DomůManažerské řízení | ManagementPět elementů, které ovládají vaše firmy

Pět elementů, které ovládají vaše firmy

V čínské terminologii bývají nazývány pěti elementy všeho. Vše vzniká smísením jinu a jangu, jak jste mohl již číst v mém předchozím článku, kde se věnuji tomu, co je na pozadí společnosti, vztahů, postojů, emocí atd. Když se vzájemně setkává pět elementů, mohou se přeměňovat a také doplňovat. Ovlivňují přírodu, ale i člověka. Dávají vzniknout tvarům věcí, vytváří světové strany, mají na svědomí změny v průběhu roku i dne atd.

Pět elementů🌳🔥🌍⛓️💧

Na rozdíl od teorie jinu a jangu, která byla zdokumentovaná již ve starověku, o teorii těchto pěti elementů jsou zmínky až ve čtvrtém století, kdy bylo učení o nich poprvé utříděno a rozděleno čínským filosofem.

Rozdělení emocí na jin a jang. Emoce povahy typu jang způsobují vzestup energie nebo její rozptýlení. Patří pod ně radostné a hněvivé stavy a nejčastěji jsou způsobovány vnějšími událostmi, na které člověk bezprostředně reaguje. Emoce povahy jin jsou ty, které působí koncentraci nebo klesání energie, jako jsou nostalgie, smutek, strach apod. Většinou jsou způsobovány dlouho trvajícími až chronickými stavy.

Dřevo Oheň  Země Kov Voda
Má zaujetí k: práci stimulaci podrobnosti rituálu tajnosti
Nutkání k: boji ničení zasahování kontrole kritice
Obavy z: trestu tíhy nudy zaplnění napadnutí
Odpor k: bezmoci odloučení změně spontánnosti vystavení
připoutání nudě přemístění zneuctění rozptýlení
závislosti bolesti nezávislosti vlastní zchátralosti rozpadu
Touží po: risku vzrušení pohodlí splnit vyšší příkaz samotě

Působení pěti elementů na pracovištích

Emoce jsou obecně hybatelem celých organizací, a proto jim v mém článku dávám takový význam. Základní emocí je radost. Pohyb směrem hodinových ručiček se nazývá tvoření evoluce nebo též povzbuzení. Vzrůstající radost může způsobit starostlivé stavy, ty mohou vyvolat smutek, vzrůstající smutek vyvolá strach, a pokud ten se bude nadále zvyšovat, pak vyvolá hněv. Projevený hněv se změní v radost.

Pět elementů, živlů TAO
Pět elementů, živlů TAO

Pohyby proti směru hodinových ručiček se říká zánik, u nás to znamená zklidnění. Hněv je uklidněn radostí, radost starostí, starost je uklidněna smutkem, smutek pak strachem. Strach je utlumen hněvem.

Více vám napoví emoce a jejich hlavní element. Každý z nás se dá přiřadit k určitému elementu a následně k dominantní emoci.

Harmonie je v přírodě zajišťována zpětnými vazbami. Na každý z pěti elementů působí ostatní čtyři. Jeden ho živí, druhý je jím živen, třetí je mu nadřízen a čtvrtý mu je podřízen. Tak je zabezpečena rovnováha v uzavřeném cyklu.

Dřevo  Oheň Země Kov Voda
Co se přitahuje boj vzrušení vztahy řád samota
Touhy a hodnoty akce důvěrnost stabilita čistota tajemství
burcování citovost rodina rozum kontinuita
praktičnost spontánnost spolupodílení estetika originalita
jedinečnost vyjádření harmonie definice tuhost
výzva poddajnost loajalita jednoduchost soběstačnost
úspěch splývání angažovanost kvalita soukromí
činorodost vášeň diplomacie správnost anonymita
nezávislost exhibice spoluodpovědnost normy opatrnost
soutěživost provedení závislost přesnost zachování
 

 

Dřevo  Oheň  Země Kov Voda
Co se odpuzuje pomalost nečinnost oddělování důvěrnost spolupodílení
Obavy a potíže neobratnost oddělení neloajalita složitost nerozvážnost
dvojznačnost zmatky konflikty chaos zranitelnost
zasahování hrubost změna nesmysly neznalost
autorita hranice osamocenost spontánnost nečestnost
kompromisy rozvážnost pomíjivost neopatrnost povrchnost
frustrace skleslost chtivost nevhodnost nevíra
stálost všednost nejistota nestřídmost vystavení se něčemu
podřízenost zachování prázdnota neurčitost plýtvání
omezení podezření posunutí amorfnost měkkost

Pět elementů, prvků, živlů, pět všeho🌳🔥⛓️💧🌍  

Dřevo, oheň, kov, voda a Země jsou pěti konkrétními symboly.

