Pět klíčových kompetencí personalisty. Jaké to jsou?

2691

Bez ohledu na svou kariéru je třeba vědět, co znamená být úspěšný v této HR profesi. S ohledem na téma mého blogu, to můžeme nazvat jako recept na úspěch. Jaké jsou ingredience této úspěšné pozice? U některých profesí, jako jsou pozice v lidských zdrojích jsou ingredience, tedy spíše kompetence pravidelně přezkoumávány.

Obchodní svět a trh práce se neustále mění, takže kompetence musí odrážet to, co se aktuálně děje na pracovišti a organizacích. Dobrou zprávou je, že dnes existuje něco jako kompetenční model pro personalisty. Je to ten pravý recept na náš úspěch?

Institut rodinných firem

Jaké jsou klíčové kompetence HR personalisty

1) Etika a etické chování

Je velmi snadné říci, že etické postupy jsou důležité, ale etika je sama o sobě těžké téma i na prosazování a dodržování. Pro náš HR úspěch pokud nemáme etiku, tak co vlastně máme?

Další článek:  Myslet pozitivně

2) Schopnost kritického myšlení

Profesionálové v oblasti lidských zdrojů potřebují vynikající analytické schopnosti, ale to je jen část kritického hodnocení. Dnes je třeba také diskutovat o kvalitě dat pro naše rozhodování. Schopnost posuzování a nadhledu, objektivního hodnocení, sběru dat a vyhodnocení.

3) Schopnost komunikace

Jako profesionálové v oblasti lidských zdrojů musíme disponovat i obchodním přehledem a schopností obchodního myšlení a obchodní prozíravosti, ale především darem komunikace, přesvědčení a někdy bohužel i trochu obchodní manipulace.

4) Budování vztahů a empatie

HR musí být také partnerem. Jediný způsob, jak budovat silné vztahy, je s řádnou komunikací a konzultačním přístupem. Umět nadhledu a odstupu od jádra problému, naslouchat a dobře vnímat situace v organizaci.

5) Vedení

Mnoho profesionálů dnes diskutuje o významu vedení. Tato kompetence nepřijde s titulem nebo konkrétním vzděláním, ale s praxí. Kompetenci vedení lidí dnes nalezneme na každé úrovni organizace. Každý odborník v HR musí prokázat, že je také lídrem.

V závislosti na vašem oboru a zaměření v HR, tyto jednotlivé kompetence mohou pro vás znamenat různé věci. Například etika v jedné organizaci je jiná než v druhé. Bez ohledu na úroveň společnosti, kde pracujete je třeba rozvíjet tyto vaše kompetence pro váš kariérní rozvoj v HR oblasti. Práce v HR není jednoduchá, ale také umí přinést obrovské množství zábavy.

- Reklama -