V čínské terminologii bývají nazývány pěti elementy všeho. Vše vzniká smísením jinu a jangu, jak jste mohl již číst v mém předchozím článku, kde se věnuji tomu, co je na pozadí společnosti, vztahů, postojů, emocí atd. Když se vzájemně setkává pět elementů, mohou se přeměňovat a také doplňovat. Ovlivňují přírodu, ale i člověka. Dávají vzniknout tvarům věcí, vytváří světové strany, mají na svědomí změny v průběhu roku i dne atd.

Pět elementů🌳🔥🌍⛓️💧

Na rozdíl od teorie jinu a jangu, která byla zdokumentovaná již ve starověku, o teorii těchto pěti elementů jsou zmínky až ve čtvrtém století, kdy bylo učení o nich poprvé utříděno a rozděleno čínským filosofem.

Rozdělení emocí na jin a jang. Emoce povahy typu jang způsobují vzestup energie nebo její rozptýlení. Patří pod ně radostné a hněvivé stavy a nejčastěji jsou způsobovány vnějšími událostmi, na které člověk bezprostředně reaguje. Emoce povahy jin jsou ty, které působí koncentraci nebo klesání energie, jako jsou nostalgie, smutek, strach apod. Většinou jsou způsobovány dlouho trvajícími až chronickými stavy.

DřevoOheň ZeměKovVoda
Má zaujetí k:prácistimulacipodrobnostirituálutajnosti
Nutkání k:bojiničenízasahováníkontrolekritice
Obavy z:trestutíhynudyzaplněnínapadnutí
Odpor k:bezmociodloučenízměněspontánnostivystavení
připoutánínuděpřemístěnízneuctěnírozptýlení
závislostibolestinezávislostivlastní zchátralostirozpadu
Touží po:riskuvzrušenípohodlísplnit vyšší příkazsamotě

Působení pěti elementů na pracovištích

Emoce jsou obecně hybatelem celých organizací, a proto jim v mém článku dávám takový význam. Základní emocí je radost. Pohyb směrem hodinových ručiček se nazývá tvoření evoluce nebo též povzbuzení. Vzrůstající radost může způsobit starostlivé stavy, ty mohou vyvolat smutek, vzrůstající smutek vyvolá strach, a pokud ten se bude nadále zvyšovat, pak vyvolá hněv. Projevený hněv se změní v radost.

Pět elementů, živlů TAO
Pět elementů, živlů TAO

Pohyby proti směru hodinových ručiček se říká zánik, u nás to znamená zklidnění. Hněv je uklidněn radostí, radost starostí, starost je uklidněna smutkem, smutek pak strachem. Strach je utlumen hněvem.

Více vám napoví emoce a jejich hlavní element. Každý z nás se dá přiřadit k určitému elementu a následně k dominantní emoci.

Harmonie je v přírodě zajišťována zpětnými vazbami. Na každý z pěti elementů působí ostatní čtyři. Jeden ho živí, druhý je jím živen, třetí je mu nadřízen a čtvrtý mu je podřízen. Tak je zabezpečena rovnováha v uzavřeném cyklu.

Dřevo OheňZeměKovVoda
Co se přitahujebojvzrušenívztahyřádsamota
Touhy a hodnotyakcedůvěrnoststabilitačistotatajemství
burcovánícitovostrodinarozumkontinuita
praktičnostspontánnostspolupodíleníestetikaoriginalita
jedinečnostvyjádřeníharmoniedefinicetuhost
výzvapoddajnostloajalitajednoduchostsoběstačnost
úspěchsplýváníangažovanostkvalitasoukromí
činorodostvášeňdiplomaciesprávnostanonymita
nezávislostexhibicespoluodpovědnostnormyopatrnost
soutěživostprovedenízávislostpřesnostzachování
 

 

Dřevo Oheň ZeměKovVoda
Co se odpuzujepomalostnečinnostoddělovánídůvěrnostspolupodílení
Obavy a potíženeobratnostodděleníneloajalitasložitostnerozvážnost
dvojznačnostzmatkykonfliktychaoszranitelnost
zasahováníhrubostzměnanesmyslyneznalost
autoritahraniceosamocenostspontánnostnečestnost
kompromisyrozvážnostpomíjivostneopatrnostpovrchnost
frustraceskleslostchtivostnevhodnostnevíra
stálostvšednostnejistotanestřídmostvystavení se něčemu
podřízenostzachováníprázdnotaneurčitostplýtvání
omezenípodezřeníposunutíamorfnostměkkost

Pět elementů, prvků, živlů, pět všeho🌳🔥⛓️💧🌍  

Dřevo, oheň, kov, voda a Země jsou pěti konkrétními symboly.