Kde platí následující:

 • Element dřevo znamená růst, vývoj a rozšíření.
 • Element oheň je typický pro horko, směr vzhůru a jasnost.
 • Element kov jako pevná a stabilní látka.
 • Element voda je studený, klesající, cirkulující a vyživující.
 • Element Země je mírný, klidný a neutrální.

Vzájemně podporující elementy

 • Dřevo a oheň, větve stromu mohou způsobit oheň.
 • Oheň a Země, spálený popel se stává zemí.
 • Země a kov, uvnitř země se tvoří kovová ruda.
 • Kov a voda, roztavený kov bude tekutý a zchladí se.
 • Voda a dřevo, voda vyživuje dřevěnou rostlinu.

Vzájemně omezující elementy

 • Kov a dřevo, kovové nástroje mohou odřezávat rostliny.
 • Dřevo a Země kořeny stromů rostou uvnitř země a zabraňují erozi půdy.
 • Země a voda, záplavy mohou zastavit hráze, země směřuje vodu.
 • Voda a oheň, voda může uhasit oheň.
 • Oheň a kov, oheň roztaví kov do kapaliny.
Dřevo  Oheň  Země Kov Voda
Živen vodou dřevem ohněm Zemí kovem
Vyživuje oheň Zemi kov vodu dřevo
Kontroluje zemi kov vodu dřevo oheň
Kontrolován kovem vodou dřevem ohněm Zemí
Poškozen větrem horkem vlhkostí suchem chladem

Element dřevo 🌳

Dřevo je velkorysé a expanzivní a pečlivě se stará o ostatní. Stejně jako u bambusu je dřevo silné, ale flexibilní a je přirozeným vůdcem. Jeho kořeny sahají hluboko do Země, neustále se snaží expandovat a tlačit dopředu.

Element dřeva však potřebuje vlhkost, aby přežil. Charakteristiky dřeva jsou často spojovány se smyslností a trpělivostí. K vyvážení této situace však může být dřevo také rušivé a agresivní.

Ročním obdobím dřeva je jaro. Má schopnost pronikat do svého okolí a rozšiřovat se. Je teplé, slabé, právě se rodící.

Silné stránky elementu dřeva jsou trpělivost a porozumění, snaha být společenský a soucitný, ale také flexibilní a přizpůsobivý. Obyčejně povaha člověka je stabilní, praktická a štědrá. Slabé stránky jsou v neznalosti hranic nebo svých limitů. Někdy zase naopak přílišná pasivita a silná tendence ve spoléhání se na ostatní více než na sebe.

Element oheň 🔥

Oheň je vždy směřován vzhůru a jeho energie vypadá, že je nekonečná. Je vytrvalý a silný, ale také se snadno šíří a putuje. Ti, kteří mají jako svůj element oheň, bývají vzrušenými hledači všeho, kteří se potulují od jednoho dobrodružného okamžiku ke druhému. Oheň je často spojován s teplem, vášní a potřebou tvořit.

Oheň ohřívá, vysušuje a šlehá směrem vzhůru. Představuje dorůstání a nárůst. Na druhé straně může však tento element souviset s agresí, netrpělivostí a touhou ničit. Zatímco oheň může poskytovat teplo může také jednoduše hořet. Oheň nemůže existovat sám o sobě. I když je jasný a potřebuje k udržení prosperity stabilitu elementu dřeva.

Ohnivý živel představuje sílu, vášeň a dynamiku. Jeho energie je stejně jako v případě dřeva jangová. Oheň přináší aktivitu, bojovnost, zápal, radost a nadšení.

Silnou stránkou tohoto elementu je vášeň a nadšení. Touha tvořit. Osobnost je přesvědčivá a charismatická, spontánní a dobrodružná. Rád přijímá výzvy. Slabou stránkou je pak neustále neukojení pozornosti, netrpělivost, časté výkyvy nálad někdy až k hranici agresivity. Častá impulzivita, těkavost a vyhledávání společnosti.

Element Země 🌍

Země stabilizuje a zprostředkovává. Je to přirozený mírový chovatel. Země je trpělivá, ohleduplná a klidná. Zatímco Země je teplá a vyživující, může se také snadno soustředit na sebe, protože věří, že je středem všeho dění kolem sebe. Země je ochranná a představuje kořeny, které drží všechno pohromadě, ale může se také ovládat. Lidé tohoto prvku vlastní obrovské množství empatie.

Element Země je živlem plným pohody, útulnosti a pocitu domova. Je to živel, který harmonizuje a přináší pocit pevné půdy pod nohama, zázemí a nalezení středu všeho. Jeho energie je rovnováhou aktivního jangu a pasivního jinu.

