběr a hodnocení zaměstnanců, ale také jejich kariérní rozvoj a jejich případné uvolňování. Důležitá je i preventivní poradenská péče zaměřená na manažery a zaměstnance v náročných a rizikových pracovištích.

Často jsou dnes již etablovány programy na kontrolu stresu, dále individuální rozvojové programy pro manažery, programy na podporu a ovlivňování kompetencí manažerů, periodické konzultace a koučink. Poradenství a konzultace při řešení širšího spektra osobních problémů souvisejících se vznikem náročných pracovních a životních situací.

Ale také je to dnes expertní a poradenská služba poskytovaná firmám při řešení komplexnějších otázek spojených s prací a s lidmi. Tématy jsou pak stabilizace zaměstnanců, analýza pracovní spokojenosti, analýza pracovního prostředí, návrhy a zavedení inovačních změn atd.

Jak máme možnost vidět, obor personálního poradenství se takřka dotýká všech oblastí práce zaměstnanců v rovině prostředí, ergonomie, bezpečnosti, ale i spokojenosti, motivace, stresu dalších aspektů personální práce.

Personální poradce a požadavky

Klient musí umět definovat co nejpřesněji svůj problém, ale také definovat cíl a zvolit si na základě předchozích informací vhodného personálního poradce. Klient také musí aktivně participovat na poradenské činnosti a sledovat efekt.

K samozřejmým kompetencím personální poradce pak patří odborné kompetence, vynikající úsudek, schopnost analýzy a syntézy a další intelektuální schopnosti. Klíčová je i schopnost chápat a vnímat lidi a pracovat s nimi, vynikající schopnost komunikace, ale i přesvědčování a motivace. Toto vše by pak měla podpořit intelektuální a emocionální zralost této osobností, silná osobní energie a samozřejmě morální kvalita a etika.

Personální poradenství a dnešní organizace

Dnešní organizace jsou v poměrně rychlé době orientovány na následující oblasti. Především se jim jedná o jednorázový přenos znalostí od experta k zadavateli při řešení specifického úkolu. Případně je poradenství zaměřeno tak, by přeneslo znalosti o postupech, metodách a hodnocení tak, aby podnik sám identifikoval a vyřešil své problémy.

V poslední době je to pak krizové poradenství, kdy v rovině personální oblasti je řešena situace komplexním způsobem v tandemu poradce – klient. Klient je totiž v počáteční fázi krize v situaci, kdy často neví, v čem je problém a jak jej správně řešit. Personální poradce pak ve spolupráci s dalšími pracovníky zjistí příčiny problému, zhodnotí východiska a zvolí varianty řešení a cesty nápravy problému.

Jak vidíte personální poradenství je opravdu široký obor, který vyžaduje často mezioborové znalosti a přesnou formu kompetencí a dostatek znalostí. Je to práce s lidmi a pro lidi.

Lidé jsou firma. Lidé jsou síla!

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak zastavit fluktuaci ve firmě?

Vzhledem k tomu, že velké změny nadále mění podobu pracovní síly v České republice, firmy se snaží doplnit své týmy novými pracovníky, takže jim žalostně...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Neodmítejte řešit šikanu. Šikana na pracovišti

Šikana může nejen vážně ovlivnit vaši náladu a způsobit nebo zhoršit stávající psychické potíže, ale také zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. I když je mně...

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...