Kde platí následující:

 • Element dřevo znamená růst, vývoj a rozšíření.
 • Element oheň je typický pro horko, směr vzhůru a jasnost.
 • Element kov jako pevná a stabilní látka.
 • Element voda je studený, klesající, cirkulující a vyživující.
 • Element Země je mírný, klidný a neutrální.

Vzájemně podporující elementy

 • Dřevo a oheň, větve stromu mohou způsobit oheň.
 • Oheň a Země, spálený popel se stává zemí.
 • Země a kov, uvnitř země se tvoří kovová ruda.
 • Kov a voda, roztavený kov bude tekutý a zchladí se.
 • Voda a dřevo, voda vyživuje dřevěnou rostlinu.

Vzájemně omezující elementy

 • Kov a dřevo, kovové nástroje mohou odřezávat rostliny.
 • Dřevo a Země kořeny stromů rostou uvnitř země a zabraňují erozi půdy.
 • Země a voda, záplavy mohou zastavit hráze, země směřuje vodu.
 • Voda a oheň, voda může uhasit oheň.
 • Oheň a kov, oheň roztaví kov do kapaliny.
Dřevo Oheň ZeměKovVoda
ŽivenvodoudřevemohněmZemíkovem
VyživujeoheňZemikovvodudřevo
Kontrolujezemikovvodudřevooheň
KontrolovánkovemvodoudřevemohněmZemí
Poškozenvětremhorkemvlhkostísuchemchladem

Element dřevo 🌳

Dřevo je velkorysé a expanzivní a pečlivě se stará o ostatní. Stejně jako u bambusu je dřevo silné, ale flexibilní a je přirozeným vůdcem. Jeho kořeny sahají hluboko do Země, neustále se snaží expandovat a tlačit dopředu.

Element dřeva však potřebuje vlhkost, aby přežil. Charakteristiky dřeva jsou často spojovány se smyslností a trpělivostí. K vyvážení této situace však může být dřevo také rušivé a agresivní.

Ročním obdobím dřeva je jaro. Má schopnost pronikat do svého okolí a rozšiřovat se. Je teplé, slabé, právě se rodící.

Silné stránky elementu dřeva jsou trpělivost a porozumění, snaha být společenský a soucitný, ale také flexibilní a přizpůsobivý. Obyčejně povaha člověka je stabilní, praktická a štědrá. Slabé stránky jsou v neznalosti hranic nebo svých limitů. Někdy zase naopak přílišná pasivita a silná tendence ve spoléhání se na ostatní více než na sebe.

Element oheň 🔥

Oheň je vždy směřován vzhůru a jeho energie vypadá, že je nekonečná. Je vytrvalý a silný, ale také se snadno šíří a putuje. Ti, kteří mají jako svůj element oheň, bývají vzrušenými hledači všeho, kteří se potulují od jednoho dobrodružného okamžiku ke druhému. Oheň je často spojován s teplem, vášní a potřebou tvořit.

Oheň ohřívá, vysušuje a šlehá směrem vzhůru. Představuje dorůstání a nárůst. Na druhé straně může však tento element souviset s agresí, netrpělivostí a touhou ničit. Zatímco oheň může poskytovat teplo může také jednoduše hořet. Oheň nemůže existovat sám o sobě. I když je jasný a potřebuje k udržení prosperity stabilitu elementu dřeva.

Ohnivý živel představuje sílu, vášeň a dynamiku. Jeho energie je stejně jako v případě dřeva jangová. Oheň přináší aktivitu, bojovnost, zápal, radost a nadšení.

Silnou stránkou tohoto elementu je vášeň a nadšení. Touha tvořit. Osobnost je přesvědčivá a charismatická, spontánní a dobrodružná. Rád přijímá výzvy. Slabou stránkou je pak neustále neukojení pozornosti, netrpělivost, časté výkyvy nálad někdy až k hranici agresivity. Častá impulzivita, těkavost a vyhledávání společnosti.

Element Země 🌍

Země stabilizuje a zprostředkovává. Je to přirozený mírový chovatel. Země je trpělivá, ohleduplná a klidná. Zatímco Země je teplá a vyživující, může se také snadno soustředit na sebe, protože věří, že je středem všeho dění kolem sebe. Země je ochranná a představuje kořeny, které drží všechno pohromadě, ale může se také ovládat. Lidé tohoto prvku vlastní obrovské množství empatie.