Ročním obdobím, které přináleží tomuto prvku, je pozdní léto. Jeho vlastností je, že plodí, pěstuje a rozhojňuje. Ve fázi cyklu proměn představuje změnu, dospění. Země dále vyživuje, dává vzniknout formám a samotnému životu.

Osobnost je stabilní, vážná, praktická a také logická. Mezi silné stránky také patří tendence být soucitnou, starostlivou a empatickou osobou. Dalšími hesly jsou pak odpovědnost, loajalita, čestnost, vytrvalost. Slabé stránky jsou v tendenci být často tvrdohlavý, konzervativní, uvízlý s malou snahou zariskovat. Jednání tohoto živlu může až přecházet do určité rezervovanosti a přílišné ochrany toho nebo těch na kterých mu záleží, ochranářský pud.

Element kov ⛓️

Kov respektuje sám sebe a také respektuje ostatní. Je silný a těžký, ale při tlaku se přizpůsobí a změní. Kov je často považován za neústupný, rigidní a odhodlaný. Lidé s tímto prvkem bývají minimalisté a užívají si jednoduchosti organizovaného a čistého života. Na druhé straně však může být kov také silný a ovládající. Ve skutečnosti kov nevidí ve svém životě potřebu složitých nebo zbytečných emocí.

Pro kov je typická pevnost a čistota. Tento živel má pasivní ženskou energii jin, která se v případě kovu projevuje jako stahující a zjednodušující princip. V živlu kovu je něco tvrdého a přísného, podobně jako ve skutečném kovu. Kov přináší pořádek, koncentraci a soustředění a chaos proti němu nemá žádnou šanci přežít.

Kov podléhá změnám a dá se formovat. Je čistý, svírá a stahuje se. Představuje dozrání. Jeho přirozeností je čistota. Kov a jeho silné stránky jsou odvaha, ambice, nezávislost a odhodlanost. Vysoká morálka a vysoké standardy. Chybí mu komunikační schopnosti, někdy působí až tvrdohlavě a nepřiměřeně, skoro až krutě. Rychle se vyčerpává.

Element voda 💧

V čínské taoistické filozofii představuje inteligenci a moudrost. Voda je ohebná, ale silná, tekoucí, ale přesto klidná, ale nebezpečná. Pro vodu je povrch pouze začátek, s reálným pohybem skrytým v jeho hloubkách. Ti, kteří mají element vody, nejsou samy o sobě, ale užívají si vlastní společnost a čas na vnitřní reflexi.

Často jsou to tiché a klidné bytosti. Svou vytrvalostí dokáží překonat ostatní elementy. Voda je také oázou klidu, odpočinku a jemnosti. Je to živel s jinovou energií a mezi vlastnosti, které nám přináší, patří vlídnost, přizpůsobení se, zklidnění a také rozjímání. Svým klidem, ale zároveň i hlubinami moudrosti a intuice, která takové zklidnění může přinést, se tento živel podobá skutečné vodě, která se stala jeho přírodním symbolem.

Jejím ročním obdobím je zima. Mezi její vlastnosti patří vlhkost, prosakování směrem dolů. Svlažuje, uschovává a konzervuje. Mezi silné stránky vody patří empatie, pozornost a odhodlanost. Element dokáže být jemný, ale silný zároveň. Rozený diplomat. Slabé stránky jsou pak někdy nerozhodnost, pasivita, nervozita, ale také spoléháním se na ostatní a přílišná shovívavost.

Určitě vás zajímá, jaký element jste vy nebo váš kolega v práci, jak se doplňujete a jak se vám spolupracuje. Upozorňuji na to, že toto je pouze základní nebo doplňující pohled nad fungováním týmů a organizací, který vyžaduje další doplnění informací.

Element Dřevo  Oheň  Země Kov Voda
Emoce Hněv Radost Starosti Smutek Strach
Archetyp Průkopník Kouzelník Diplomat Alchymista Filosof
Kontext Výzva důvěrnost Pospolitost Organizace Tajnost
Přání Účel Splnění Propojenost Řád Pravda
Ctnost Horlivost Charisma Loajalita Spravedlnost Poctivost
Životní dráha Akce Soucit Harmonie Čistota Znalost
Životní hodnoty Užitečnost Intuice Harmonie Čistota Stálost

 

TAO kosmologie
TAO kosmologie

S přispěním zdrojů:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Jiřina L.
Monika Ru.
David
Lenka Z.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Kde najdu jaký jsem element? Činské znamení a rok narození? Jaký element je pro mě dominantní? Jiřina L.Pět elementů, které ovládají vaše firmy