Pěstujte svou vůli a zbavte se své závislosti!

821

Každý z nás bojuje s nějakou formou závislosti, touhy nebo jen něčím co je silnější, než jsme my sami. Stále po něčem toužíme, něco ochutnáváme, chceme někoho milovat s někým být nebo prostě jen máme záliby a koníčky. Někdy se ale věci dostanou do momentu, kdy už není jednoduché s tím přestat, dostáváme se do stavu, kdy je to silnější než my.

Silná vůle a její pěstování

Co vše k pěstování vaší silné vůle může přispět? Silná vůle je vlastně opakující se cyklus sebezapření a soustavného sebepřemáhání. Ovládnutí sebe sama přemáhá fyzickou slabost a pozitivně působí na pevnost vaší vůle. Vůle se dá cvičit jako sval. Vůle vždy nabývá jistoty a pevné síly naprostou vnitřní kázní.

Vaší vůli také nesmírně pomáhá plnění vlastních úkolů a tvoření plánů a cílů, které vyžadují trénink vašeho sebezapření. Udělejte alespoň jednou za den něco, k čemu se musíte nutit. Kdo dokáže překonat sám sebe, zvyšuje totiž sílu a moc své vůle a její okamžitou připravenost.

„Lidem neschází síla, schází jim vůle.“ | Victor Hugo

Dokud dokonale člověk nepozná své síly, nemůže je moudře a stoprocentně využívat. Kdo si myslí že nemůže, že to nezdolá, neovládne, nepřekoná, nebude nikdy ničeho schopen. Kdo si myslí a věří že může, mnoho toho dokáže a vždycky bude skutečně moci a nakonec zvítězí sám nad sebou.

TIP:  Jaký je Váš kariérní vrchol?

Pevná vůle a její rozvoj

Pevná vůle je předpokladem každého vašeho pracovního nebo osobního úspěchu. V úspěch je třeba neochvějně věřit a nikdy o něm nepochybovat. Vůle vám pomůže překonat jakékoli životní překážky a nástrahy, předcházet nemocem, uklidňovat vaši mysl a vést vás k vyšším cílům.

„Základem charakteru je síla vůle.“ Oscar Wilde

Zárodkem každé aktivity je myšlenka. Aby se myšlenka stala jasnou představou a také konkrétní akcí, je třeba na ní myšlenkově dále pracovat. To se ale vždy nedaří a především proto, že vůle není pevná, protože si klade otázky, zdali chce nebo nechce. Vůle se totiž rozhoduje podle rozumu.

Denně si opakujte: „Má vůle je silná a pevná“

- Reklama -