Pět klíčových kompetencí personalisty. Jaké to jsou?

2495

Bez ohledu na svou kariéru je třeba vědět, co znamená být úspěšný v této HR profesi. S ohledem na téma mého blogu, to můžeme nazvat jako recept na úspěch. Jaké jsou ingredience této úspěšné pozice? U některých profesí, jako jsou pozice v lidských zdrojích jsou ingredience, tedy spíše kompetence pravidelně přezkoumávány.

Obchodní svět a trh práce se neustále mění, takže kompetence musí odrážet to, co se aktuálně děje na pracovišti a organizacích. Dobrou zprávou je, že dnes existuje něco jako kompetenční model pro personalisty. Je to ten pravý recept na náš úspěch?

Jaké jsou klíčové kompetence HR personalisty

1) Etika a etické chování

Je velmi snadné říci, že etické postupy jsou důležité, ale etika je sama o sobě těžké téma i na prosazování a dodržování. Pro náš HR úspěch pokud nemáme etiku, tak co vlastně máme?

TIP:  Píšete životopis a nevíte jaké zvolit vhodné písmo, jaký font?

2) Schopnost kritického myšlení

Profesionálové v oblasti lidských zdrojů potřebují vynikající analytické schopnosti, ale to je jen část kritického hodnocení. Dnes je třeba také diskutovat o kvalitě dat pro naše rozhodování. Schopnost posuzování a nadhledu, objektivního hodnocení, sběru dat a vyhodnocení.

3) Schopnost komunikace

Jako profesionálové v oblasti lidských zdrojů musíme disponovat i obchodním přehledem a schopností obchodního myšlení a obchodní prozíravosti, ale především darem komunikace, přesvědčení a někdy bohužel i trochu obchodní manipulace.

4) Budování vztahů a empatie

HR musí být také partnerem. Jediný způsob, jak budovat silné vztahy, je s řádnou komunikací a konzultačním přístupem. Umět nadhledu a odstupu od jádra problému, naslouchat a dobře vnímat situace v organizaci.

5) Vedení

Mnoho profesionálů dnes diskutuje o významu vedení. Tato kompetence nepřijde s titulem nebo konkrétním vzděláním, ale s praxí. Kompetenci vedení lidí dnes nalezneme na každé úrovni organizace. Každý odborník v HR musí prokázat, že je také lídrem.

V závislosti na vašem oboru a zaměření v HR, tyto jednotlivé kompetence mohou pro vás znamenat různé věci. Například etika v jedné organizaci je jiná než v druhé. Bez ohledu na úroveň společnosti, kde pracujete je třeba rozvíjet tyto vaše kompetence pro váš kariérní rozvoj v HR oblasti. Práce v HR není jednoduchá, ale také umí přinést obrovské množství zábavy.

- Reklama -