Element Země je živlem plným pohody, útulnosti a pocitu domova. Je to živel, který harmonizuje a přináší pocit pevné půdy pod nohama, zázemí a nalezení středu všeho. Jeho energie je rovnováhou aktivního jangu a pasivního jinu.

Ročním obdobím, které přináleží tomuto prvku, je pozdní léto. Jeho vlastností je, že plodí, pěstuje a rozhojňuje. Ve fázi cyklu proměn představuje změnu, dospění. Země dále vyživuje, dává vzniknout formám a samotnému životu.

Osobnost je stabilní, vážná, praktická a také logická. Mezi silné stránky také patří tendence být soucitnou, starostlivou a empatickou osobou. Dalšími hesly jsou pak odpovědnost, loajalita, čestnost, vytrvalost. Slabé stránky jsou v tendenci být často tvrdohlavý, konzervativní, uvízlý s malou snahou zariskovat. Jednání tohoto živlu může až přecházet do určité rezervovanosti a přílišné ochrany toho nebo těch na kterých mu záleží, ochranářský pud.

Element kov ⛓️

Kov respektuje sám sebe a také respektuje ostatní. Je silný a těžký, ale při tlaku se přizpůsobí a změní. Kov je často považován za neústupný, rigidní a odhodlaný. Lidé s tímto prvkem bývají minimalisté a užívají si jednoduchosti organizovaného a čistého života. Na druhé straně však může být kov také silný a ovládající. Ve skutečnosti kov nevidí ve svém životě potřebu složitých nebo zbytečných emocí.

Pro kov je typická pevnost a čistota. Tento živel má pasivní ženskou energii jin, která se v případě kovu projevuje jako stahující a zjednodušující princip. V živlu kovu je něco tvrdého a přísného, podobně jako ve skutečném kovu. Kov přináší pořádek, koncentraci a soustředění a chaos proti němu nemá žádnou šanci přežít.

Kov podléhá změnám a dá se formovat. Je čistý, svírá a stahuje se. Představuje dozrání. Jeho přirozeností je čistota. Kov a jeho silné stránky jsou odvaha, ambice, nezávislost a odhodlanost. Vysoká morálka a vysoké standardy. Chybí mu komunikační schopnosti, někdy působí až tvrdohlavě a nepřiměřeně, skoro až krutě. Rychle se vyčerpává.

Element voda 💧

V čínské taoistické filozofii představuje inteligenci a moudrost. Voda je ohebná, ale silná, tekoucí, ale přesto klidná, ale nebezpečná. Pro vodu je povrch pouze začátek, s reálným pohybem skrytým v jeho hloubkách. Ti, kteří mají element vody, nejsou samy o sobě, ale užívají si vlastní společnost a čas na vnitřní reflexi.

Často jsou to tiché a klidné bytosti. Svou vytrvalostí dokáží překonat ostatní elementy. Voda je také oázou klidu, odpočinku a jemnosti. Je to živel s jinovou energií a mezi vlastnosti, které nám přináší, patří vlídnost, přizpůsobení se, zklidnění a také rozjímání. Svým klidem, ale zároveň i hlubinami moudrosti a intuice, která takové zklidnění může přinést, se tento živel podobá skutečné vodě, která se stala jeho přírodním symbolem.

Jejím ročním obdobím je zima. Mezi její vlastnosti patří vlhkost, prosakování směrem dolů. Svlažuje, uschovává a konzervuje. Mezi silné stránky vody patří empatie, pozornost a odhodlanost. Element dokáže být jemný, ale silný zároveň. Rozený diplomat. Slabé stránky jsou pak někdy nerozhodnost, pasivita, nervozita, ale také spoléháním se na ostatní a přílišná shovívavost.

Určitě vás zajímá, jaký element jste vy nebo váš kolega v práci, jak se doplňujete a jak se vám spolupracuje. Upozorňuji na to, že toto je pouze základní nebo doplňující pohled nad fungováním týmů a organizací, který vyžaduje další doplnění informací.

ElementDřevo Oheň ZeměKovVoda
EmoceHněvRadostStarostiSmutekStrach
ArchetypPrůkopníkKouzelníkDiplomatAlchymistaFilosof
KontextVýzvadůvěrnostPospolitostOrganizaceTajnost
PřáníÚčelSplněníPropojenostŘádPravda
CtnostHorlivostCharismaLoajalitaSpravedlnostPoctivost
Životní dráhaAkceSoucitHarmonieČistotaZnalost
Životní hodnotyUžitečnostIntuiceHarmonieČistotaStálost

 

TAO kosmologie
TAO kosmologie

S přispěním zdrojů:

- Reklama -